مسعود و مریم رجوی شاغول مبارزه را به سمت اعضای اسیر اشرف برگرداندند

فرقه رجوی که بنای کارش را بر حساب باز کردن روی دجالیت و شارلاتانیزم می گذارد و روی اشتباه محاسبات بقیه, استراتژی خودش را سوار میکند, در حقیقت که «خشت بر آب» می زند. وقتی در سایتها خواندم که آقای مهرداد امیری و حجت ربیعی با فرار از زندان فرقه رجوی خود را به آغوش خانواده های متحصن در جلوی درب اسارتگاه اشرف رسانده اند و خود را از تمام قید و بندهای ذهنی و جسمی رها کرده اند خیلی خوشحال شدم و رهایی شان را از زندان فرقه رجوی تبریک می گویم. مسعود و مریم رجوی و زنهای حرام سرای مسعود رجوی؛ خواهران شورای رهبری در وحشت از فرار و ریزش اعضاء به هر کثافت کاری دست زده و میزنند که مبادا اسیری از فرقه رجوی جدا شود ماهیت و افکار و روابط مناسبات فرقه گرایانه مسعود و مریم رجوی را افشاء کنند. مسعود و مریم رجوی بعد از سرنگونی برادر خونیشان صدام حسین نوک شاغول مبارزه با رژیم ایران را عوض کردن و مریم رجوی در پیامش به اعضای اسیر در اسارتگاه اشرف در پیامش گفته بود نوک شاغول مبارزه فرقه رجوی را از سمت رژیم ایران برگردانید مبارزه با رژیم ایران تعطیل شده است دشمن اصلی کنار گوشتان در کمپ تیف است نفرات جداشده از فرقه رجوی هستن. بعد نوک شاغول مبارزه را مسعود و مریم رجوی برگرداندن سمت خانواده ها که میخواستن عزیزان اسیرشان را در اسارتگاه اشرف ملاقات کنند که مسعود و مریم رجوی در هر نشستی به خانواده ها میگفتن خلق قهرمان، وقتی اتوبوسهای خانواده ها که همان خلق قهرمان رسید دم درب اشرف مسئولین فرقه رجوی به دستور مسعود و مریم رجوی که صادر شده بود نزد آمریکایی ها رفتن و با توطئه هایی که از قبل چیده شده بود و نوک شاغول مبارزه را به سمت خلق قهرمان نشانه رفتن و نیروهای آمریکایی تمام خانواده ها را محاصره کرده و تمام مادران و پدران سالخورده را دستبند و پابند زده و در کنار خیابان خواباندن و مسئولین فرقه رجوی شادی میکردن و میخندیدن که بعد فرقه رجوی با شکست مواجه شد از سوی خانواده ها و خلق قهرمان. مسعود و مریم رجوی و مسئولین فرقه رجوی چنان رنگ می گذارند و بر می دارند که هیچ بوقلمونی به پایشان نمی رسد. در این هشت ماه هم که مردم تمام دنیا شاهد بودن که نوک شاغول مبارزه مسعود و مریم رجوی با خانواده ها همان خلق قهرمان بوده است و مسعود و مریم رجوی و مسئولین فرقه رجوی چه توهینهایی به این خانواده ها که نکردن مسعود و مریم رجوی نوک شاغول مبارزه با رژیم ایران را به کل فراموش کردن و نوک شاغول مبارزه را به سمت اعضای دربند در اسارتگاه اشرف چرخاندن برای جلوگیری از فرار افراد و برقرای اقدامات شدید کنترلی در سطح پادگان گشت های داخل اشرف اعم از گشت ماشین، گشت موتوری، گشت پیاده سطح قرارگاه، کیوسک های کنترلی سر چهار راه ها،گشت امنیت، گشت هوشیاری داخل مراکز، انتظامات ورودی مراکز و هر گونه گشت اواکسی در ستادها و مراکز برای خفقان نفرات اعضای اسیر در اشرف به راه انداخته اند باید به مسعود و مریم رجوی گفت که عقد قرارداد با شرکت آمریکائی بلاک واتر برای جلوگیری از فرار اعضای اسیر در اسارتگاه اشرف بی فایده است فریبکارترین رهبران فرقه در جهان کنونی همین مسعود و مریم رجوی هستن، به سان گرگی که با لباس میش در می آیند و افعی هایی که سعی دارند نقش یک ریسمان خوش آب و رنگ را بازی کنند، ولی خوشبختانه در عصر کنونی که عصر ارتباطات است خیلی زود دست مسعود و مریم رجوی رو شده است، بطوریکه هیچکس از اعضای اسیر در اسارتگاه اشرف به مسعود و مریم رجوی و زنان مسعود رجوی خواهران شورای رهبری اعتماد ندارد. یاد نشستهای عمومی مسعود رجوی افتادم در قرارگاه باقرزاده که گرداننده آن خود مسعود رجوی بود و روی سن با کلتی که به کمرش بسته بود و ژست میگرفت و قمپز در میکرد فریاد میکشید و به نفرات نشست میگفت هاشمی رفسنجانی در مجلس گفته که هر یک نفر که به فرقه مجاهدین می پیوندد یک عملیات بزرگ است حال نتیجه میگیریم که بعد از سرنگونی صدام ارباب قبلی مسعود رجوی در فرقه رجوی تا به امروز فقط فقط شکست بوده و ضربه و تو دهنی به مسعود و مریم رجوی بوده و خواهد بود با شناختی که از اعمال و کردار شیوه کار این فرقه رجوی دارم باید بگویم بعد از فرار اعضای اسیر در اسارتگاه اشرف خواهران شورای رهبری همان زنان حرامسرای مسعود رجوی با برگرداندن مبارزه و نوک شاغول به سمت اعضای اسیر در اسارتگاه اشرف نشستهای مغزشوئی که همان شکنجه روحی و خفقان را به راه انداخته اند تا این ضربه و تو دهنی به مسعود و مریم رجوی و انقلاب مریم رجوی را یک جور ماست مالی کنند تا جلوی شکست های دیگر که در راه است را بگیرند. مسعود و مریم رجوی و زنهای حرام سرای مسعود رجوی خواهران شورای رهبری در وحشت از فرار و ریزش اعضاء به هر کثافت کاری دست زده و می زنند که مبادا اسیری از فرقه رجوی فرار کند به آغوش خانواده هایی که پشت درب اشرف بست نشسته اند و به دنیای آزاد خودش را برساند تا ماهیت و افکار و روابط مناسبات فرقه گرایانه مسعود و مریم رجوی و مخصوصا از بهره کشی جنسی شدید مسعود رجوی از زنان اعضای فرقه را افشاء کنند. مسعود و مریم رجوی باید بدانند که با کنترل و شیوه های پلیسی و با دوربینهای مدار بسته و با وارد کردن بلاک واتر هم نمی توانند نفرات اسیر در اشرف را زندانی کنند و نگه دارند حتی به نفرات اسیر در اشرف دستبند و پابند بزنند باز هم فرار خواهند کرد و خودشان را به آغوش خانواده ها خواهند رساند. بایستی باور داشت که مسعود و مریم رجوی نه به خدا ایمان دارد نه دارای دین و ایمان هستن شعار اسلام نوین انقلابی هم اگر به خیال خودشان برایشان سود نداشت هرگز بر این مسند تکیه نمی کردند، چرا این را می گویم چون بی رحم تر و بی وجدانتر از مسعود و مریم رجوی در تاریخ همان مغول وهلاکو بوده اند. و در پایان به آقایان مهرداد امیری و حجت ربیعی و خانواده اش تبریک میگویم و به خانواده هایی که الان پشت درب اسارتگاه اشرف نشسته اند و یا انهایی در هر کجا چشم به انتظار دیدار عزیزانشان هستند. ای کاش این امکان وجود داشت که من و دوستانم در کنار شما بودیم و برای ازادی اسیران فرقه هم صدا فریاد می زدیم رجوی حیا کن ؛ اسیر ها را رها کن. اما مطمئن باشید که قلب و روح مان با شماست.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا