کشورها

هر صدای آزادیخواهی در فرقه به فرمان رجوی ها خاموش گردید

هر صدای آزادیخواهی در فرقه به فرمان رجوی ها خاموش گردید

سعید نوروزی – قربانی به خواست رجوی ها

فرقه تروریستی رجوی در روز سوم تیرماه 1387به کسب یک پیروزی سیاه نائل گشت.

در این روز دولتمردان فخیمه استعمارکهنه به حذف نام این فرقه از لیست تروریستی رای دادند، بهمین بهانه رهبر خائن و فراری فرقه که عامل سرکوب و کشتارنسلی پر جنب و جوش و پرخروش می باشد و از منظر تمامی آزادیخواهان بعنوان عامل سرکوب و کشتار نسلی پویا، بایستی محاکمه و پاسخگوی جنایات خود باشد وقیحانه، این روز را تداوم راه مصدق کبیر نامیده است! شگفتا از این یکسان گری!

سئوال این است:

آیا کسب پیروزی تاریخی توسط مصدق با این امتیاز کسب شده برای فرقه رجوی از منظر ایرانی آزادیخواه پیروزی همسویی بوده است؟

آیا هدف مبارز بزرگ ایرانی (مصدق کبیر) سرتعظیم فرود آوردن در برابر استعمارگر بوده است؟! که این فرد وقیحانه کسب امتیازی سیاه و کثیف را به مثابه تداوم حرکت 30 تیر آزادیخواهان دانسته است! شگفتا از این همه وقاحت!

آیا تایید حرکت های هیستریکی رجوی یعنی مبارزه؟ که دولت فخیمه این خائنین را بعنوان تکیه گاه خود برگزید تا بدین وسیله دوباره به دست درازی های خود بر ثروت ملی ایران نائل گردد؟

اگر از دیدگاه پیران استعمار کهنه رجزخوانی های مزدوری خائن، مبارزه خوانده شود و برای این مزدور فراری هورا بکشند؟! از دیدگاه و منظر آزادیخواهان و مبارزان ایرانی این امتیاز یک سرشکستگی شمرده نمی شود؟!

میدانیم که استعمار کهنه هنوز داغ ملی شدن صنعت نفت توسط مصدق کبیر را فراموش ننموده و از این بخش از خاک کره زمین که دارای ثروت و ذخایر بی همتای خدادادی است چشم پوشی نکرده است؟ بنابراین در پی یافتن عناصر خائن و مزدور به این مرز و بوم بوده و برای خائنین و مزدوران امتیازات ویژه در نظر گرفته بنابراین با خارج کردن این فرقه از لیست تروریستی، دشمنی خود را با آزادیخواهان و ملت ایران به اثبات رساند!

این حرکت دولت فخیمه و نمایندگان مجلس چنین دولتی باعث شرمساری میهن پرستان ایرانی است چرا؟ که فردی که بانی به انحراف کشاندن مسیر دمکراتیزه شدن جامعه تغییر یافته ایران بوده است با وقاحتی وصف ناپذیر، کسب امتیاز از استعمار کهنه را با قطع دست استعمار از صنعت نفت ایران را همسو و هم جهت دانسته است و باعث آزرده شدن روح مبارز کبیر، مصدق گردید و وقیحانه به پای بوسی استعمار کهنه رفته است!

به بخشی از سخنان غایب کبیر توجه نمائید!

در همین لحظات، باید از نمایندگان شرافتمند مردم انگلستان قدردانى وتشکرنمود. به خاطر روشن بینى سیاسى شان، به خاطر شرافت انسانى شان و به خاطر ایستادگى و ثبات قدمشان در دفاع ازمظلوم…

با این پیام، این مزدورکه بیمار روحی و روانی است و نام رهبر فرقه را یدک می کشد و از ریخته شدن خون انسان ها لذت می برد، جنگ طلب خستگی ناپذیری که برای برافروختن آتش جنگ به مجیزگویی استعمارگر کهنه میرود تا به استثمارگر نیز یادآوری نماید که قدردان خوبی است و بدینوسیله با تحریک امپریالیسم برای کسب امتیاز، از عمو سام و صهیونیسم گام بر می دارد.

اینک مردم آزاده جهان دریافته اند که این مزدور جایگاهش نزد تروریست های بین المللی است چه خطر بزرگی برای جامعه بشریت می باشد!

ننگ ابدی بر خیانت و خیانت پیشه!

بیاد داشته باشیم:

آزادی روح بخش است بشرط اینکه کلیه قواعد رسیدن به آزادی رعایت گردد.

با احترام سوسن نوروزی07/04/1387

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا