جلوگیری از ملاقات خانواده ها

خانواده ها و دنیای تک ساحتی فرقه ی مجاهدین

از ویژگی های دنیای مدرن و عصر تحولات دموکراتیک بازگشت و نگاهی نو به مفاهیمی چون آزادی، پلورالیسم و تکثرگرایی، اومانیسم و اصالت بشری، خانواده و عواطف انسانی، حقوق بشر و احترام به فردیت انسانها و حقوق ذاتی آنان است که تحت هیچ شرایطی و توجیهی نبایستی آن را انکار و طرد نمود تا انسانیت معنای راستین و حقیقی خود را بازیابد. در این میان از دیدگاه عقلانیت انتقادی و نگرش انسان مدرن، توتالیتاریسم و تمامیت خواهی در هر شکل و رنگ آن، مطلق انگاری ایدئولوژیک و ستیزه جویی، کاریزمای رهبران سیاسی و عقیدتی، دیکتاتوری و فاشیسم، شکنجه، شستشوی مغزی و ذهنی انسانها، اجبار افراد به اطاعت محض از معیارهای خاص، خطوط سرخ، نفی و سرکوب امیال و نیازهای طبیعی، فرقه گرایی، تفکر تک ساحتی، خشونت و ستیزه جویی و سر انجام تروریسم و کشتار بیگناهان و شهروندان با توسل به تفکر ایدئولوژیک و آرمانگرایی سیاسی امری نابخردانه، مذموم و نکوهیده است.
متاسفانه ما در دنیای کنونی نظاره گر بازتولید مناسباتی غیردموکراتیک و فرقه هایی چون القاعده و مجاهدین هستیم که با توسل به تابوهای ذهنی رهبرانشان و نیز با تاکید بر دگم های ایدئولوژیک و آرمانگرایی به خشونت افسار گسیخته ای دست می زنند که جز تباهی و نا امیدی برای بشریت سود و نتیجه ای نداشته است. البته باید اذعان نمود که دنیای مجاهدین به شهادت کادرهای با سابقه جدا شده ی دارودسته ی رجوی حتی از دنیای تنگ و مخوف القاعده نیز سختگیرانه تر، مخرب تر و بازدارنده تر است. جایی که در دل صحرای تفتیده، خشک و سوزان به نام قرارگاه اشرف موسوم است افراد مستقر در آن سالهاست که بی خبر از دنیای آزاد و بدون اینکه روند و مسیر زندگی را به شکلی طبیعی طی کنند و یا نیازهای اصیل و غریزی آنان ارضاء شود در فضایی کاملا بسته و تنگ تحت شستشوی ذهنی و مغزی قرار گرفته اند تا برای هر گونه عملیات خونبار و مرگبار آماده گردند، به آنان یاد داده می شود تا از احساسات، عواطف خانوادگی و انسانی تهی گردند به نیازهای اصیل و متعالی خویش شک و تردید کنند بی شک در چنین شرایطی مقام و منزلت حقیقی انسانها مورد بی احترامی و اهانت ضوابط و ارزشهای ایدئولوژیک و فرقه ای واقع می شوند و انسانیت مفهوم واقعی خود را از دست می دهد. این تراژدی و فاجعه ی غم انگیزی ست که رهبر عقیدتی مجاهدین با شیوه ی بهره گیری از مکانیزم شستشوی مغزی و ذهنی به صورتی گسترده و به زیان آزادی و انتخاب، احساسات و عواطف کادرهای تشکیلاتی مستقر در اشرف تدارک دیده است.
بی شبهه، دنیای تنگ و تاریک قرارگاه اشرف در حافظه ی تاریخی بشر مورد نقد و انتقاد گزنده و همه جانبه قرار خواهد گرفت اما آن چه که هم اکنون خانواده های افراد مستقر در اسارتگاه اشرف در خیال خود می پرورانند چگونگی و نحوه ی رهایی و نجات فرزندان و بستگانشان است که سالهاست تحت بدترین شرایط بازدارنده بهترین سالهای عمر و جوانی خود را از دست داده اند. خانواده ها هم اکنون از سراسر دنیا برای ارتباط گیری و روشنگری عزیزانشان راهی اسارتگاه اشرف می شوند اما سران مجاهدین با وحشت رویارویی خانواده ها و افراد مستقر در اشرف شب و روز را بسر می برند و برای مانع شدن از این رویارویی تاثیر گذار و سازنده به ترفند های غیر اخلاقی و شیوه های ماکیاولیستی روی آورده اند. آنان سعی دارند تا با هیاهو، پروپاگاندا و وارونه نمایی حقیقت خانواده ها را دشمن فرزندان و بستگانشان قلمداد کنند و این امر تلخ و تاسف بار انگیزه ی کشاکشی بین خانواده های مستقر در درب ورودی اشرف که خواهان تماس و دیدار با عزیزانشان هستند با سران بی رحم و بی احساس مجاهدین شده است.
اما آن چه که بوضوح می توان به آن اذعان نمود این کشاکش سخت سر انجام تحولی راستین را پدید خواهد آورد که منجر به رهایی و آزادی افراد تحت اسارت در باتلاق اشرف و آرامش خاطر اعضای خانواده ها خواهد شد که سالهاست برای در آغوش کشیدن عزیزانشان لحظه شماری می کنند. به امید آن روز
آرش رضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا