انجمن نجات آذربایجان شرقی

رهبری عقیدتی مجاهدین و حصارهای فیزیکی و ذهنی

دیرزمانی ست که آدمی به ضرورت آزادی و احترام به حقوق انسانها و نفی حصارهای فیزیکی و ذهنی تحت هر عنوانی می اندیشد و بدان پایبند است. مهمترین نکته ای که در مسیر تحولات فکری بشر به آن تاکید شده است انکار هر شکلی از اتوریته و یا کاریزمایی ست که توجیه گر محدودیت های بازدارنده ست. براستی جوامع انسانی در این راه و با تلاش مستمر فکری و عملی به نتایج درخشان و ستودنی نائل آمده اند. اما همواره در جوامع انسانی در همه ی عصرها و زمانها افرادی هستند که به دلیل تفکر بسته و یا تحت تاثیر پیشزمینه های تربیتی نامتعارف و تبعیت از مدل ها و الگوهای آزار دهنده، اعمال و رفتاری از خود بروز می دهند که با هیچ معیار و ملاک منطقی و اخلاقی سازگاری ندارد. نمونه عینی این افراد در طی تاریخ بشر بوضوح مشاهده گردیده است. افرادی مثل استالین، پینوشه یا فرانکو و موسیلینی و در سطوح پایین تر تاثیر گذاری سیاسی و اجتماعی، رهبران فرقه های ستیزه جویی چون القاعده، طالبان و مجاهدین در روزگار اخیر نمونه های عینی و ملموسی هستند و بوضوح می توان به آنان اشاره کرد. اما در این میان مسعود رجوی شاید یک نمونه ی بی بدیل و استثنایی در شرارت ورزی و ستیزه جویی و نیز ایجاد دنیایی سراسر تاریک و سیاه باشد که هنجارها و مولفه های ذهنی و ساخت فکری و نیز مناسبات بر آمده از آن، شگفتی بسیاری از اندیشمندان و مردم جوامع گوناگون را باعث شده است.
در این میان مسعود رجوی رهبر عقیدتی مجاهدین در هجوم به انسانیت و ارزش های انکار ناپذیر آن چون آزادی و عواطف و احساسات خانوادگی یک شگفتی ست. و شاید تاریخ معاصر نظیر او را تاکنون خلق نکرده است.
تامل در محتوای نامه ی خانم خدیجه پیروتی گویای سیاهی و زشتی دنیایی ست که رهبری عقیدتی مجاهدین در اسارتگاه اشرف آن را پدید آورده است.
آرش رضایی به نام خداوند یکتا خالق محبت مادرانه فرزندم نور چشمانم زرارم، زرار جان بابولی پیامبر اسلام فرموده است که بهشت در زیر پای مادران است در حالیکه بنده پیر و فرتوت مدتهای مدیدی (21 سال) است که چشم براه رسیدن خبر و آمدن توام، چرا نمی آیی؟ تا عشق مادرانه خود را ارزانی تو بدارم، دل من همچو سپندی که روی آتش قرار می گیرد دائما در تپش است و جز با در آغوش کشیدن شما به آرامش نمی رسد.
من یک مادر چشم انتظار هستم و دل سوخته از مسئولین گروه مجاهدین انتظار دارم پس از سالها دوری و فراق به پسر عزیزم زرار بابولی اجازه تماس با من را بدهد. خدیجه پیروتی – مادر زرار بابولی
شماره تماس 09141660093

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا