مرور

انجمن نجات مرکز اراک

ما خانواده ها در جنگ با فرقه رجوی پیروزیم

خاطره گویی خانم مهین نجفی؛ خواهر محمد جعفر نجفی اسیر در فرقه رجوی در کنار پادگان اشرف سلام! من مهین نجفی خواهر محمد جعفر نجفی اسیر در فرقه خطرناک رجوی هستم. زمانی که فرقه رجوی در عراق مستقر بود من چند بار به عراق سفر کردم به امید

نامه آقای محمود حسینی به برادرش خلیل حسینی

اسیر در فرقه رجوی خلیل جان سلام! امیدوارم حال شما خوب باشد چندین سال است خبری از شما ندارم و تا به حال چند نامه برای شما ارسال کردم ولی متاسفانه تا به حال جواب نامه های مرا نداده ای. من و خانواده نگران شما هستیم همه ما دلمان برای

سوالی از مریم رجوی

اعضای حاضر در سازمان شما می دانند آزادی یعنی چی؟! نامه بهمن هاشمی برادر فرزین هاشمی از اعضای کمیسیون خارجه شورای سازمان تروریستی مجاهدین سلام! من بهمن هاشمی برادر فرزین هاشمی هستم. برادر من چندین سال است در سازمان شما به اسارت گرفته

و اما واقعیت ملاقات مژگان پارسائی با فرمانده ارتش آمریکا

آمریکا فرقه رجوی را خلع سلاح کرد و شاخ رجوی و سرانش را شکست و محفل زدن در تشکیلات رجوی اوج گرفت. ناگفته نماند سلاحهای سبک و سنگین مربوط به زنها در مقرشان در اشرف مانده بود که قرار شد نیروهای آمریکایی در یک فرصت مناسب سلاحها را از زنها

آقای ابریشمچی قُله خودت را حفظ کن سرنگونی پیش کش

مدتی قبل فیلمی از فرقه رجوی مشاهده کردم. مریم رجوی نشستی با سرانش داشت، سران فرقه رجوی طبق معمول برای بدست آوردن کرسی بیشتر در مقابل مریم رجوی از سر و کول هم بالا می رفتند. به صحبتهای مهدی ابریشمچی گوش می کردم. مرغ پُخته را به خنده می

رضا جان،همیشه به فکرت هستم

نامه آقای مرتضی بلالی به برادرش رضا بلالی اسیر در فرقه رجوی سلام! امیدوارم حالت خوب باشد من قبلا هم نامه برای شما ارسال کردم. هدف من از نوشتن نامه برای شما بعد از چندین سال دوری می خواستم احوال شما را جویا باشم. نمی دانم چرا جواب

تا به حال جشن”زیل” را شنیده اید؟!

یکی از شبها که از خستگی در خواب ناز بودیم درب آسایشگاه با شدت باز شد و چراغها روشن. از خواب پریدیم فکر کردیم موشک به مقر خورده! به فردی که چراغها را روشن کرد گفتیم چه خبر شده در جواب گفت: آماده شوید بروید زمین صبحگاه! ازآنجایی که من