Muxhahedinët iranianë të MEK i ka të gjtha karakteristikat e një kulti

Intervistë Ekskluzive e Habilian me Ekspertë të Shquar Amerikane të Sektit (Muxhahedinët iranianë të MEK)

Muxhahidine Halk ne strukturen,mekanizmin dhe sjelljet e saj, ka tre karakteristikat kryesore që përdoren për identifikimin e sekteve(ketu me kuptimin e grupeve te devijuara,terroriste etj); Raxhavi dhe bashkeshortja e tij kanë rolin e një udhëheqësi vendimtar ,karizmatik dhe autoritar; ata përdornin riformatimin mendor dhe bindjet e imponuara që të lënë përshtypje (të kenë ndikim) sa më të madh mbi anëtarët (e Muxhhidine Halk) dhe pastaj I shfytëzojnë këto (përshtypje,mbresa) qe t’I manipulonin mendjet e anëtarëve dhe keqpërdorin në dobi të interesave të veta.

Rik Alan Ross është ekspert dhe konsulent i shquar i sektit (Muxhahidine Halk) dhe themelues e drejtor ekzekutiv I << Institutit të Studimit të Sekteve>> në Trenton ,New Jersey.Misioni I Institutit është studimi sekteve dhe grupeve shkatërruese dhe lëvizjeve të diskutueshme si dhe ofrimi I një game të gjërë informacionesh dhe shërbimesh duke përfshirë edhe kurse mësimore on-line që ata kanë ne fushen sekteve. Ross gjatë tre dekadave të kaluara ka marrë pjesë në pothuajse 500 seanca arsimore me temë <>, si ekspert I sekteve ai ka dëshmuar ne gjykatë dhe ka bërë kërkime rreth kesaj teme në të gjithë botën. Ai me ndihmën a anëtarëve aktualë dhe të mëparshëm të sekteve,shumë nga taktikat mbizotëruese të këtyre grupeve për të kontrulluar njerëzit dhe kanalizuar mendjet e tyre , dhe mbi te gjitha ,metodat dhe menyrat per permbysjen e këtyre taktikave ,I ka ofruar ne librat e veta. Duke lexuar veprat e Ross-it, njerëzit fitojnë një kuptim më të thellë rreth natyrës së sekteve destructive dhe nëse ata vetë apo të afërmit e tyre do të ballafaqohen me propogandat e tyre (grupit) dhe të ideve të tyre devijuese do të jenë më të aftë për të vlerësuar situatën dhe të shpëtojnë nga devijimi(humbja). Ajo që vijon,është teksti I intervistës së plotë I gazetarit të Fondacionit Habilijan me Rick Ross rreth sektit të grupit terrorist të Munafikin-nëve qe I ofrohet publikut për lexim.

Rick Ross
Rik Alan Ross është ekspert dhe konsulent i shquar i sektit

Habilian: Sekti Raxhevi e kundërshtojnë akuzën e të qënit sektaristë duke thënë se si mund të jenë sekt ndërkohë që janë një lëvizje aktive politike! A mund të jenë aktivitetet politike një kriter për të cilesuar apo jo nje grup apo lëvizje si sekt?
Ross: Besimet dhe bindjet e një grupi mbi të qënit e tij sekt apo jo, janë të pavend(s’kanë vlerë); përkundrazi ajo që e përcakton këtë është sjellja, mekanizmi dhe struktura e grupit.Një sekt mund të jetë i bazuar dhe përqendruar në një filosofi,politike,fe,mjekësi, kurse trajnimi të sukksesit individual(personal), pretendim të marëdhenie me aliene, cështje pseudo-shkencore dhe arte luftarake.Në përgjithësi janë tre karakteristika që përcaktojnë sektet dhe që duhen marrë parasyshë.Këto karakteristika i ka shtruar(paraqitur) për të parën herë Robert J. Lifton,psikolog dhe shrimtarë në fushën e sekteve, dhe unë i kamë cituar ato në librin <<Sektet; Një Vështrim Nga Brenda>> ,në kapitullin << Përkufizimi i Sekteve Destruktive.>> Këto tre karakteristika vijojnë si më poshtë;
1. Udhëheqje karizmatike që përcakton parimet e përgjithshme dhe kornizën ideologjike të grupit dhe e mbron atë dhe gradualisht kthehet(bëhet) objekt adhurimi.Udhëheqësi ka autoritet absolut dhe si jep llogari askujt për vendimet që merr;
2. Procesin indoktrinues apo mësimor që i thonë të bindurit e imponuar apo riformatim mendor (lavazh truri);
3. Shfrytëzim ekonomik dhe seksual i anëtarëve të grupit nga udhëheqja(duke shrytezuar postin).

Organizata Muxhahidin, në strukturën, mekanizmat dhe sjelljet e veta i i ka të tre këto karakteristika kryesore që përdoren për njohjen dhe përcaktimin e një sekti: Raxhevi dhe bashkëshortja e tij kanë rolin e një udhëheqje përcaktuese karizmatike autoritare( mund të thuhet dhe diktaturiale); Ato përdorin riformatimin mendor dhe bindjen e imponuar që të kenë sa më shumë ndikim mbi anëtarët e grupit ; dhe këtë ndikim (influencë,impakt) ta shfrytëzojnë për manipulimin e mendjeve të anëtarëve të tyre dhe t’i shfrytëzojnë ata për interesat e tyre.

MEK Cult

Hbilian : Përvec këtyre tre cilësive qe përmendët , a ekzistojnë edhe kritere të tjera për të njohur dhe përcaktuar sektet dhe a ndodhen këto cilësi te Organizata e Muxhahidinë-ve?

Ross : Lifton përmend tetë karakteristika të përbashkëta të sekteve ( 1. Kontrolli i mjedisit, 2. Indoktrinimi , 3. Kërkesa për të pastruar papastërtitë e brendshme, 4. Rrëfimi, 5. <> e udhëheqësit, 6.Gjuha ideologjike,7. Manipulim mendor , dhe 8. Të supozuarit se vetë janë në të vërtetën (në të drejtën) dhe të tjerët në të gabuarën. Unë besoj se Organizata Muxhahidine Halk I ka në plan-programin e saj të gjitha këto tetë karakteristika që Lifton I ka përmendur.

Habilian: Anëtarët e Muxhahidine Halk zakonisht një herë në javë jane te detyruar të flasin rreth vetes së tyre të brendshme(të tregojn të fshehtat e tyre,të rrëfehen) dhe të kërkojnë falje për devijimet ideologjike. Kjo metodë a është e përbashkët ndërmjet sekteve? Arësyeja e këtij fenomeni që në vetvete është një lloj rrëfimi, a është një mjet dhe teknikë për të kontrolluar mendjet (e anëtarëve) ?

Ross: Ky proces që ju përshkruani, Lifton në kapitullin 22 të librit të tij e shpjegon në detaje.Edhe unë gjithashtu e kam shpjeguar në librin Sektet; Një vështrim nga Brenda, në kapitullin << Shpërlarja e Trurit në Sektet(brenda sekteve ) . Lifton Këto lloj veprimesh I quan <<Rrëfime>> dhe unë gjithashtu kam shpjeguar në librin tim se si kthehen këto metoda në një mjet për t’I vënë (pasur) nën kontroll anëtarët dhe manipuluar mendjet e tyre.
Nga informatat sekrete që sigurohen nëpërmjet rrugëve konfindenciale, në të ardhmen mundet të shfrytëzohen si një levë për të shkatërruar personalitetin, manipulimin mendor dhe të kontrolluarit e anëtarëve të grupit.

Habilijan: Ka raportime të sakta si p.sh. deklaratat e znj. Sultani që ka qënë një nga pjesëtaret e udhëheqjes së Muxhahidine Halk dhe e afërt me Raxhevin,se posedon dokumenta të shumta origjinale për marëdhëniet seksuale të Raxhevit me gratë e këtij sekti, dhe për mendimin tim në rrethanat e presionit politik dhe vështirësitë e telashet e kësaj organizate një veprim I tillë nuk ka justifikim logjik.Si mund ta analizoni këtë veprim?

Ross: Udhëheqësit e grupeve qe janë autoritet-imponues (mund të thuhet edhe diktatorë) si të Muxhahidine Halk dhe Daesh(ISIS) –it shpeshherë abuzojnë seksualisht me anëtarët dhe pasuesit e tyre.Udhëheqësit nuk I japin llogari askujt për këto veprime të tyre.Askush nuk mundet dhe as guxon t’I kërkojë atyre llogari dhe t’I ndalojë ata.

Habilijan: Ideologët e Muxhahidine Halk dhe në mënyrë të vecantë vetë Raxhevi përpiqen shumë që veprimet e sektit si p.sh. të emëruarit e grave në poste organizative dhe heqjen e burrave nga këto poste t’i paraqesë si një hap përparimtar dhe feminist, si p.sh. të zgjedhurit e Merjem Raxhevi si Presidente që mund ta qeverisë Iranin; por në të vërtetë a është kështu?

Ross: Nuk është e rëndësishme se c’far pune kryejnë(si veprojnë me ndarjen e posteve) udheheqësit e Organizatës së Muxhahidine Halk në grupin e tyre, ajo që është e rëndësishme është se Mas’ud dha Merjem Raxhevi mund të përpilojnë ligje të reja,pastaj t’I ndryshojnë përsëri ato, pra me pak fjalë mund të bëjnë c’do gjë që u do zemra(që dëshirojnë). Ata zakonisht I përdorin ligjet e përpiluara nga vetë ata që t’I manipulojnë mendjet e ndjekësve tyre dhe të kenë kontroll mbi ta. Atyre u pëlqejnë gjërat mbi të cilat kanë kontroll dhe gjërat mbi të cilat s’munden t’I kontrollojnë nuk I pëlqejnë.

Habilijan: A është e mundur që të flisni pak më shumë rreth Raxhevit dhe bashkëshortes së tij?
Ross: Ata të dy konsiderohen zemra e sektit ,elementi kryesor dhe forca lëvizëse e tij.Pra,nuk ekziston asnjë mjet dhe formë mbikëqyrje apo monitorimi që do të mundte t’a kufizonte pushtetin e tyre. Ata si japin llogari askujt për vendimet që marrin,dhe vecanërisht në lidhje me paratë dhe pasuritë e grupit nuk tregojne transparencë.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Back to top button