کشورها

المثنی مجددا تصمیم بر انتقال پادگان”اشرف” به السماوه را رد کرد

شورای استان المثنی تصمیم دولت مبنی بر انتقال پادگان اشرف که 4 هزار عضو سازمان ایرانی "مجاهدین خلق" را در خود جا داده است را رد کرد. سلام حمزه معیوف، معاون دوم ریاست شورای استان، مجددا ضمن عدم قبول اقدامات مستمر دولتی برای تحمیل افراد پادگان اشرف به استان (المثنی) اشاره کرد: "در ماه گذشته مسئولین استان، کمیته دولتی مکلف به این موضوع را نسبت به رد این درخواست آگاه کرده است اما با این حال نمایندگی سازمان ملل خواستار دخالت در این امر و آماده کردن پادگانی از ارتش عراق در نزدیکی سماوه شده تا پس از آماده شدن پادگان، افراد ساکن در پادگان اشرف در ماه آینده به آن منتقل شوند". شورای استان می گوید: "حضور مجاهدین خلق در نزدیک مرزهای بین المللی آثار بدی بر امنیت بر جای خواهد گذاشت و اینکه آنها در اقدامات تروریستی و خریدن برخی مسئولین امنیتی دست دارند". از سوی دیگر ماجد خضیر، عضو شورای استان، نیز طی اظهار نظری گفته است: " شورا (ی استان) مخالفت خود را با انتقال این تروریست ها به السماوه اعلام نمود چرا که اعتقاد داریم (این انتقال) موجب تقویت گروههای مخالف دموکراسی و تشویق بعثی ها در استان خواهد شد". گفتنی است که دولت در جلسه شورای وزیران در تاریخ 17/6/2008 حضور مجاهدین خلق در خاک عراق را غیر قانونی دانسته و اخراج آنها را امری حتمی و اجتناب ناپذیر اعلام نموده است. همچنین گفته شده که یک هیأت از سوی دولت برای گفتگو با شورای استان در باره بررسی امکان انتقال ساکنان پادگان اشرف به پادگان سابق ارتش در نزدیکی مرکز استان المثنی وارد سماوه شده است. خبرگزاری اور
ترجمه بنیاد خانواده سحر

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا