محمد باقر كشاورز

 • صحبتهای محمد باقر کشاورزدرجلسه بازگشت به آغوش خانواده - قسمت پنجم

  صحبتهای محمد باقر کشاورزدرجلسه بازگشت به آغوش خانواده – قسمت پنجم

  محمدباقرکشاورزکه با دیدن چهره خانواده ها به هم ریخته بود با احترام گفت:والله حق همه خانواده ها است که با عزیزانشان ارتباط داشته باشند وبتوانند آنها را دوباره دراغوش بگیرند. من وعظیم راد با هم بودیم. عظیم تماما آمادگی بازگشت دارد ومن بخوبی با روحیات…

 • تبریک بمناسبت ازدواج خجسته محمد باقر کشاورز از اعضاء بازگشتی مجاهدین

  تبریک بمناسبت ازدواج خجسته محمد باقر کشاورز از اعضاء بازگشتی مجاهدین

  آقای محمد باقرکشاورز با افتخار خبر ازدواج و شروع زندگی مشترک خود را درهمایش اخیر انجمن نجات واقع درشهرستان آستانه اشرفیه به اطلاع خانواده های شرکت کننده رساند و از آنها دعوت کرد که درآینده ای نزدیک درمراسم وجشن عروسی وی شرکت داشته باشند ودرضمن…

 • صحبتهای محمد باقر کشاورز در جلسه بازگشت به آغوش خانواده - قسمت سوم

  صحبتهای محمد باقر کشاورز در جلسه بازگشت به آغوش خانواده – قسمت سوم

  حقیقت اینست که دلایل ازدیاد بیماری سرطان درپادگان اشرف زیاد است. ازجمله اینکه وضعیت بهداشت درآنجا به غایت نازل وپایین است. دیگراینکه ازخود کشورعراق ومنطقه حواشی پادگان اشرف نیزمقداری بیماری سرایت کرده است. ولی فکرمیکنم علت اصلی ریشه درمناسبات آنجا دارد.

 • صحبتهای محمد باقر کشاورز در جلسه بازگشت به آغوش خانواده - قسمت دوم

  صحبتهای محمد باقر کشاورز در جلسه بازگشت به آغوش خانواده – قسمت دوم

  همه بچه هایی که الان دراسارتگاه رجوی هستند تک به تک از قربانیان رجوی هستند. ولیکن نرگس دوبل قربانی شده است. یکی اینکه مثل سایرین در دام آن مناسبات فرقه ای افتاد با توجه به شرایطی که درآنجا حاکم است از بکارگیری اهرم های کنترل…

 • بازگشت محمد باقر کشاورز به کانون گرم و پر مهر خانواده

  بازگشت محمد باقر کشاورز به کانون گرم و پر مهر خانواده

  محمد باقر کشاورز پس از25 سال تحمل رنج و اسارت درمناسبات فرقه تروریستی مجاهدین و دوری از کانون گرم و پرمهرخانواده به وطن بازگشت و در تاریخ 24/12/88 درانجمن نجات گیلان مورد استقبال خانواده خود قرارگرفت.

 • صحبتهای محمد باقر کشاورز درجلسه بازگشت به آغوش خانواده

  صحبتهای محمد باقر کشاورز درجلسه بازگشت به آغوش خانواده

  شما از مناسبات سازمان که بر دروغ و کلک مبتنی است زیاد اطلاعی ندارید بیشتر بچه های بازگشتی متوجه منظورم میشوند. هرچند ازسال 1370 من از سازمان بریده بودم ولی تصمیم گیری و آمدنم به ایران و نزد خانواده ام ساده نبود. بطور واقعی بواسطه…

 • لحظات بازگشت محمد باقر کشاورز در دفتر انجمن نجات گیلان

  لحظات بازگشت محمد باقر کشاورز در دفتر انجمن نجات گیلان

  درشروع مراسم که علاوه براعضای خانواده محترم کشاورز، تنی چند از سایر خانواده های چشم انتظارنیزحضورداشتند ابتدا به ساکن مسئول انجمن نجات گیلان با یاد و نام خدا و ادای شکرگزاری افزود: به هرحال من بخوبی میدانم شرایطی که در پادگان اشرف هست شاید شما…

 • بازگشت محمد باقر کشاورز به آغوش پر مهر خانواده

  بازگشت محمد باقر کشاورز به آغوش پر مهر خانواده

  عضو جدید رها شده ازچنگال رجوی متاثر از حضور اجباری در اسارتگاه اشرف و در دستگاه کنترل ذهن و مغزشویی تشکیلات مخوف رجوی که بسیار رنجور و نا امید مینمود، درآن فرصت محدود پرده از زوایای مخوف و وحشتناک تشکیلات حاکم بر پادگان اشرف برداشت…

 • ما را منتظر نگذار

  ما را منتظر نگذار

  توهمیشه برای خانواده ات الگو بودی وبیا که دوباره نخواهیم با ذکرخاطرات خوش باشیم ما می خواهیم تورا برای همیشه باخودمان ودرخودمان داشته باشیم.پس زیاد مارا منتظر نگذارید وتصمیم نهایی خودرا برای بازگشت به خانواده را بگیرید که البته جای گفتن ندارد که همه چیزبرایت…

دکمه بازگشت به بالا