مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی

جوابیه مقاله هزارخانی با نام دلالی برای طرح امریکا

با فرا رسیدن آذرماه و برچیده شدن بساط امریکاییان در عراق زمان بسوی تعیین تکلیف سریع و نهایی مجاهدین پیش میرود بطوریکه اربابان سرخورده امریکایی نیز این موضوع را دریافته اند که با وقایع غیر قابل پیش بینی آذرماه مدبرانه روبرو شده اند و سعی می…

فشارهای قانونی دولت عراق و تاکتیک های مجاهدین

فرارهای اعضای اشرف و آنهم دو نفر زن عضو شورای رهبری در بین پنج نفر اخیر حاکی از شدت فشارهای سرکوب روانی و جسمی اعمال شده از سوی سازمان است بطوریکه حوزه زنان نیز علیرغم داشتن خیلی از امتیازات کاری و صنفی به صفوف فراریان بپیوندند. شناختی که…

این بار بی بی سی هم خرج های کلان مجاهدین را گزارش نمود

گزارشگر بی بی سی با آقای مرعشی ایرانی تبار و کارشناس و کارمند میز ایران در وزارت امورخارجه امریکا نیز صحبت هایی کرد که ایشان گفتند مجاهدین بطور تاکتیکی بر مسئله مبارزه سیاسی پافشاری می کند. آنان روش های دمکراتیک در داخل تشکیلات خود را اجرا…

هیاهو وبه دست وپا افتادن های مجاهدین بعد از اعلام مواضع اخیر امریکا

سید محدثین بلافاصله در پاریس به خبرنگاران گفته ما به این اظهارنظرها اعتراض داریم و آن را حیرت انگیز و شوک آور تلقی می کنیم. یادمان باشد که همین آقای جفری افزوده که امریکا بیش ازاین نمی تواند مجاهدین را اسکورت کند و این قبیل موارد به حاکمیت…

از عملیات شکست خورده فروغ تا کنون

بالغ بر حداقل 1500 نفر از اعضای فریب داده شده سازمان در نمایشی خفت آور از دامن دشمن قدار ملت ایران یعنی صدام حسین به میهن مان دریک فرم خام و بدفرجام از منطقه خسروی بر اثر دفاع مرزداران ایرانی کشته شدند. پاسپورت های درآمده از جیب آن ها نشان…

اعتقاد به وابستگی در سازمان تروریستی مجاهدین

زمانیکه رجوی در سالن اجتماعات ادعا می کرد: اصلا گیریم ما وابسته به عراق باشیم، آخر وابسته شدن به یک کشور جهان سومی چه موضوع منفی میتواند باشد!!!. او بیشرمانه ولی آگاهانه می دانست که موضوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مطرح است و دو کشور درحال…

نتایج همایش اقوام غیرایرانی مواجب بگیر مربوط به فرقه مجاهدین در پاریس

چنانچه از آخرین پاره فیلم های منتشره توسط دستگاه منگول مجاهدین در شبکه سیمای ضدآزادی حاصل گردید قریب به 70 درصد جمعیت 7000 نفری شرکت کننده در همایش بخور بگرد فرقه مجاهدین از کشورهای دیگر همانند کشورهای افریقایی، افراد بسیار پیر اروپایی…

دست و پازدن های بی وقفه مجاهدین از دخالت صلیب سرخ برای تعیین تکلیف اشرف

تشکیلات مجاهدین در چند روز پیش موضوع محکومیت عراق به جهت دخالت دادن ایران در تعیین تکلیف قرارگاه اشرف را پیش کشید که در بررسی سطحی نیز می توان واهمه جدی مجاهدین را از وقوع جدی تخلیه اشرف و پیامدهای غیر قابل پیش بینی در آن فهمید. ظاهرا…

ژست های سیاسی سران مجاهدین بر سر موضوع ارتباطات اینترنتی و موبایل

تا آنجا که تجربه ده ساله حضور من در فرقه جنایتکار رجوی به خاطرم می آورد همواره حتی نام بردن و دسترسی موبایل و اینترنت در سازمان نوعی خیانت به سازمان و رهبری به حساب می آمد و اصلا هرگونه ادعای رابطه با دنیای بیرون بشدت سرکوب می شد. تنها…

اظهارات آقای جفری جیمز سفیر امریکا در بغداد و تایید خروج مجاهدین از عراق

اظهارات سایت مجاهدین به سخنان سفیر امریکا و این ادعا که مجاهدین نمی خواهند عراق را ترک کنند می تواند رسما چهره وارونه فرقه را به نمایش بگذارد که آنها به دنبال انجام تشریفات پناهندگی نبوده و نیستند و هدف سران تحت تعقیب و جنایتکار سازمان…