Operacioni Forugh Xhavidan

  • muxhahedinetHuman Rights Watch

    Dalja është e ndaluar-pjesa e tretë

    Shfaqja e pakënaqësisë brenda organizatës Muxhahedine Ish anëtarët e Muxhahedinve të intervistuar në këtë raport përmendën arsyet e mëposhtme për largimin e tyre nga organizata: dështimi ushtarak i organizatës për…

Back to top button