خانواده ها

نامه جمعی از خانواده های متحصن جلوی پادگان اشرف

آقای بولتن عزیز
ازطریق خبرگزاریها در جریان شرکت شما درمراسم 26 ‍ژوئن که برگزار کنندگان آن سازمان تروریستی و ضد دمکراتیک مجاهدین خلق بودند قرارگرفتیم. شرکت شما در این برنامه تحت هر شرایطی وبا در نظر گرقتن هر پیش فرض سیاسی ومنافع اقتصادی که باشد از نظر ما و افکار عموم جهانیان غیر قابل توجیه و محکوم است. شرکت شما با عنوان سفیر سابق دولت آمریکا در سازمان ملل که از طرف برگزارکنندگان آن مراسم و مشخصا خانم رجوی مورد بهره برداری سیاسی جهت سرپوش گذاشتن بر دهها عملیات تروریستی که مشخصا در گذشته شهروندان شما را هم مورد هدف قرار داده است قرار گرفت. بیش از هرچیز جدیت دولت شما را درامر مبارزه با تروریست دراذهان و افکارجهانیان و قربانیان اقدامات این سازمان تروریستی را زیرسئوال میبرد. بخصوص اینکه این سازمان کماکان در لیست تروریستی دولت مطبوع شما قرار دارد.
آقای بولتن:
برگزارکنندگان این مراسم و بخصوص شخص خانم مریم رجوی دراین مراسم سعی کردند که در لفافه آزادی خواهی و دعاوی دموکراسی طلبی، چهره اصلی خود را بپوشانند درحالیکه آنها نخستین نقض کنندگان حقوق بشر و دشمن شماره یک آزادی و دموکراسی هستند.
رهبران این سازمان و بخصوص خانم مریم رجوی بعد از قریب چندین سال همکاری نزدیک ومشارکت سیاسی ونظامی با دیکتاتور عراق صدام حسین در سرکوب و کشتار مردم عراق و دیگر احزاب و سازمانهای عراقی که برای آزادی برعلیه یکی از مخوف ترین رژیمهای سفاک و دیکتاتور درمنطقه مبارزه میکردند اکنون بعد از سرنگونی صدام به غرب پناهنده شده تا با سوء استفاده از واژه آزادی ودموکراسی و فریب اذهان عمومی و بخصوص سیاستمداران و پارلمانترها و از جمله شخص شما گذشته سیاه خود ودستان آلوده شان را به فراموشی بسپارند.
آقای بولتن:
اما بزرگترین جنایات این سازمان تروریستی و بخصوص شخص مریم رجوی درحق فرزندان ما یعنی اعضای سازمان مجاهدین مستقر درپادگان اشرف صورت گرفته است تا آنجایی که ما خانواده های این اعضاء که بمثابه بزرگترین قربانیان واسناد غیر قابل انکار جنایات این سازمان میباشیم برای بیش از سی سال از بدیهی ترین حقوق اساسی وآزادیهای مطرح شده در کنوانسیون حقوق بشر یعنی دیدار با فرزندانمان ویا حتی شنیدن صدای آنها ویا نامه محروم بوده ایم.آری آنهایی که با سوءاستفاده ازحسن نیت افکار عمومی اروپاییان ودولتمردان وسیاستمدارانی نظیر شما این چنین در میتینگ تاورنی دم از آزادی و دموکراسی میزنند ما را درطی سالیان از این حق مشروع خود محروم نموده اند ودرهمین لحظه نیز همزمان با برگزاری این میتینگ، دهها نفر از خانواده ها چندین ماه است برای دیدن فرزندان خود در مقابل درب پادگان اشرف دست به تحصن زده اند ولی متاسفانه علیرغم گذشت ماهها همچنان این مدعیان دروغین آزادیخواهی ما را از دیدار با فرزندانمان محروم ساخته اند.
آقای بولتن:
اگربه دموکراسی اعتقاد راسخ دارید واگر معتقدید که منافع اقتصادی و منازعات سیاسی نباید حقوق بشر را تحت الشعاع خود قرار دهد و همانطورکه در منشور حقوق بشر سازمان ملل آمده آزادی حق مسلم هر انسان صرف نظر از رنگ و نژاد و باورهای سیاسی و مذهبی است لطفا به میتینگ اعتراضی ما در مقابل قرارگاه اشرف نیز تشریف بیاورید تا قربانیان واقعی این سازمان ومدعی دموکراسی وآزادی را از نزدیک ببینید.
آقای بولتن:
حضور دهها پدر ومادر پیر وسالخورده که علیرغم کهولت سن و ابتلا به انواع بیماریها چندین ماه است در بدترین شرایط آب وهوایی در عراق به آنجا آمده ند تا شاید برای آخرین بار فرزندان خود را ببینند همه و همه حاکی از یک تراژدی است که وجدانهای بیدار هر انسان شرافتمند و حامی حقوق بشرو صد البته خود شما را به چالش میطلبد.
ما بی صبرانه منتظر حضور شما در جمع اعتراضی خود هستیم تا واقعیت تو خالی بودن شعارهای خانم رجوی در تاورنی را در محل واز نزدیک ببینید. با احترام
جمعی از خانواده های متحصن در مقابل قرارگاه اشرف رونوشت:
خانم وجدان میخاییل وزیر حقوق بشر عراق
جناب سفیر امریکا در عراق
سفیر فرانسه در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا