مریم رجوی

روز جهانی کارگر به مریم رجوی چه؟

جست و خیز بیهوده مجاهدین در روز جهانی کارگر راستی چه ربطی به این فرقه دیکتاتوری دارد؟ مریم رجوی در اطلاعیه ای که از سوی شورای به اصطلاح ملی مقاومت انتشار داده در رابطه با کارگران ایران کلی گوئی کرده و طوری وانمود کرده که گوئی کارگران ایرانی تمامآ منتظر فرمان رئیس جمهور خیالی هستند تا به خیابان بریزند. در اطلاعیه مزبور کارگران ایرانی را اشرف نشان توصیف کرده، بایستی به ایشان یاداوری کرد که همان خانواده هائی که جلوی درب زندان اشرف چند ماه است که در اتتظار دیدار فرزندان خود بست نشسته اند و تو به عنوان رئیس اصلی زندان رجوی از دیدار آنها با فرزندانشان جلو گیری می کنی اینها هم همان قشر کارگر در جامعه ما می باشند که دراین شرایط وخیم اقتصادی همه زندگی خود را رها کرده وبرای دیدارعزیزان خود به عراقی آمده اند که اساسآ امنیتی در آن نیست. وقتی شما به عنوان رئیس اصلی زندان رجوی به عوامل خود در زندان مزبور فرمان می دهی تا ازدیدار افراد زندانی در اشرف با خانوادها جلوگیری شود آیا انتظار داری که کارگران ایران برای تو پشیزی ارزش قائل شوند؟ مطمعآ باش که نه تنها کارگران ایران بلکه هیچ کسی در درون ایران برای توتره هم خورد نمی کند پس بهتر آنکه در مناسبت ها ساکت بمانی و با اطلاعیه های دروغین خود خودت را بیش از این سبک نکنی تا مورد تمسخر بیشتر قرار نگیری. ملت ایران چهره پلید ودیکتاتورگونه شما را سالها قبل دیده اند وتجربه تلخی ازحضور شما در ایران دارند و از اینکه سالهاست که شمایان در درون ایران نیستید بسیار خوشحالند. توصیه من به شما این است که در این شرایط پیچیده سیاسی قاچ زین را محکم بگیرید تا باد نبردتان، کارگران ایران نیاز به اعطای نشان از سوی مزدوران بعثی ندارند چرا که قشر کارگر ایرانی هم ناموس دار است وهم وطن پرست.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا