اسلام خواهی مجاهدین، نعل وارونه زدن و عین ارتجاع است

مدتهاست فرقه رجوی با سیاست و دودوزه بازی میخواهد چهره مرتجع و بنیاد گرایانه فرقه اش را در پشت کلمات روشنفکری پنهان کند . گوئی فرقه رجوی به ادراک جدیدی از اسلام رسیده است که سایر علما اعم از تسنن و شیعه از رسیدن و درک آن عاجز بودند ! و اکنون این نوابغ قرن، آنرا بداهه از منبع فیض دریافت نموده اند. و می خواهند تمامی پرده ها را از دین را کنار زده و چهره دموکراتیک و نوعی از اسلام را به دنیا معرفی کنند .
باز داستان ساده و تکراری اسلام خوب و اسلام بد یا بعبارت دیگر داستان موش و گربه که در دنیای سیاست باعث کسب و کار و نهایتا جنگ ویرانی میشود . بارها مسعود رجوی گفته و اظهار کرده که جنگ ما با رژیم اسلامی جنگ ایدئولوژیک است و تا به امروز با این مفاهیم تمامی کشتارها و جنگ و خونریزیهای خود را توجیه کرده است . مصادیق آن زیاد است؛
اسلام مارکسیستی، اعتقاد به جنگ مسلحانه و تروریسم ، اعتقاد به اعدام انقلابی مردم و پاسدار کشی های سالهای ۶۰ به بعد
تهدید منتقدین به مرگ و اعدام انقلابی و مجازات
نماز و روزه اجباری و حجاب اجباری در مناسبات
انقلاب ایدئولوژیک ، طلاقهای اجباری از بین بردن خانه و خانواده ، تفتیش عقاید در نشستها
هر یک از مفاهیم فوق نشانی از غیر اسلامی و دموکراتیک بودن باورهای دینی فرقه رجوی است .
در دنیایی که ملاک سنت و قرآن است خواه ناخواه در تضاد منافع در تعریف و تحلیل از قرآن و سنت اختلاف نظرهای بسیاری خواهد بود. مسعود رجوی در نشستهایش به صورت عریان و آشکار میگفت بعد از انقلاب ایدئولوژیک و طلاقهای اجباری زنان مجاهدین در حریم من یعنی رهبری عقیدتی هستند .
با این اوصاف باید پرسید؛ مجاهدین از کدام اسلام دم می زنند؟! در این سال ها به تجربه دیده شده بجای تقسیم بندیهای اسلام به خوب و بد! باید باور و ایمان به حق حیات داشته باشیم باید به همه آدمها حق حیات داد نه مثل داعشیها که معتقدند شیعیان کافرند یا باید سنی شوند یا خون آنها مباح و حلال است و نه مثل مجاهدین که معتقدند بدون اعتقاد به اسلام دمکراتیک آنها مبارزه معنایی ندارد .
بله نباید با کلمات مردم را فریب داد چیزی به نام اسلام دموکراتیک وجود ندارد. دنیا، دنیای تعادل قواست و رجوی هزار بار از داعشیها بدتر است و اگر روزی دستش به قدرت برسد هزار بار از داعشی ها وحشی تر و خونریزتر خواهد بود .

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.