تحلیل های عمومی در رابطه با مجاهدین

  • مجاهدین خلقکنکاشی در شورای ملی مقاومت

    کنکاشی در شورای ملی مقاومت – قسمت اول

    کنکاشی در شورای ملی مقاومت قسمت اول ـ مقدمه به تشخیص بعضی کارشناسان، تشکیل شورای ملی مقاومت می توانست در تاریخ سیاسی معاصر ایران، یک تجربه نوین در همکاری، اتحاد و ائتلاف بین احزاب و گروه های سیاسی باشد، اما باز بر اساس نظر گروه…

دکمه بازگشت به بالا