کشورها

فرقه رجوی همچنان درلیست گروه های تروریستی وزارت امورخارجه امریکا

وزارت امور خارجه امریکا درآخرین گزارش خود درباره گروه های خطرناک تروریستی درسال 2010 همچنان برلیست سال 2009 در این مورد مهر تائید نهاد (5 آگوست 2010) http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2009/140900.htm در جدید ترین گزارش درمورد بازنگری وزارت امور خارجه امریکا (سال 2010) در مورد گروه های تروریستی و ممنوعه درامریکا فرقه تروریستی رجوی با تمامی اسامی مستعارش همچنان درکنار سازمانهایی چون القائده قرار دارد. واین درحالی است که سران منفور این فرقه سالهاست تلاش می کنند با به حلقه انداختن حلقه مزدوری لابی های اسرائیل در پارلمان امریکا شاید بتوانند نام خود را از این لیست بیرون بیاورند! از سال 2001 فرقه تروریستی دراین لیست جای گرفته وهرساله موجودیت این گروه دراین لیست همچنان تجدید گردیده است. نگاهی به تاریخچه خیانت های فرقه رجوی به مردم ایران فرقه تروریستی رجوی از جاسوسی وخبرچینی وخیانت به ایران وایرانی برای صدام تا مزدوری برای امریکا و اسرائیل.. فرقه خائن و منفور تروریستی رجوی که از سال 1981 پس از شکست درفاز سیاسی وارد فاز نظامی ودرگیری مسلحانه باحکومت اسلامی قرارگرفت _ طی سالهای 1981 تا 1986 با فرار سرکرده فرقه رجوی از ایران به فرانسه پایگاه اصلی ترور این گروه نیز به فرانسه منتقل گردید _ درسال 1986 دولت فرانسه سران این گروه تروریستی را از فرانسه اخراج نمودند و سرکرده این فرقه نیز به دامان دشمن اشغالگر صدام درزمان جنگ شتافت وسعی نموده خود را بعنوان " زائده ای از جنگ ایران وعراق معرفی نماید _ ازسال 1986 تا سال 2003 این فرقه خائن ومزدور دراوج سرسپردگی به رژیم صدام دست به اقدامات جنایتکارانه ای از جمله جاسوسی ودادن گرا درزمان جنگ _ اعزام گروهای تروریست به داخل ایران جهت بمب گزاری و خمپاره زنی وترور و چند حمله نظامی با پشتیبانی ارتش صدام را می توان نام برد _ رژیم صدام که کینه دیرینه ای بامردم ایران داشت تلاش نمود با پرداخت دلارهای نفتی مردم عراق بعنوان پول خون مردم ایران به این گروه واهدای اسلحه ومهمات و پرداخت هزینه های این فرقه آز آنها مزدورانی ساخت تا نقش مخرب وخیانتکارانه خود را درایران به نمایش بگذارند. با سقوط رژیم صدام درسال 2003 فرقه رجوی که کل موجودیت خود درعراق را زیر سئوال یافته بود سعی کرد سیاست تازه ای راتحت عنوان " همسویی با امریکا واسرائیل " دردستور کار خود قرار دهد _ بهمین دلیل پس از تسلیم و تحویل سلاح توسط امریکا فرقه رجوی خود رابعنوان جاسوس به دولت امریکا معرفی نمود وطی سالهای 2003 / 2008 بعنوان خبرچین به خدمت ارتش امریکا درعراق درآمد ولی از آنجایی که اخبار جاسوسی این فرقه چندان موثق وقابل اعتماد نبود امریکایی ها استفاده ازاین فرقه را همانند دستمال کاغذی پس از مصرف به دوراندختند….. ازسال 2003 بدین سو اما فرقه رجوی ارتباطات تنگاتنگی با دولت وسازمان های اطلاعاتی اسرائیل نیز برقرارنمود که نتیجه آن را می توان درپشتیبانی لابی های اسرائیل درپارلمان های اروپایی در ایجاد نهادی تحت نام: فراکسیون " ایران آزاد "درشماری از این مجالس نام برد _ گروه ایران آزاد درواقع نام مستعار این نمایندگان طرفدار رژیم اسرائیل می باشد _ پشتیبانی این گروه نمایندگان طی چند ساله اخیر از این فرقه تروریستی درواقع تلاش هایی است که نشان از ارتباط این فرقه با دولت اسرائیل می نماید _ با نگاهی دقیق به ادبیات بکارفته در نامه ها واعلامیه های این گروه می توان به درستی نقش تدوین ونوشتن اینگونه نامه ها توسط اعضای این فرقه منفور را بدرستی شناسایی نمود _ درواقع این گونه نامه ها درپایگاه تروریستی اوور نوشته شده وسپس به امضای این مزدبگیران دولت اسرائیل می رسند. یکی دیگر از تلاش های لابی های اسرائیل دراروپا نفوذ درسیستم های قضایی این کشورها و خریدن قضاتی است که با رای های احمقانه خود سالها تلاش نمودند تا سرانجام درسال 2007 نام این گروه را از لیست های تروریستی اروپا خارج نمایند _ گرچه تعداد بسیاری از دولت های اروپایی بدون درنظر گرفتن این تلاش های اسرائیل همچنان این گروه را درلیست تروریستی خود ماندگار نموده اند از جمله می توان از دولت های فرانسه وآلمان وهلند نام برد… از سال 2005 لابی های دولت اسرائیل درامریکا با پشتیبانی مالی _ سیاسی طرفداران اسرائیل بنام ipak تلاش دیگری را در دستور کارخودقراردادند تاشاید بتوانند باعث خروج این گروه منفور تروریستی از لیست سیاه ممنوعه دولت امریکا گردند _ این تلاشها درزمان ریاست جمهوری بیل کلینتون تحت عنوان درخواست گروهی از نمایندگان برای باز بینی درمورد فرقه رجوی منتشر گردید _ دولت کلینتون اما با ارائه یک گزارش مفصل درمورد این فرقه تروریستی این نمایندگان را مجاب کرد که این گروه خطرناک تروریستی بااین سابقه سیاه نمی تواند مورد اعتماد قرارگیرد ولذا باید همچنان درلیست ماندگار گردد. طی سالهای 2004 تا 2009 اما لابی های اسرائیل دست از تلاش دراین مورد برنداشتند و سعی کردند دولت های وقت را به بازنگری درمورد این گروه تشویق نمایند _ آخرین تلاش های اسرائیل دراین ماجرا را می توان رای یک دادگاه ایالتی درکلمبیا مبنی بر بازنگری مجدد وزارت امور خارجه امریکا درمورد این گروه وهمچنین نامه 40 نفر از نمایندگان مجلس امریکا (طرفداران اسرائیل) به وزارت امور خارجه را نام برد.. پاسخ صریح وروشن دولت امریکا اما دررابطه باخواست قاضی اسرائیلی دادگاه کلمبیا این بود " پیشنهاد را مورد بررسی قرار می دهیم ولی همچنان معتقد هستیم این سازمان یک گروه تروریستی می باشد. و چند روز پیش (5 آگوست 2010) گزارش سالیانه وزارت امور خارجه امریکا نیز منتشر گردید که طی آن فرقه تروریستی رجوی درکنار سازمان القائده همچنان بعنوان یک گروه تبهکار معرفی می گردد که وجودش امنیت امریکا را به خطر می اندازد _ واین هم جواب آن چهل نماینده طرفدار اسرائیل در مجلس نمایندگان امریکا بود. بهر روی فرقه خائن ومزدور رجوی که از پیشنهاد وتوصیه یک دادگاه ایالتی به وجد آمده و جشن گرفته بود! با گزارش جدید وزارت امور خارجه بار دیگر متوجه شد که بااین پیشینه سیاه مزدوری وسرسپردگی دولت امریکا حتی حاظر نیست از آنها بعنوان جاسوس وخبرچین استفاده کند زیرا تروریست های مذهبی اصولا بنیاد وجودیشان بردروغ وجنگ و ترور ومزدوری وخیانت پایه گزارسی شده ولذا قابلیت اصلاح شدن ندارند. نتیجه = فرقه تروریستی رجوی از سال 2003 از هم پاشیده و به علت خیانت به ایران وایرانی نابود شده است _ آنچه به ظاهر مانده است بیمار روبه مرگی است که درزیر چادر اکسیژن اسرائیلی ها تک تک نفس های آخرش را می کشد _ پیشنهاد من به اسرائیلی ها اینست که هرگز روی الاغ دست و پا شکسته شرط بندی نکنند… درخاتمه یادی کنم از مقاومت و ایستادگی دهها خانواده اسیران فرقه رجوی که شش ماه است در دشوارترین شرایط ممکن درجلوی اسارتگاه اشرف به تحصن نشسته اند _ بنده بعنوان یک تلاشگرحقوق بشر از دور دست یکایک شما رابوسیده _ از پایداری بی نظیرتان پشتیبانی کرده وبرایتان آرزوی موفقیت درجهت دیدار فرزندان اسیرتان را دارم….. شما پیروز می شوید چون خواسته شما عادلانه وانسانی است _ با درودی گرم خدمت خانم عبدالهی وآرزوی موفقیت وسلامتی برای این بانوی شجاع و با شهامت……. سحر نزدیک است.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا