اعتصاب غذا ؛ دستور سران فرقه

 • نقض حقوق بشرتلاش بیش از ۷۰ عنصر گروه مجاهدین برای فرار از لیبرتی ناکام ماند

  تلاش بیش از ۷۰ عنصر گروه مجاهدین برای فرار از لیبرتی ناکام ماند

  دکتر ر– م پزشک یکی از بیمارستان های بغداد طی نامه ای به مسؤلان وزارت حقوق بشر عراق نوشت: در مدت اعتصاب غذای عناصر گروه مجاهدین، بیش از صد تن از آنها برای معالجه به بیمارستان انتقال داده شدند.این پزشک عراقی افزود: هنگامی که از…

 • رهبران مجاهدیناتمام اعتصاب دروغین رجویها، پیروزی یا شکست

  اتمام اعتصاب دروغین رجویها، پیروزی یا شکست

  همانطور که مشخص بود اعتصاب غذا در اشرف یک بازی دروغین بیش نبود که رجوی از سر استیصال و درماندگی و وفادار جلوه دادن نیروهایش به آن دست زد. بنابراین ادعای پیروزی بر اساس آنچه که در پیام ها و بیانیه های رجوی آمده است…

 • مجاهدین خلقاعتصاب غذا در اشرف چه شد؟

  اعتصاب غذا در اشرف چه شد؟

  خود فرقه این را درک کرده که این نمایش کاذب جز بی ابروئی و رسوائی بیشتر چیری برای فرقه نداشته، لذا اقدام به حذف تصاویر اعتصاب کنندگان در اشرف از سایت به اصطلاح همبستگی ملی نمودند، اما اخبار دروغ وکذائی از اعتصاب را همچنان ادمه…

 • مسعود رجویاعتصاب غذای رجوئیها در اشرف پر !

  اعتصاب غذای رجوئیها در اشرف پر!

  رجوی که خود بیشتر از همگان واقف بر اعتصاب دروغین بود و خوب می دانست که باور تحمل گرمای 55 درجه مرداد صحرای عراق توسط نفرات اشرفش برای همگان غیر ممکن است، از سر استیصال و بیچارگی باز هم بر بطالت و خواسته هایش اصرار…

 • رهبران مجاهدینشوی مسخره اعتصاب غذا ی رجوی ها

  شوی مسخره اعتصاب غذا ی رجوی ها

  بعد از سقوط و کنترل اشرف توسط پلیس عراق رجوی که دیگر دستش از همه جا کوتاه شده بود و نمی توانست از هیچ حربه ای همچون به آتش کشیدن افراد در جریان دستگیری مریم توسط پلیس فرانسه سوء استفاده کند. با دادن پیام، دستور…

 • اسیران اشرفافراد اسیر در اشرف، برگی برای تبلیغات فرقه ای

  افراد اسیر در اشرف، برگی برای تبلیغات فرقه ای

  اگر افراد اسیر فرقه کشته شوند، قهرمان شده و تمام سالیانی که با فرقه بودند جزء سابقه مبارزاتی آنان محسوب شده و به این ترتیب فرقه با تبلیغ حول فرد یا افراد کشته شده، چنین وانمود می کند که کماکان نیرو داشته و از طرف…

 • مجاهدین خلقاعتصاب غذا، نمایشی تکراری که روی دست فرقه مجاهدین مانده است

  اعتصاب غذا، نمایشی تکراری که روی دست فرقه مجاهدین مانده است

  این نمایش اعتصاب غذا که به سرنوشت تحصن ها و اعتصاب غذاهای دیگر فرقه مجاهدین در چند سال اخیر دچار شده حتی نتوانست توجه ای را بخود جلب نماید چرا که اخبار ایران و مسایل داخلی برای هموطنان خارج از کشور اهمیت بسیار زیادی دارد…

 • رهبران مجاهدینتاملی بر تمامیت خواهی رهبری عقیدتی مجاهدین

  تاملی بر تمامیت خواهی رهبری عقیدتی مجاهدین

  رهبری عقیدتی مجاهدین در دنیای مدرن صرفا در کیفیت بهره گیری و تسلط بر کادرهای تشکیلاتی به تغییراتی دست زده است و با شیوه ی های پیچیده ی کنترل ذهن و شستشوی ذهنی، هم اکنون الگوی نوینی از به بردگی کشاندن انسانها را در قرارگاه…

 • مجاهدین خلقاعتصاب غذا در اشرف ترفند تازه فرقه مجاهدین

  اعتصاب غذا در اشرف ترفند تازه فرقه مجاهدین

  فرقه مجاهدین این بار برای اینکه دولت عراق را وادار به عقب نشینی کند دست به ترفند اعتصاب غذا زده تا با این کار به خیال خود سازمان های حقوق بشری ودولت های جهان را بر علیه دولت عراق بشوراند. این فرقه غافل از این…

 • رهبران مجاهدینهوچی گری و اعتصاب غذای رجوی ها

  هوچی گری و اعتصاب غذای رجوی ها

  مریم رجوی در پاریس تلاش دارد با هیاهو و فریب و تحریک احساسات مجامع حقوق بشری اوضاع اعتصابیون را وخیم جلوه دهد و با اطلاعیه های دروغین و با ذکر اسامی و نفرات اعتصابی مسئله را جدی وانمود نماید. اما امروز بعد از یک ماه…

 • اسیران اشرفاسراي فرقه رجوی به قربانگاه نزديك مي شوند

  اسرای فرقه رجوی به قربانگاه نزدیک می شوند

  رجوی و همدستانش امید دارند که در جریان این خودکشی تشکیلاتی تعداد زیادی از این افراد را به کام مرگ فرستاده و از شر آنان رهائی یابند.مرگ این افراد خوراک تبلیغاتی بسیار خوبی را برای فرقه فراهم مینماید.پر واضح است که سرکرده فرقه و عمالش…

 • مجاهدین خلقنمایش کمدی اعتصاب غذای مجاهدین

  نمایش کمدی اعتصاب غذای مجاهدین

  بنابراین تداوم این حرکت نمایشی نه تنهاهیج گونه نتیجه ای برای این فرقه دربرنداشت بلکه ادامه یافتن آن بدین صورت باعث خنده و شرمساری بیشتر این گروه خواهد گردید _ توصیه من به سران این گروه تروریستی اینست که فورا این نمایش کمدی را از…

دکمه بازگشت به بالا