Home » Albania » Albanian Paper: Last of the Mojahedin Khalq arrived to Albania – USA thanks Albania

Albanian Paper: Last of the Mojahedin Khalq arrived to Albania – USA thanks Albania

Yesterday the last 280 Mojahedin members from Camp Liberty, Iraq, arrived in Albania.

Senator McCain welcomed the completion of the mission of transferring the Mojahedin, and thanked the Albanian government.

“In 2003, the United States made a commitment to protect thousands of members of the Iranian dissident organization. Today marks the culmination of this commitment with the safe and successful relocation of all these Iranian dissidents in Albania.

“I express my deepest thanks to the Albanian Government for its hospitality and courage in its efforts to resolve the humanitarian crisis. Albania’s readiness to provide shelter for dissidents is a true testament to the spirit and values ​​of the Albanian people”, he said.

The Mojahedin Khalq (MEK) is an Islamic movement founded in September 1965 to oppose the Shah of Iran and later to fight against the Islamic regime which came to power through violent revolution and murder in 1979.

The group moved to Iraq in 1986 and built Camp Ashraf near the Iranian border, after being granted refugee status by the then president Saddam Hussein.

Washington described the MEK as a terrorist organization in 1997 which had killed six Americans in 1970. In August last year, the United States removed it from the list of foreign terrorist organizations.

The decision was taken by the US Secretary of State, Hillary Clinton, who argued at the time that the Mojahedin had renounced violence and terrorist acts and worked for the closure of Camp Ashraf, after which the MEK engaged in violent protests with Iraqi security forces.

Shqiptarja, Tirana, Albania, Translated by Iran Interlink

Vijnë muxhahedinët e funditSHBA falenderon Shqipërinë’Testament për vlerat e shqiptarëve’Çfarë janë muxhahedinët?

Dje kanë mbërritur në Shqipëri 280 muxhahedinët e fundit nga “Kampi i Lirisë” në Irak.

Senatori amerikan McCain ka përshëndetur përfundimin e misionit të muxhahedinëve, ndërsa ka falenderuar qeverinë shqiptare

“Në vitin 2003, Shtetet e Bashkuara ka bërë një angazhim për të mbrojtur mijëra anëtarë të organizatës disidente iraniane.

Sot shënohet kulmi i këtij angazhimi me zhvendosjen e sigurt dhe të suksesshëm të të gjitha disidentëve iranianë në Shqipëri.

I shpreh falënderimet e mia më të thellë të Qeverisë së Shqipërisë për mikpritjen e tij dhe guximin në përpjekjet e saj për të zgjidhur këtë krizë humanitare.

Gatishmëria e Shqipërisë për të siguruar strehim për disidentët është një testament i vërtetë për frymën dhe vlerat e popullit shqiptar’ shprehet ai.

Muxhahedinët (MEK) është një lëvizje islamike e themeluar në shtator të vitit 1965 për të kundërshtuar lëvizjen “shah” në Irak dhe më tej për të luftuar kundër regjimit islamik i cili erdhi në pushtet nga revolucioni i dhunshëm dhe i vrasjeve në vitin 1979.

Ky grup u vendos në Irak në 1986 dhe ndërtuar kampin Ashraf pranë kufirit iranian, pasi i është dhënë statusi i refugjatëve nga presidenti i asaj kohe Adam Hyseni.

Uashingotni e ka cilësuar si një organizatë terroriste pasi në 1997 vranë 6 amerikanë në vitin 1970. Në gusht të vitit të kaluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hequr nga lista e organizatave të huaja terroriste, një grup muhaxhedinësh iranian të vendosur në Irak (Mojahedin-e-Khalq) ΜΕΚ.

Vendimi është marrë nga Sekretarja e Amerikane e Shtet, Hillary Clinton, i cili u argumentua në atë kohë me faktin se muhaxhedinët kishin hequr dorë nga dhuna dhe nga aktet terroriste dhe bashkëpunuan për mbylljen e kampit Ashraf, për shkak të të cilit ka pasur protesta të dhunshme me forcat e sigurisë të Irakut.

You may also like

Leave a Comment