همکاری با بیگانگان

مجاهدین و حکم اعدام طارق عزیز

دادگاه عالی جنایی بعد از جلسات متعدد رسیدگی به پرونده قضایی طارق میخاییل یوحنا عزیز حکم به اعدام عضو برجسته حزب بعث عراق سابق در زمان ریاست صدام حسین صادر کرد.
طارق عزیز از اعضای بلند پایه حزب بعث و وزیر خارجه و از مشاورین خاص صدام بویژه در امور خارجه و بین الملل بود. اما بعنوان یک عضو شورای تصمیم گیری اصلی در زمان حکومت صدام واضح است در تمام تصمیم گیری های راهبردی و کلان حضور داشته از جمله کشتار کردها در شمال و قتل عام شیعیان در جنوب و تمام تصمیم گیری های حزب بعث در زمینه های مختلف کشوری و لشکری و از همه مهمتر در جنگ تحمیلی هشت ساله بین عراق و ایران و تمام حواشی مربوط به آن جنگ بزرگ.
از جمله کارهای مهم و ماموریت های ویژه محول شده به طارق عزیز می توان از شناسایی و فعال سازی اپوزیسیونی فرمانبر و مطیع و تحت کنترل بغداد بر علیه ایران نام برد.
طارق عزیز در این ماموریت عمد داشت از تمام مخالفین فعال و نیمه فعال و خاموش آن روزگار گزارش کاملی داشته باشد لذا همه را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. این مخالفین طیف گسترده ای از سلطنت طلب های خلع شده از قدرت تا کمونیست های وابسته به شوروی سابق و گروههای چریکی با گرایشهای مختلف که از زمان شاه سابق شکل گرفته بودند را شامل می شد.
این سیاست مدار کار کشته و سر سپرده صدام هیچکدام از گروه های مختلف الاندیشه و تاکتیک و استراتژی را کنار نگذاشت و تصمیم داشت از هر گروه به هر اندازه که می شود استفاده کند.
در این میان اما مجاهدین که در ایران با نام منافقین آن ها را می شناختند توانستند جایگاه ویژه ای نزد صدامیان پیدا کنند و خود را مقبول حزب بعث صدام کنند. زمینه سازی برای مشارکت در جنگ بر علیه ایران و ایرانی بلادرنگ آغاز شد.
کافی بود طارق عزیز به فرانسه برود و به حضور رجوی برسد و پیمان صلحی بصورت تبلیغاتی مطرح شود بر مبنای همان قرارداد سال 75 الجزایر پاره شده توسط صدام و بعد از آن راه برای ورود به عراق باز میشد. این کار صورت گرفت و طرفین به گرمی با هم دست دادند و قول و قرارها گذاشته شد.
از اینجا راه برای مشارکت و حضور در جبهه های جنگ بر علیه ایران و ایرانی و کار در داخل ایران بعنوان ستون پنجم و شرکت در انواع کارهای اطلاعاتی و امنیتی و جمع آوری اخبار کلید می خورد.
این همکاری ها هیچگاه بدون پاداش و مزد نبوده و مراتب به وفور در فیلم های مربوط به افشاگری گرفتن پول به سمع و نظر همگان در گوشه و کنار دنیا رسیده است. این همپیمانی سالها ادامه داشت و بعد از جنگ تحمیلی بصورت دیگری بارز شد و خود را نشان داد که به قتل و عام و کشتار اکراد عراقی در شمال و شیعیان در جنوب ختم می شد.
در تمام این سالها این سازمان سیاسی که به مرور درعراق به یک فرقه مذهبی تروریستی تبدیل شده بود مراتب وفاداری خود را به صدام و حزب بعث بارها و بارها اثبات کرده بود. اما مهمترین وجه این وفاداری شاید بعد از سقوط حکومت بعث در عراق باشد.
این وفاداری بعد از سقوط صدام بصورت همکاری و همپیمانی با بعثی های باقیمانده و بعضاً پنهان در دولت های بعد از شکل گیری عراق جدید خودش را نشان میدهد که عمدتاً بصورت اختلاف افکنی و ایجاد تفرقه قومی و مذهبی و ایجاد بلوا و بهم زدن فضای سیاسی و بعضاً اعمال خشونت بار و یا تشویق خشونت و دو دستگی خودش را نشان میدهد.
این فرقه بعد از اعدام سران حزب بعث و شخص صدام خیلی در موضعگیری های خودش دقت میکرد و حواسش جمع بود که دم به تله ندهد و بیخودی بهانه به دست کسی ندهد زیرا حال پای خودش هم روی پوست خربزه بود و موجودیتش در خطر بزرگی قرار داشت و آینده روشنی برای خودش متصور نمی دید.
این فرقه همچنین تا کنون تلاش کرده همواره خودش را از اقدامات حزب بعث به ریاست صدام مبرا جلوه دهد و همیشه یک اپوزیسیون مستقل اتخاذ کند. با این حال این بار دم خروس بیرون زده یا به عمد ناپرهیزی کرده و در صدور حکم اعدام طارق عزیز اطلاعیه صادر کرده و این حکم را محکوم میکند و در این اطلاعیه روی سن و سال وزیر خارجه سابق و مسیحی بودن طارق عزیز مانور میدهد. واضح هست به این ترتیب یکبار دیگر همسویی این فرقه با حزب بعث صدام توسط خودشان اثبات می شود.
واضح است طارق عزیز بواسطه تسلیم خودش و همکاری با نیروهای امریکایی و فضای سیاسی موجود عراق که آکنده از بحران و خلاء قدرت است. امضاء حکم اعدام توسط شورای ریاست جمهوری و در مرحله بعد اجرای آن در شرایط فعلی ذکر شده فعلاً بعید بنظر میرسد. فرقه نیز از همین فرصت استفاده کرده تا با گرفتن ژست مخالفت, در حقیقت خودش را از زیر فشار نجات بدهد.
در حقیقت از نظر فرقه اعدام یا عدم اعدام طارق عزیز اصلاً مهم نیست. مهم وضعیت و موقعیت خود فرقه و بحرانی است که با آن دست به گریبان است. فرقه بدینوسیله قصد دارد خودش را در جبهه ای قرار بدهد که با اجرای چنین حکمی مخالف هستند. جبهه ای که فرقه حس میکند از طریق قرار گرفتن در آن می تواند برای مدتی حاشیه امنی برای خودش پیدا کند و یا امتیاز رسانه ای محدودی بدست بیاورد. صورت مسئله اصلی فرقه که همانا شب و روز فرقه را به هم پیوند میدهد و بسان کابوس آرامش را از او صلب کرده بر جای باقیمانده است و از آن گریزی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا