داوود

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقگرگها رام شدنی نیستند

  گرگها رام شدنی نیستند

  گرگ و روباه، هم رام می شوند و هم رام می کنند، همین گرگی که برای ارباب و مربی خود به شکار می رفت تا تکه استخوانی را نصیب خود نماید، قلعه ای ساخت تا گرگهایی را تحت امر خویش رام نموده و از آنها…

 • فرقه گرایی مجاهدینماشین سازی! در پادگان های اشرف و اورسورواز

  ماشین سازی! در پادگان های اشرف و اورسورواز

  فرقه ها در عین کثرت، در عملکردهای بیرونی و درونی تماما از قانونمندیهای واحدی پیروی میکنند، مطابق با آخرین متدهای روانشناسانه، هویت فردی را سلب و هویت تشکیلاتی (فرقه ای) را به جای آن می نشنانند.مجاهدین تلاش دارند تا سکت بودن خود را با پنجه…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقتروریست - مزدور - جاسوس - ...

  تروریست – مزدور – جاسوس -…

  مجاهدین خلق بایستی باور کنند که تعریف واحدی از آنها به دست آمده و به عنوان تروریست،فرقه گرا،مزدور و جاسوس به ثبت رسیده اند و هزینه تغییردر این تعریف را باید از ماهیت خود بپردازند و البته پرواضح است که فرقه ها به ماهیت خود…

 • میخ انگلیسی

  میخ انگلیسی

  لرد کوربت که جاده صاف کن مجاهدین در بریتانیا بود ؛ مدتی پیش در مصاحبه ای که با بی بی سی داشت بصورت صریح ار ترور و تروریست به واسطه آنچه که تیمهای تروریستی مجاهدین در ایران انجام داده بودند جانبداری نمود و تلاش کرد…

 • همکاری با بیگانگاناهالی اُورسورواز بخوانند

  اهالی اُورسورواز بخوانند

  حدود ِ 220 روز دیگر به پایان سرکاری کلیشه ای مجاهدین باقی مانده است ؛ قرار است در این مدت ِ باقیمانده قرارگاه اشرف با عزیز دردانه های شورای رهبری تخلیه شود و بقیه نیروها را به باد ؛ تیغ ؛ خار و یا خاکهای…

 • همکاری با بیگانگانتروریستهای مـن یا تــو

  تروریستهای مـن یا تــو

  با آنچه که از قول اعضای سابق سیا و پنتاگون درباره مجاهدین خواندید و تصاویری که ملاحظه فرمودید و با یاری گرفتن از تجربه چندین ساله ای که نگارنده با مجاهدین دارد ؛ به این نتیجه خواهید رسید که مجاهدین برای رسیدن به اسرائیل قدم…

 • لیست گروههای تروریستیمجاهدین یکبار در لیست تروریستی رفـتند و صد بار خارج شدند

  مجاهدین یکبار در لیست تروریستی رفـتند و صد بار خارج شدند

  مجاهدین بر اساس هر واقعیت و یا سناریویی که وارد لیست شده باشند مهم نیست ؛ مهم آن است که با زور جادو و جنبل ؛ تاکنون چندین بار از این لیست خارج شده اند و دست ِ برقضا هنوز هم در لیست هستند که…

 • آقای پرویز خزائی، احتیاط شرط عـقـل است

  آقای پرویز خزائی، احتیاط شرط عـقـل است

  اگرچه حقوقی که دریافت می دارید و ژستهای دیپلماتیکی که می گیرید و گافهایی که داده اید باندازه کافی برای جدائی شما راهبند ایجاد کرده است ولی فکر آن روزی را بکنید که کارد به استخوان جنابعالی می رسد و مجبور می شوید از فرقه…

 • مسعود رجویشــراب ِ دو ساله

  شــراب ِ دو ساله

  اما درچرایی اینکه کار آقای مسعود رجوی به شراب دو ساله کشید ؛ حرف و حدیثهای فراوانی نقل شده که البته تماما براین نکته تاکید و توافق دارند که از اتفاق این شراب با پایان عمر سیاسی نئومحافظه کاران در امریکا تقارن پیداکرده است! (اتفاق…

 • اعضاء جداشده از فرقه رجویخاطرات روزانه یک مجاهـد خلق

  خاطرات روزانه یک مجاهـد خلق

  همیشه فکر می کنم از دیگران برترم و بعد هم نتیجه می گیرم که بی دلیل نیست. • وقتی خواهر لیلا گفت چرا محفل می زنی؟ عصبانی شدم و فکر کردم مگر با پرتو حرف زدن محفل زدن است؟ اما واقعا فهمیدم که محفل زدن…

 • مسعود رجویمسعود رجوی « آنجا » است

  مسعود رجوی « آنجا » است

  در چنین موقعیتی است که محدثین و جعفرزاده جرات می یابند تا کتاب به اسم خودشان منتشر کنند (مرگ سیاسی رهبر فرقه این امکان را بوجود آورده است). اما اگر شما مایل هستید که بدانید آقای رجوی با سقوط و مرگ صدام ؛ کجا مخفی…

 • همکاری با بیگانگانخاطرات و تحلیلی جامع از شرایط مجاهدین 5

  خاطرات و تحلیلی جامع از شرایط مجاهدین 5

  آقای داود باقـروند عضو سابق مرکزیت سازمان مجاهدین ؛ عضو سابق ارتش مستقر در عراق و از اعضای سابق شورای ملی مقاومت ؛ تحلیلی جامع از شرایط مجاهدین در دوران پایانی عمر رژیم دیکتاتور بغداد، به رشته ی تحریر درآورده است

دکمه بازگشت به بالا