مجاهدین خلق

نقض حقوق بشر،خنجری در پهلوی مجاهدین

نقض حقوق بشر،خنجری در پهلوی مجاهدین
جواد فیروزمند، بیست و هشتم فوریه
هم میهنان عزیز. نیروهای آزادیخواه و مردمی ،سازمان ها و مجامع حقوق بشری اروپایی، در پی انتشار اطلاعیه دیدبان حقوق بشردر ماه جاری و صحه گذاشتن این سازمان بر گزارش سال 2005 خود برعلیه مجاهدین خروج ممنوع و همچنین تایید ادامه نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین ، دبیر خانه شورای ملی مقاومت – وابسته به مجاهدین ، طی اطلاعیه ای اعلام کرد :در پی اعتراضات بین المللی علیه گزارش سرا پا دروغ دیده بان حقوق بشر که علیه سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر شده،دیدبان حقوق بشر پس از ماه ها تاخیر تلاش کرد تا این فضاحت را رفع و رجوع کند.
از آنجا که ممکن است اطلاعیه شورای ملی مقاومت برای رد گم کردن هر چه بیشتر اعمال ضد انسانی درون گروهی آنها باشد خود را موظف کردم تا حقایق سانسور شده در متن اطلاعیه شورای ملی مقاومت را افشا نمایم و در این رابطه قبل از پرداختن به محتوای اطلاعیه شورا بیان چند نکته را ضروری میدانم:
1.باید گفت که اگر گزارش دیده بان حقوق بشر بر علیه مجاهدین بوده چرا شورای به اصطلاح ملی مقاومت بر علیه این گزارش موضع گیری کرده است؟مگر مجاهدین خود زبان گویا ندارند؟مگر شورا قبلا اعلام نکرده است که اساسا هیچ تعلقی به مجاهدین ندارد؟پس چرا در چنین بزنگاهی پرده بر انداخته و پروایی از افشای اسم و رسم دروغین و درونمایه تروریستی خویش ندارد؟
2.اگر چنانچه سازمان دیده بان حقوق بشر (طبق فرهنگ فحاشی مجاهدین) عقب نشینی فضاحت بار داشته چه دلیلی دارد که شورای کذایی چند صفحه سیاه کرده و در تک تک بند ها بخواهد بدون پاسخگویی واقعی به جنایات درون گروهی سازمان مجاهدین، اذهان عمومی را منحرف ساخته و به اصطلاح از مجاهدین دفاع نماید؟
3.چرا در چنین اطلاعیه ای که موضوع اصلی علی القاعده بحث پیرامون حقوق بشر در مجاهدین باید باشد،آسمان به ریسمان بافته شده تا تمامی مسائل از اعتراضات بین المللی علیه گزارش سراپا دروغ…،حجت زمانی،نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی،و باز کردن ده ها پنجره دیگر حرف بمیان بیاید؟ آیا اینچنین دفاعیات ناشیانه ای حاکی از تشتت ذهنی و عدم تمرکز مرگ زای درونی مجاهدین در برخورد با چنین مسائلی نیست؟هر فرد منصفی این اطلاعیه را قرائت کرده باشد متوجه این بی فرهنگی ، بیسوادی و عقب ماندگی مجاهدین و شورا در برخورد با موضوع مطرح شده را خواهد فهمید!!!
اما در مفاد این اطلاعیه تناقضات و دروغ بافی های آشکاری وجود دارد که بهتر است به افشای آنها بپردازیم:
بند اول:
در اطلاعیه شورا ، خبر گزارش دیده بان حقوق بشر بگونه ای منعکس گردیده که گویی همزمان با خبر اعدام حجت زمانی بوده است در صورتیکه گزارش دیده بان در 2006/02/15 بوده و خبر مربوط به حجت زمانی طبق اطلاعیه شورا در تاریخ 2006/02/21 بوده است.بنابر این سراندن خبر مربوط به حجت زمانی در اولین بند از این اطلاعیه نمیتواند مزدورجمهوری اسلامی بودن سازمان دیده بان حقوق بشر را اثبات نماید!گرچه که در بند های بعدی چنین ادعایی نیز شانتاژ گردیده است!!!
بند دوم:
همچنین آمده است که دیدبان در اطلاعیه 15فوریه تصریح کرده است همه مواردی که در گزارشش تحت عنوان «خروج ممنوع» و «نقض حقوق بشر در قرارگاههای مجاهدین» از آن یاد کرده به قبل از جنگ عراق بر میگردد و هیچ مورد نقضی مربوط به سالهای اخیر نیست.
معلوم نیست چرا دیدبان همین حقیقت را که اتهامات مربوط به گذشته است را در گزارش خود تصریح نکرده است و حالا در مقابل این همه اعتراضات بین المللی در یک فقره عقب نشینی فضاحت بار به آن اذعان میکند.
اگر جملات بند فوق را بدقت مطالعه نمایید متوجه خواهید شد که شورا بنحوی تلویحا پذیرفته است که مجاهدین در درون خود نقض حقوق بشر داشته اند ولی مربوط به گذشته و قبل از سال 2002 در درون مجاهدین می باشد.راستی چه فرقی میکند که مربوط به قبل از آن بوده یا بعد از آن بوده است؟آیا این یک عوامفریبی برای پیشبرد همان خط لابی های صهیونیستی در ماه گذشته نیست که بیان فرموده بودند؛مجاهدین از یک سازمان نظامی و خشونت گرا به یک سازمان سیاسی و صلح طلب مبدل شده اند پس بیایید آنها را از لیست تروریستی خارج نمایید؟
بند سوم:
مشخص نیست که مابه ازاء دفاع یا رد اتهامات وارد شده در اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر به مجاهدین،چرا مجاهدین دی این بند خواستارحذف خود از لیست تروریستی شده اند!؟
بند چهارم:
تا آنجا که به مجاهدین و شورا بر میگردد برای عدم پاسخگویی به جنایات درون گروهی از هر شانتاژ و طرفندی استفاده میکنند تا افراد مستقل زیر ذره بین اتهام قرار بگیرند تا صحنه طراحی شده تا صحنه طراحی شده را گردوخاک بپوشاند وحقایق مشخص نشود. نگاه کنید: نویسنده گزارش دیدبان هادی قائمی یک ایرانی است که خصومت او با مجاهدین بر کسی پوشیده نیست. از جمله می توان به عضویت او در هیات امنای گروهی تحت عنوان شورای سراسری ایرانیان-آمریکاییان اشاره کرد که وظیفه اصلی اش ممانعت از خروج مجاهدین از لیست تروریستی است.
برای اطلاع عموم باید ذکر کنم که آقای هادی قائمی نویسنده گزارش دیده بان حقوق بشر نبوده و ایشان فقط نقش مترجمی را داشته اند.بنابر این مجاهدین با ساختن دو دروغ بزرگ در این بند، خواسته اند که با مکدر کردن چهره آقای قائمی مانند همیشه و با سیاست فرار بجلو از پاسخگویی واقعی به جنایات درونی خویش فرار نمایند.
بند پنجم:
در این بند همچنان با مارک زدن به این و آن در نهایت حق مطلب را از زبان خانم رزلتینین بیان نموده انداز آنجا که نماینده رزلتینین یکی از قویترین حامیان مجاهدین در کنگره است, مفروض است که این تخصیص پیشنهادی یا حداقل بخشی از آن برای آنها در نظر گرفته شده.
به نظر می رسد که گزارش دیدبان حقوق بشر در رابطه با مجاهدین آنها را از حمایت مالی تحت مقررات این لایحه, سلب صلاحیت می کند».
پس با یک نگاه ساده میتوان فهمید که سوزوگداز مجاهدین در رد اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر علاوه بر مشکلاتی که بر آنها وارد کرده خواهان قرار گرفتن در لیست مزدوری و دریافت مواجب از بودجه 75 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا است.
بند ششم و هفتم :
در این بند ها معلوم نیست که اشاره به سخنان آقای گری سیک و مطالب انتخابات مربوط به آقای احمدی نژاد چه ربطی به موضوع اتهامات وارد شده از طرف دیدبان حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در درون مجاهدین دارد ؟
بند هشتم:
از نظر ناظرین بی طرف پاسخ گویی دیده بان حقوق بشر در اطلاعیه ذکر شده به 4 نماینده پارلمان اروپاکاملا منصفانه و مستدل بوده است.(در این رابطه میتوانید به متن اطلاعیه دیده بان حقوق بشر مراجعه نمایید)
بند نهم و دهم :
طبق معمول مجاهدین با ردیف کردن یکسر عوامل اروپایی و آمریکایی خود میخواهند شاهد بیاورند که نقض حقوق بشر نداشته اند و در نهایت نیز با دادن آمار غلط عنوان کرده اند که 3437 تن از اعضای مجاهدین در اشرف طوماری امضاء کرده و خواسته اند که به دیدبان حقوق بشر شهادت بدهند که مجاهدین نقض حقوق بشر نداشته اند!!اولا که حتی در همان تاریخ مجاهدین آمار رسمی شان کمتر از تعداد فوق بوده است و ثانیا دیدبان حقوق بشر برای تحقیقات در زمینه نقض حقوق بشر فعال است نه تبلیغات برای مجاهدین!و ساده لوحی است که مجاهدین چنین تفکر و چنین انتظاری از دیده بان حقوق بشر داشته باشند!!!
بند یاز دهم:
مجاهدین ذکر کرده اند که چون شیوه گزارش گیری دیده بان حقوق بشر از 12 شاهد شکنجه شده در درون مجاهدین از طریق تلفن بوده است خواسته اند اعتبار آن را از بین ببرند ولی تا آنجا که به شاهدین و سازمان دیده بان حقوق بشر مربوط است این گزارش اساسا با صحبت حضوری تهیه شده است نه تلفنی. و در این رابطه اسناد امضاء شده توسط شاهدین در نزد سازمان دیده بان حقوق بشر موجود است.
بند دوازدهم:
جدای از فحاشی متداول مجاهدین به دیده بان حقوق بشر که در این بند قید شده ،سوزوگذازآنها را نشان میدهد که چرا با معترضین به این گزارش ملاقات نشده و یا اینکه اصلا چرا و چگونه این 12 شاهد انتخاب شده اند؟باید گفت که مگر خود شما چنین پیشنهادی را تا کنون پذیرفته اید که آنها نیز بپذیرند؟علاوه بر این مگر اینجا شما قاضی هستید که چنین قضاوت و دستوری را برای یک سازمان مستقل ارائه میفرمایید؟راستی چرا مجاهدین و شورا دچار چنین توهمی هستند که هر مطلبی از آنها باید که از زبان آنها فیلتریزه شود؟آیا این همان دموکراسی مطلوب شما برای مردم ایران است؟شما که در برابر افشاگری 12 عضو جدا شده اینچنین به عجز و التماس افتاده اید آیا نشان توان و قدرتمداری شما است؟
بند سیزدهم و چهاردهم:
مجاهدین ذکر کرده اند که دیدبان اگر در جستجوی حقیقت بود, 12نفری را که مدعی هستند از سوی مجاهدین مورد شکنجه و آزار قرار گرفته اند, توسط پزشکان متخصص و بیطرف مورد معاینه قرار میداد و تاییدیه پزشکی برای این «شکنجه شدگان» میگرفت. این موضوع بسیار ساده ایست که در تحقیقات حقوق بشر بسیار معمول است. چرا دیدبان برای کسی که مدعی است 8سال و نیم و یا حالا 5سال و نیم تحت بازداشت و شکنجه مجاهدین بوده است یک تاییدیه پزشکی نمیگیرد؟
جای هیچ تعجبی نیست که مجاهدین شکنجه و آزار اعضای درونی خود را حتی در این اطلاعیه نفی نمایند!باید خاطر نشان کرد که افراد شکنجه شده اسناد و اطلاعات مشخصی را به دیده بان حقوق بشر حضورا ارائه داده اند بطوریکه نمایندگان دیده بان حقوق بشر از نزدیک آثار چنین شکنجه هایی را مشاهده نموده اند و علاوه بر این در اینجا از نظر شخصی به آنها باید بگویم که مگر شما خود مرا به جرم فرار از مجاهدین شکنجه نکرده اید؟مگر نوک پای آقای مهدی ابریشمچی یکی از دنده های قفسه سینه مرا نشکسته است؟مگر آقای مهدی ابریشمچی و آقای حسن نظام الملکی با خودکار به درون چشم من فرو نکرده اند؟مگر مرا 2 ماه در زندان خود در اشرف تحت شکنجه قرار نداده اید؟مگر در این مدت خانم های فهیمه اروانی و مهوش سپهری همدستان مهدی ابریشمچی و حسن نظام الملکی در شکنجه من نبودند؟مگر آقایان مهدی ابریشمچی و حسن نظام الملکی در حضور خانم ها مهوش سپهری و فهیمه اروانی لاله های گوشم را پاره نکردند تا خون از آنها فواره بزند؟مگر در لابلای انگشت هایم خودکار قرار نمیدادید تا فریادم به آسمانها برسد؟مگر زیر مشت و لگد و سیلی و… شما در طی این دو ماه زندان قرار نداشتم ؟مگر مرا در برابر نزدیک به 4000 نفر آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی در سالن نشست باقرزاده به 8 سال زندان با اعمال شاقه و سپس اعدام محکوم نکردند؟جرم من چه بود؟من هیچ جرمی بجز جدا شدن از مجاهدین وخواستار پناه بردن به یک کشور آزاد و دموکراتیک نداشتم!!! چرا اینهمه فرافکنی و دروغ؟در ضمن آثار شکنجه های شما در بدن من ، جهت اطلاع توسط پزشکان آمریکایی در کمپ نیروهای آمریکایی مورد تایید قرار گرفته و ثبت شده است و من نیز یک نسخه از آن تاییدیه را به همراه دارم و جای هیچ نگرانی نیست آقایان و خانم های مجاهدین!!!پس بگذارید آشکار شود که هیچ حرف بی سندی به سازمان دیده بان حقوق بشر زده نشده است.همچنین اعضایی که در سال 1373 توسط شما در زندان اشرف مورد شکنجه جسمی و روحی توسط شما قرار گرفته اند نیز اسناد معتبری به سازمان دیده بان حقوق بشر ارائه داده اند.پس نگران تاییدیه پزشکی این افراد نباشید!نکند اجبار دارید که این افراد بیایند و از پزشکان شما تاییدیه بگیرند؟!!!
بند پانزدهم تا بیستم:
مجاهدین در این چند بند با این ور و آن ور زدن های بسیار تلاش کرده اند که تمامی شاهدین را به مزدوری از حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم نمایند.و در نهایت نیز با مخدوش کردن چهره شاهدین حرف نهایی یعنی مزدور بودن سازمان دیده بان حقوق بشر را چنین عنوان نموده اند: به بازی گرفتن حقوق بشر برای اهداف سیاسی, هیچ معنایی جز مشارکت در جنایات این رژیم علیه مردم ایران و به خطر انداختن صلح و آرامش در منطقه و جهان ندارد.
حال معلوم نیست که اگر سازمان مذکور،نقض حقوق بشر در درون یک فرقه استالینیستی را افشاء و محکوم نموده است چه ربطی به خطر انداختن صلح و آرامش در منطقه وجهان دارد؟نکند جام جهان بین در دستان نازنین!مجاهدین است!؟
هم میهنان عزیز. نیروهای آزادیخواه و مردمی ایران،سازمان ها و مجامع حقوق بشری اروپا؛سازمان مجاهدین وشورای ضمیمه اش طی 25 سال جنایت بر علیه مردم ایران و عراق که زبانزد و مورد تنفر فردفرد عموم قرار دارد ؛ضمن خیانت به تمامی احزاب ،گروه ها و سازمان های مردمگرای ایرانی، با مخدوش کردن گزارش دیده بان حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در مجاهدین، تلاش نموده است که از افشای چهره واقعی خود در اذهان عمومی فرار نماید.من بعنوان یکی از مسئولین سابق همین فرقه و فرد جدا شده از سازمان مجاهدین اعلام میکنم که حاضرم در هر جلسه ای ،هر مناظره تلویزیونی و هر دادگاهی با حضور نمایندگان سازمان مجاهدین شرکت کرده و با اسناد و مدارک کافی چهره واقعی آنها را افشا نمایم.تا مشخص شود که سازمان دیده بان حقوق بشر مجاهدین را در این گزارش کمتر از واقعیت های موجود مورد اتهام قرار داده است.
اگر مجاهدین راست میگویند!میتوانستند به چنین پیشنهادهایی که طی 7 ماه گذشته در فرانسه شخصا از طریق رسانه های بین المللی اعلام نموده ام پاسخ رد نمیدادند.واقعیت این است که افشای چنین حقایقی در مورد مجاهدین و در یک جلسه آزاد، خنجری مرگ آور در پهلوی مجاهدین است!قافل از آنکه چنین خنجری با افشا شدن حقایق شکنجه ها و کشتار درون گروهی از مدت ها پیش در پهلوی مجاهدین قرار گرفته است!و درد فعلی مجاهدین نیز از این ناحیه میباشد!!!
فرانسه
2006/02/28

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا