مجاهدین خلق

اعتصاب غذا در اشرف چه شد؟

فرقه مجاهدین در دو ماه اخیر تاتر اعتصاب غذا در اشرف را با بوق کرنا در سراسر دنیا فریاد می زد که آی مردم رزمندگان ما در اشرف در اعتصاب غذا در حال از بین رفتن هستند. از همان ابتدا هم معلوم بود که این یک نمایشنامه ای بیش نیست، فرقه این نمایشنامه را به راه انداخت تا شاید بتواند در دنیا ازدول مختلف حمایت بدست آورده ودر برابر دولت عراق امتیاز کسب کند. اما در تصاویری که بطور ناشیانه در سایت های فرقه از صحنه اعتصاب غذا به نمایش گذاشته می شد از چهره های بشاش به اصطلاح اعتصاب کنندگان بوضوع دیده می شد که اساسآ اعتصابی در کار نیست و این داستان تنها یک فریب است وبس. خوشبختانه این بار کسی از ارگان های حقوق بشری فریب مار اندازی فرقه رمالان را نخورد و از هیچ کسی هم در حمایت از این فرقه کشتی به گل نشسته صدائی در نیامد، چون دیگر تمام عالم از حقه بازی های فرقه مجاهدین با خبرند. در این جریان هم عده ای ساده لو را به دنبال خود کشاندند وآنان را وادار به اعتصاب غذا در چند نقظه جهان نمودند، فراموش نکنیم که این نمایشنامه به ماه رمضان هم کشید اما در مقابل سران فرقه در فرانسه به جای پیوستن به نمایشنامه خود ساخته سفره افطار هزارو یک رنگ در اردوگاه اوورسورواز پهن می کردند وپس از افطار عیانی خود به ریش افرادی که خود آنان را گمراه کرده می خندیدند. گوئی خود فرقه این را درک کرده که این نمایش کاذب جز بی ابروئی و رسوائی بیشتر چیری برای فرقه نداشته، لذا اقدام به حذف تصاویر اعتصاب کنندگان در اشرف از سایت به اصطلاح همبستگی ملی نمودند، اما اخبار دروغ وکذائی از اعتصاب را همچنان ادمه می دهند چرا که در برابر همان افراد ساده لو که به آن در بالا اشا ره شد جوابی ندارند که بدهند. اما همین اقدام (حذف تصاویر) خود بوضوح گویای این است که این جریان یک نمایشنامه بود وفرقه در این داستان تنها دستاوردی که داشت رسوائی و بی ابروشدن هر چه بیشتر بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا