مجاهدین خلق

آیا به دروغ میتوان چیزی را اثبات کرد؟

نزدیک به 4 ماه است که خانواده ها همچنان به نشانه ی اعتراض و در آرزوی دیدار عزیزانشان جلو درب اشرف تحصن کرده اند. به خوبی میتوان دریافت که زندانی کیست و زندان بان کدام است. در قرن 21 ما شاهد چنین صحنه های اسف باری هستیم که سازمان پدید آورده است. هر روز به زور افراد زندانی در اشرف را مجبور می کنند که بیایند و به خانواده خود توهین کنند. اعضا با فشارهای مستمر مسئولین سازمان بایستی از خانواده ای که پس از سالها دوری و فراغ به دیدارشان آمده اند، برائت بجویند و در اصل پدر و مادر خود را انکار کنند! و به دروغ و به تظاهر همان چیزهای دیکته شده را توسط سازمان در تلوزیون سیمای اسارت بخوانند! این رسم سازمان است.
رهبران سازمان از ملاقات خانواده ها با اعضا جلوگیری می کنند چون باور دارند که وجود خانواده ها و ملا قات با آنها باعث بهم ریختگی و ضعف عنصر درونی افراد ثابت قدم!!؟؟ سازمان میشود و علت فرار آنها را از سازمان فراهم میآورد و کاسه تشکیلات سازمان را با سوراخ بوجود آمده خالی میسازد. در نتیجه افراد اشرف را ترک کرده و سازمان در عراق با نبود عضو مواجه گردیده و این بیماری به اروپا و اور هم سرایت کرده و… و نهایتا اگر اقوام فرماندهان بالا و کادر رهبری سازمان هم بیایند نهایتا سازمانی دیگر وجود نخواهد داشت.
این موضوع با ادعاهای سازمان و لم یرتابو بودن افراد انقلاب کرده و جهانی شدن ایدئولوژی سازمان مغایرت دارد.چرا که اعضایی که با دیدن خانواده دست و پایشان شل شده و از تشکیلات خارج میشوند، وجودشان به چه درد سازمان میخورد؟پس این افراد ضعیف نمی توانند در عملیات و یا حتی تظاهراتی بر علیه دشمن خود شرکت کنند زیرا در اولین پله تشکیلات که جدا شدن از خانه و خانواده است آنهم پس از سالها و گذراندن بند های متعدد انقلاب و تایید های جمع و رهبری عبور نکرده اند! جالب اینجاست که این افراد آنقدر ضعیف هستند که نمیتوانند بر قوای عاطفی خود مساط باشند چگونه با هوای نفسانی خود به مبارزه بر میخیزند. این موضوع مثل این است که هر مسلمانی با دیدن یک بت بعد از 1400 سال که از اسلام گذشته مشرک و بت پرست شود!!
اینها تناقضاتی است که سازمان باید به آنها جواب دهد. سازمان نمی تواند جلو این موج بوجود امده در داخل سازمان را بگیرد و از ناچاری خودش بیشتر به این موضوع دامن میزند. اگر مواجه شدن افراد با خانواده و پدر و مادر پیر و سالخورده و خواهران و برادران و فرزندان مشتاق اینقدر سخت است، پس ای شماها چطور میخواهید حساب سالیان خود را به خلق قهرمان ایران پس دهید و پاسخ نا مردیها و خیانت های خود را در دادگاه خلق بازگو کنید. پس شما ای بالایی های سازمان سر الف را امروز میخواهید ببندید تا از پاسخگویی خودتان را معاف کنید اما این جنا یت نیز دست کمی از ترور ها و با عراقی ها در مقابل مردم و میهنتان جنگیدن و اطلا عات سایت های اتمی را به بیگانه فروختن و…ندارد پس منتظر باشید تا توسط همین خانواده ها برای انجام اعمال ننگین خود محاکمه شوید.
اصغر فرزین

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا