عملکرد سازمان مجاهدین خلق

مرداب

کتاب حاضر نه به خاطر ضدیت و غرض ورزی با سازمان مجاهدین و رهبری آن، بلکه به منظور بررسی یک تجربه تلخ در چهارچوب تاریخچه احزاب و گروههای سیاسی در ایران، و برای آگاهی مردم و جلوگیری ازگسترش یک جریان خطرناک تر از جمهوری اسلامی توسط مجاهدین و نیز برای بیان گوشه ای از تاریخ معاصر ایران نوشته شده است. این کتاب بیانی انتقادی ندارد زیرا خصلت انتقاد سازندگی است و این سازمان دیر زمانی است که از حد انتقاد و نصیحت گذشته و به خاطر اعمال و رفتاری که تا به حال مرتکب شده، ثابت کرده که توان سازندگی و بازنگری در رفتار گذشته خود و قابلیت بازگشت به صف نیروهای مردمی را ندارد. به نیروهایی می توان انتقاد کرد که پای بند به اصول و پرنسیپ های انقلابی بوده و هدفشان تحقق دمکراسی و خدمت به مردم است. لذا با نیرویی که همچنان بر مواضع غیر اصولی و روشهای نادرست و قدرت طلبانه خود پافشاری می کند، نمی توان با زبان انتقاد گفتگو کرد بلکه باید آنها را افشاء و محکوم نمود و خطر آن را برای مردم توضیح داد.

دانلود مرداب
دانلود مرداب

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا