قرارگاه اشرف؛ محل فريب خوردگان

اکثر افرادی که در قرارگاه اشرف در حال حاضر زندگی و يا قبلا زندگی می کردند با فريب و حيله گری های رجوی و سرانش به قرارگاه اشرف منتقل شده اند. در دوران جنگ تحميلی سران سازمان به دستور شخص رجوی به اردوگاه های عراق مراجعه می کردند و با ترفند های فريب کارانه و وعده های دروغين اسيران جنگی را به قرارگاه اشرف منتقل می کردند . به مرور زمان که برخی از اسيران با مناسبات خشک و بی روح سازمان مواجه شده و اعلام جدايی می کردند، سازمان آنها را به استخبارات عراق تحويل می داد تا پذيرايی مفصلی از آنها بکنند . سازمان برای اين که در مقابل صدام و غربی ها پُز سياسی و نظامی بدهد نياز به سياهی لشکر داشت .
قبل از سرنگونی صدام ديکتاتور عراق رجوی تيم هايی را تاسيس کرد بنام تيم های شکار انسان!!! به منظور اینکه افرادی که از ايران برای کار به کشورهای عربی و ترکيه سفر می کردند توسط اين تيمها برای سازمان شکار شده و با فريب و وعده های دروغين آنها را به پادگان مخوف اشرف در محلی به نام پذيرش منتقل می کردند . تبليغاتی که سران سازمان در رابطه با مناسبات سازمان در بيرون از سازمان می کنند زمين تا آسمان متفاوت و تناقض دارد . يک بار جهت کاری به پذيرش رفته بودم در آنجا با طيف های مختلفی از آدمها مواجه شدم از مواد فروش و لات گرفته تا قاتلانی که از ترس قصاص از ايران گريخته و به دام تيم های سازمان افتاده بودند. در پادگان اشرف پارکی وجود دارد بنام پارک مريم به قول شورای رهبری اين پارک در دنيا بی نظير است!!! مرده شور آن خواهر مريم و آن پارکش را ببرند . دور افتاده ترين قبرستان ايران با صفاتر از پارک خواهر مريم است اين را به جد می گويم بگذريم ! زمانی که در سازمان بودم مرا برای کاری به پارک بانو!!! مريم برده بودند برای بيگاری، در گوشه ای از پارک با فردی مواجه شدم که خيلی بهم ريخته بود مشخص بود جديدا به قراگاه اشرف منتقل شده با کمی صحبت با آن شروع کرد به فحاشی عليه سازمان و در ادامه گفت اينجا ديگر چه جور جايی است جهت کار با کلی بدبختی از ايران به ترکيه سفر کردم، تازه داشتم سر و سامان می گرفتم که به تور يک سری آدمهای عوضی خوردم و مرا با فريب و دروغ به عراق منتقل کردند و از طرفی کل مدارکم را گرفتند هر موقع به آنها می گويم می خواهم برگردم به ترکيه به من فحش های رکيک می دهند و در جواب به من می گويند تو نفوذی و جاسوس هستی ، و می گویند:اگر يک بار ديگر درخواست کنی که می خواهی به ترکيه برگردی تو را به دولت عراق تحويل می دهيم و می گوييم که اين فرد جاسوس است و درجا تو را اعدام می کنند و از طرفی برخوردهای فيزیکی از طرف سازمان با من صورت می گيرد . آنقدر از اين موارد در زندان رجوی زياد بود که بصورت محفلی برای اکثر افراد روشن شده بود که سازمان فريب کار است و هيچ صداقتی در درون آن وجود ندارد . جالب اين جاست رجوی در نشست های عمومی می گفت اشرف محل انقلابيون است . همه افراد حاضر خودشان آگاهانه اين راه را انتخاب کرده اند که خلق قهرمان ايران را آزاد کنند . دجال گری رجوی در اين زمينه مرز پاره کرده !!! بعد از سرنگونی پدر خوانده رجوی ( صدام ) به عينه ديديم که افراد فريب خوردگان جديد و قديم يکی پس از ديگری به رجوی نه گفتند و به زندگی خود روی آوردند . و تا در قيد حيات هستند لعنت و نفرين خدا را بر رجوی و آن سران فريبکارش می فرستند .

فواد بصری

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.