حقوق بشر

 • مجاهدین خلقمادر رضوان ،پیام آور دردمند، اعتمادهای غارت شده

  مادر رضوان ،پیام آور دردمند، اعتمادهای غارت شده

  مادر رضوان ،پیام آور دردمند، اعتمادهای غارت شدهمسعودجابانیدر کوی تودل گم نکندخانه خود رادیوانه شناسد ره ویرانه خودرامستیم و سرکوی تو نادیده شناسیمبا آنکه ندانیم ره خانه خود رامردان و زنان عاشقی را میبینم که برای رهائی مردم، بود و نبودشان رابا اعتمادی بی نهایت،…

 • مجاهدین خلق8 آوریل و هراس باند رجوی

  8 آوریل و هراس باند رجوی

  8 آوریل و هراس باند رجویایران‎دیدبانبزرگداشت قربانیان توطئه‎های مافیایی باند تبهکار رجوی که قرار است در 8 آوریل برگزارشود، بقایای رجوی را به شدت به هراس انداخته و قصد آن دارند تا به هر نحو ممکن آن را مخدوش کرده و از تأثیرات آن بکاهند.قبل…

 • مجاهدین خلقجلادان و شکنجه گران فرقه تروریستی رجوی

  جلادان و شکنجه گران فرقه تروریستی رجوی

  جلادان و شکنجه گران فرقه تروریستی رجوی در لباس دفاع از حقوق سیاسی و مدنی!؟ امیر موثقی، سی ام مارسباسلام خدمت همه عزیزان و با تبریک و تهنیت به مناسبت سال 1385 هجری شمسی امید وارم که در سال جدید هر روزتان نوروز و نوروزتان…

 • مجاهدین خلقرجوی، تبیین جهان و انسان!

  رجوی، تبیین جهان و انسان!

  رجوی، تبیین جهان و انسان!میترا یوسفی، بیست و سوم مارسصادقانه و بی ریا بگویم کلامی هم از نخستین بزرگ نمایی منافقانه رجوی، تحت عنوان پرطمطراق « تبیین جهان » بیاد ندارم. مگرحقیقت آنک دستاویزی بیش برای کشاندن خلقی پرشور انقلاب درآستانه تحولی چنان عظیم، نبود.…

 • مجاهدین خلقهر دم از این باغ بری می‎رسد

  هر دم از این باغ بری می‎رسد

  هر دم از این باغ بری می‎رسدعباس صادقیهنوز جوهر قلم گزارشگر دیدبان حقوق بشر مبنی بر تایئد وتاکید مجدد بر گزارش قبلی خود که دال بر شکنجه و نقض حقوق بشر درالموت اشرف طی سالهای 1991تا2002 خشک نشده بود وهمچنین جیغهای بنفش قمر خانم هنوز…

 • مجاهدین خلقسند ماندگار

  سند ماندگار

  سند ماندگارعلی قشقاوی در تاریخ همیشه لحظه ها و سرفصلهایی در رابطه با جریانات سیاسی وجود دارد ماندنی و جالب توجه هستند. چنین پدیده های با گذشت زمان خودشان را با مفهوم تر، ظریفتر و قابل تامل تر نشان میدهند و هر چه از دور…

 • مجاهدین خلقکمی خودمانی تر درباره کنفرانس روز جمعه در پاریس

  کمی خودمانی تر درباره کنفرانس روز جمعه در پاریس

  کمی خودمانی تر درباره کنفرانس روز جمعه در پاریسبهزاد علیشاهییکی از دوستان من که البته اسمش را تا روز مصاحبه نمیبرم که سازمان وقت کمتری برای سند سازی علیه او را داشته باشد. با سرگذشت دردناک , تلخ و حیرت انگیزی توانسته خودش را به…

 • مجاهدین خلقعقب نشینی رجوی در مقابل نجات یافتگان

  عقب نشینی رجوی در مقابل نجات یافتگان

  عقب نشینی رجوی در مقابل نجات یافتگانمسعود خدابنده، اول مارسپس از سقوط صدام حسین در سال2003 رجوی مفقود (و یا بازداشت در قرارگاه مرکوری) شد و همسرش مریم که قبل از شروع حمله امریکا به قرارگاههای مجاهدین با هویت جعلی از عراق فرار و در…

 • مجاهدین خلقنقض حقوق بشر،خنجری در پهلوی مجاهدین

  نقض حقوق بشر،خنجری در پهلوی مجاهدین

  نقض حقوق بشر،خنجری در پهلوی مجاهدینجواد فیروزمند، بیست و هشتم فوریههم میهنان عزیز. نیروهای آزادیخواه و مردمی ،سازمان ها و مجامع حقوق بشری اروپایی، در پی انتشار اطلاعیه دیدبان حقوق بشردر ماه جاری و صحه گذاشتن این سازمان بر گزارش سال 2005 خود برعلیه مجاهدین…

 • مجاهدین خلقسرانجام مجاهدین

  سرانجام مجاهدین”خروج ممنوع” را پذیرفتند”

  سرانجام مجاهدین خروج ممنوع را پذیرفتندایران‎دیدبانپس از ماه‎ها تلاش برای تحت‎الشعاع قرار دادن گزارش سازمان دیده‎بان حقوق بشر، سرانجام گروه تروریستی مجاهدین مفاد گزارش مزبور را پذیرفته و در تهاجم ابلهانۀ روانی، تهیه کنندگان این گزارش را متهم به هواداری از ایران کردند.بقایای رجوی که…

 • مجاهدین خلقگزارش دیدبان حقوق بشر:

  گزارش دیدبان حقوق بشر تازه اولین قدم است

  گزارش دیدبان حقوق بشر: رسول محمدنژاد، بیست و هفتم فوریه روزی که اولین گزارش دیدبان حقوق بشر در ماه می 2005 منتشر شد سازمان مجاهدین خلق در بوق و کرنا کرده و با ننه من غریبم بازیهای عجیب و غریب، اعلام کردند که همه این…

 • مجاهدین خلقتاکید مجدد دیده بان حقوق بشر بر نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین

  تاکید مجدد دیده بان حقوق بشر بر نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین

  تاکید مجدد دیده بان حقوق بشر بر نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدینکریم حقی، بیست و چهارم فوریهسازمان دیده بان حقوق بشر پس از سالها تحقیق و بررسی نهایتا در 18 ماه می 2005 با انتشار گزراشی تحت نام خروج ممنوع بخشی از موارد نقض…

دکمه بازگشت به بالا