هشدار نسبت به کشته سازی در اشرف

با فرمان توقف انتقال نفرات اشرف توسط خانم رجوی در پاریس، بیم کشته سازی و ازبین بردن آن دسته از نفرات ناراضی قدیمی که هم اکنون اسیر فرقه در اشرف هستند می رود. نفرات یاد شده با خط مسعود رجوی در این سالها مخالف بودند و رهبران سازمان هم بدلیل اینکه اطلاعات محرمانه شان که رابطه این گروه با حزب بعث و یا با کشورهای دیگر حامی آنها به بیرون درز نکند آنها را در کمپ اشرف نگه داشته بود. اگر پای آنها به کمپ ترانزیت باز شود آنها از این گروه خارج خواهند شد و به همین دلیل نفرات باقی مانده در اشرف در دو دیدگاه می باشند:
دسته اول مخالفین فرقه گری و دسته دوم گروه فشار رجوی، که دسته دوم می خواهند نفرات مخالف را قبل از خروج در اشرف دفن کنند و مریم رجوی هم برای آنها در فرانسه مراسم بگیرد تا از این طریق عناصر ناراضی که در فکر جدا شدن از مجاهدین هستند حذف شوند و تمامی اطلاعات پنهان باقی مانده به عنوان نمونه می توان به از بین بردن فرمانده فتح اله و ترابی در فرقه رجوی اشاره نمود که یکی را دق مرگ و دیگری را در زیر شکنجه کشتند و همان داستان امروز می خواهد در اشرف تکرار شود من بعنوان یک جدا شده به تمام ارگان های بین اللملی هشدار می دهم که نگذارند سران فرقه رجوی این چنین مخالفانش را در اشرف تسویه نماید و هم چنین از آقای مارتین کوپلرمی خواهم که هرچه سریع تر روند انتقال سرعت بخشد تا سران فرقه رجوی به هدف شان نرسند.
سعید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا