مرور

خبرنگاران و سایت های مستقل

جان و عمر سه هزار نفر از گروگان های کمپ اشرف و لیبرتی بازیچه خودخواهی های رجوی

زندانیان کمپ اشرف در ابتدا چوب ندانم کاری خود را می خورند زیرا عده ای از آنان بدلیل داشتن ایدئولوژی کور اسلام کومونیستی جذب این سازمان شده اند و بیشتر اعضای آن جوانی و عمرشان بخاطر دیدن عکس مار روی دیوار بطرف سازمان جذب شده اند عده بسیار…

مجاهدین اطلاعاتشان را از موساد گرفتند

براساس این گزارش یک مقام عالی‌رتبه آژانس در فوریه 2007 به روزنامه لس‌آنجلس تایمز گفت که تقریبا تمام گزارشاتی که مجاهدین از سال 2002 تاکنون در اختیار آژانس قرار داده‌اند، غلط از آب درآمده است. واین وایت از مقامات سابق وزارت امور خارجه آمریکا…

یک هفته در هیل: لابی و قانون برای جلب توجه تروریست ها

اما، در عمل این گروه کمبودهای بزرگی برای متحد دولت امریکا بودن، دارد. در طول دهه ی گذشته وزارت امورخارجه ی امریکا مجاهدین را به عنوان " سازمان تروریستی خارجی" در فهرست خود قرار داده و هم اعلام کرده است که گروه " ویژگی های فرقه گون " دارد.

فرقه ها و مجاهدین، رسانه ها و اطلاع رسانی – 1

فرقه ها راه های زیادی برای محدود کردن و به کنترل در آوردن اطلاعات عموم نسبت به خودشان پیدا کرده اند. برخی گروه ها بروشور، بیانیه مطبوعاتی، و مطالب و موضوعات کتبی توضیحی در خصوص گروه مربوطه، که اغلب توسط مؤسسات متبحر روابط عمومی طراحی و تهیه…

فریب کاری جدید مجاهدین

تعیین نرخ جدید توسط سازمان مجاهدین برای هر عضو جدا شده که در شهرهای عراق سرگردان است در گرماگرم یک مبارزه ملی و میهنی دور از انتظار نبود.چه بسا که همین امر از یکطرف حقانیت جداشدگان و از طرف دیگر شکست ایدئولوژیک مجاهدین و رهبران آن را در…

تاکتیک خود زنی در کادر استراتژی «خودکشی دست جمعی»

مجاهدینی که سعی میکنند چهره خشونت طلب خود را در زیر لبخندهای ملیح خانم رجوی پنهان کنند در مقابله خواسته وپایداری خانواده محمدی در عراق برای باز پس گرفتن فرزند خود سمیه کم آورده اند و مجبور به نشان دادن چهره خشن خود در مقابل خواسته به حق…

فرقه ی رجوی و سخن از عاطفه و احساس

انتشار چنین مطالبی از سوی فرقه ی رجوی درست مثل گل زدن به دروازه ی تیم خود است. چرا که آن ها این گونه بیش از پیش خود را رسوا کرده و تناقض ها و تضادهای موجود در گفتار و کردار رهبران فرقه را بیش تر به نمایش می گذارند و هر روز یک قدم بزرگ به…

اتهامات بی پایه سازمان مجاهدین خلق عرا ق و حمایت های بی مایه تر

به عبارتی مجاهدین سالهاست که از یک نیروی مبارز ایرانی به یک نیروی خارجی و عراقی استحاله شده اند و تبدیل به جریان سیاسی عراقی و عربی شده اند که نبضشان برای صدام و سنی های عراق که از صدام حمایت می کردند می زند. مجاهدین به هیچ وجه در بین مردم…

کمک به نفرات تیف چگونه

برای این منظور هر کسی در هر کشورچنانچه خانواده ای از جداشده ها ویا خانواده ای که کسی از خانواده اش در عراق گرفتار است را میشناسد پیشنهاد به رفتن به عراق بدهد. باطل سحر تمام فرقه ها ارتباط اعضاء با کانون گرم خانواده است ودر این مسیر فرقه…

مسعود رجوی، رهبرفرقه مجاهدین، درکجاست

همانگونه که همگان می دانند بیش ازچهارسال است که از مسعودرجوی رهبرفرقه مذهبی تروریستی مجاهدین سابق خبری نیست وایشان طی این مدت درهیچ کجا ظاهرنشده و تنها چند بار ازمخفی گاه خود پیام های برای افراد شدیدا فرقه زده ارسال نموده تا آن درماندگان…