آقای پرویز خزائی، احتیاط شرط عـقـل است

جناب آقای خزائی ؛ نماینده سازمان مجاهدین خلق در کشورهای نوردیک ؛

 

 

 

اکنون که شاهد تهاجمات سازمانیافته و بی شرمانه مجاهدین علیه آقای محمد علی اصفهانی هستید، اکیدا به جنابعالی توصیه می کنم که عقل خود را بکار بندید و تجربه آموزی نمایید که مجاهدین با ناراضیان خود چگونه معامله می کنند، درس بگیرید و به دیگران هم آموزش دهید تا متوجه شوند که دستگاه فرقه ها به چه شکلی عمل می نمایند.

 

 

 

جنابعالی که از منظر دستگاه مجاهدین، عنصر آلوده ای هستید و مشخصا نسبت به شما درخصوص مسائل اخلاقی حساسیت داشته و داستان دوست دخترتان را همه عالم و آدم می دانند و روزی برایتان پیراهنی از همین جنس می دوزند ؛ کمی احتیاط بخرج دهید!!

 

 

 

اگرچه حقوقی که دریافت می دارید و ژستهای دیپلماتیکی که می گیرید و گافهایی که داده اید باندازه کافی برای جدائی شما راهبند ایجاد کرده است ولی فکر آن روزی را بکنید که کارد به استخوان جنابعالی می رسد و مجبور می شوید از فرقه بیرون بزنید و آنوقت است که به بهانه همین دوست دخترتان و اینکه نتوانسته اید مثل بقیه اینگونه مراودات خود را در پنهان انجام دهید و همگان از این نوع کارهای شما سردرآورده اند ؛ بلایی بر سرتان می آورند تا آندسته از اعضای شورای ملی مقاومت که خود و همسرانشان تعطیلات تابستانی خود را در ایران بسر می برند و یا کارهای دیگر می کنند ؛ حساب کاردستشان بیاید.

 

 

 

آقای خزائی

 

 

 

شما که از نزدیک شاهد برخورد های غیراصولی و غیرمنطقی مجاهدین هستید و می دانید که به اندازه کافی دست آنها را علیه خودتان پُر کرده اید ؛ برای یک بار هم که شده کلاه خود را قاضی کنید و از وقایع درس بگیرید ؛ شما که در اروپا زندگی می کنید خودتان را از غارنشینی رها کنید!

 

 

 

داود از تهران

 

86.8.28

   

 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.