فرشید زمانی

 • وضعیت فرقه مجاهدینمجاهدین وخبر رسانی درباره «اخطار آمریکا به ایران »

  مجاهدین وخبر رسانی درباره «اخطار آمریکا به ایران »

  خبرگزاری بی اعتبار مجاهدین خلق از زور حلیم یک بار دیگر در دیگ افتاد و در خبری با تیتر «حمله تررویستی سپاه پاسداران» به کشتی های جنگی آمریکا درواقع در ابتدا نشان داد که در کجا ایستاده است ودر عمق خویش در پی چه مساله…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلققرابت و نزدیکی شاهزاده سیاهی وجنگ با مسعود رجوی

  قرابت و نزدیکی شاهزاده سیاهی وجنگ با مسعود رجوی

  وی افزود: ما به عنوان دولت آمریکا، به مدت 7سال در مذاکره با رژیم ایران بوده‌ایم.طی این مدت این رژیم مشغولِ پیش بردن برنامه تسلیحات اتمیِ خود بوده است. طی این 7سال رژیم ایران از تروریسم در سراسر جهان حمایت کرده‌اند. بنابراین. آنچه اکنون روشن…

 • وضعیت فرقه مجاهدینسیاستهای رهبری مجاهدین در عراق

  سیاستهای رهبری مجاهدین در عراق

  البته حسابهای مجاهدین که برای خودمیباشد بهر قیمتی چون بقولی چون« سگ شکاری» به خدمت کردن آمریکا مشغول میباشند ولی بهره زیادی از این خدمات نصیبشان نخواهد شد که بتواند برای آنها دندان گیر باشد چرا که حتی اگر جنگی درگیر شود سناریوی جنگ گسترده…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقسناریوهای سیاه جنگ واپورتونیسم راست وچپ

  سناریوهای سیاه جنگ واپورتونیسم راست وچپ

  اما ما نیز با نظریه ای روبرو هستیم مانند حمید تقوائی که میگوید که میخواهد ما اکنون ضد جنگ عمل میکنیم وضد رژیم ایران ولی چون جنگ را ما نمیتوانیم که از آن جلوگیری کنیم بایستی که از موقعیت استفاده کنیم وبا یک تغییر تاکتیک…

 • عملکرد سازمان مجاهدین خلقوقتی که رهبری مجاهدین از روی پیسی آرزوی قهرمان جهان شدن دارد

  وقتی که رهبری مجاهدین از روی پیسی آرزوی قهرمان جهان شدن دارد

  البته این قهرمانی های «مداوم» و شیرینی دادن وعکس رهبری هوا کردن این هم در یک مسابقه بی اهمیت از نظر بین المللی وحتی در سطح آلمان واز یک نفر که بایستی بیش از چهل سال داشته باشد یک قهرمان جهان ساختن نشان دهنده آرزوها…

 • جنگ افروزیتاکتیک جدید رهبري مجاهدین خلق برای نجات خود

  تاکتیک جدید رهبری مجاهدین خلق برای نجات خود”جرقه وجنگ”

  در همین رابطه است که میتوان آتش بیاری تمامی سطوحی خبری مجاهدین و عواملش مانند علی رضا جعفرزاد در تلویزیون جنگ طلب فاکس نیوز را درک کرد. علی رضا جعفرزاده که عامل مستقیم مجاهدین برای برقراری ارتباط با لابی های آمریکائی –صهیونیستی درآمریکا میباشد دقیقا…

 • بحران سازیمردم عراق در چنبر ارتجاع منطقه وامپریالیسم

  مردم عراق در چنبر ارتجاع منطقه وامپریالیسم

  دولت بوش یک گناهکار دیگر هم برای اوضاع آشفته عراق پیدا نمود که البته عربستان سعودی است ودر عمل نیز واقعا عربستان سعودی با حمایت مالی از گروههای سنی نزدیک به مجاهدین خل دولت نورالمالکی را متهم به عامل رژیم ایران مینمایندومیخواهند که درمقابل نفوذ…

 • مریم رجویمریم رجوی صدای کیست

  مریم رجوی صدای کیست

  در اسلام دمکراتیک رجوی عشق زن ومرد محکوم است و. از اتفاق دقیقا در نقطه ای که مجاهدین برای خود نقطه قوت در مقابل ایدئولژی خمینی قائل هستند میلنگند مانند تمامی اسلامیون. چرا که آنها نیز در مقابل مسائل جنسی وزن پاشنه آشیل خود را…

دکمه بازگشت به بالا