مرور

مسعود جابانی

در اسارت تابوهای فرقه ای – قسمت اول

در مناسبات فرقه چنین جا انداخته بود که هرکسی که بخواهد جدابشود بخاطر مسائل جنسی است و فرد را بدین ترتیب در اسارت نگه میداشتند و فرد بخاط ترس از این اتهام، قدرت رهائی از او گرفته میشد. خروج نیرو از مناسبات فرقه نیز مانند پیوستن آنها به رژیم…

با مقالات تجربی- علمی دکتر مسعود بنی صدر آشنا شویم

در روزهای یکشنبه ۲۴ نوامبر و شنبه اول دسامبر جلساتی با حضور تعدادی از جداشدگان از فرقه رجوی در شهرهای هلند و آلمان با عنوان" چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید" برگزار گردید.جلسات فوق هر یکماه و نیم یکبار، با هدف آشنائی با فرقه و آسیب…

اینبار مجاهدین سرنوشتشان را با سرنوشت اسد گره زده اند

آقای رجوی امیدوار بود که با نگهداشتن و وقت کشی حداکثر! برای تخلیه اشرف، بتواند امتیازهای لازم را از آمریکا و متحدانش گرفته و نقش ارتش آزادیبخش سوریه را در ایران ایفا نماید. پیروزی انتخاباتی روحانی با شعار" تدبیر و امید" و حمایت اکثریت مردم…

کشتار بیرحمانه مجاهدین را در پادگان اشرف محکوم میکنیم

آقای رجوی در تمامی این سالها جان فرزندان این آب و خاک را برای مطامع سیاسی و فرقه ای اش به خطر انداخته است. رهبری که یازده سال در اختفا بسر می برد و از خون کشته شدگان بی پناه ارتزاق می کند. رهبری که هرگز به نسخه های پیچیده شده سازمان های…

من باید در شب قدر، گورم را گم کنم!

آقای رجوی در نشست عید فطر امسال با یک پیام ویدئوئی به ساکنان باقیمانده لبیرتی پیامی می دهد که نشان کامل از بهم ریختگی و انزوای او را داده و باردیگر ثابت می کند که مجاهدین را نباید در کادر یک سازمان سیاسی تحلیل نمود. آنها فقط با معیارهای یک…

سخنی بر جدائی آقای کریم قصیم از شورای مقاومت مجاهدین

سالهاست که اینجانب وتعدادی از جداشدگان از مجاهدین خواسته ایم که حاضریم در یک جلسه رسمی با نمایندگان آنها در مورد مسائل روز وارد بحث و تبادل نظر شویم و به نقاط مشترکی برسیم. در ماه گذشته شاهد آن بودیم که گروه تروریستی فارک با دولت کلمبیا که…

تورهای مسافرتی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) و تجلیل ۳۰ خرداد

سازمان مجاهدین هرساله برای پرکردن صحنه های نمایش و شوهای تبلیغاتی خویش در پاریس از ترفندهای متنوعی استفاده می کند تا بتواند اتوبوس ها را به مقصد پاریس پرنماید. آنان می خواهند که با دادن وعده هائی همچون دادن اطلاعات مفید برای گرفتن اقامت و…

کابوس تنهائی مجاهدین بعد از استراتژی جرقه و جنگ

مجاهدین که تمامی سرمایه گذاری خویش را بر روی تطمیع و تجهیز طراحان حمله به ایران مانند جان بولتن که صاحب امتیاز تسلیحات آمریکا و دیگر نظریه پردازان موافق حمله نظامی نموده اند نمی توانند فعالیت های صلح آمیزی را که با گفتگو و تبادل نظر و…

احزاب چپ اروپا، حمله احتمالی نظامی به ایران و نقش مجاهدین خلق

در حال حاضر نیز سوژه جدید مطبوعاتی و نگرانی اکثر مردم و گروه های اپوزیسیون اصولی و مترقی حمله احتمالی نظامی اسرائیل یا امریکا به ایران می باشد. بغیر از بخشی از جنگ طلبان داخل ایران و مجاهدین وطن فروش کمتر ایرانی را سراغ دارم که موافق حمله…

بچه های اشرف و” گل کویر”

دوستان اشرفیم همچنان منتظر معجزه ای هستند تا از جهنم اشرف رها گردند. رهبری نجات خویش را در قربانی کردن و ریخته شدن خون اعضا خود می بیند. لحظات انتظار و شمارش معکوس پیام آور یک مرگ تدریجی هستند. ایکاش می توانستم با باد پائیزی جرعه ای از…