وارونه نمایی

در ایران کسی آزادی مسعود را از زندان پهلوی جشن میگیرد؟!

این روزها مریم رجوی از خوشحالی مردم ایران برای جشن آزاد شدن مسعود رجوی در خارج و داخل سخن می گوید و گروههای آشوب طلبی که در داخل اقدامات مختلفی بر علیه رژیم ایران انجام می دهند و ویدئوی آن را برای سازمان ارسال می کنند. چه کسانی و با کدام ویژگی شاخص پسندیده مسعود در صدد انجام این اقدامات هستند؟! اگر به سال ۶۰ برگردیم و شرایط آن روزها را بازنگری کنیم و پیامدهای آغاز فاز نظامی سازمان را مورد ارزیابی قرار دهیم. در بسیاری از محدودیتها و فیلترهای بوجود آمده و بازماندن بسیاری از نیروها برای خدمت و ازدست رفتن فرصتها، نقش پر رنگ رجوی برای ایجاد این شرایط را می توان به وضوح دید.
که از پیامدهای آن می توان به نکات زیر اشاره نمود:

 • کشته شدن نیروهای شاخص و توانمندی از هر دو طرف
 • زندانی شدن و به اسارت در آمدن بسیاری از جوانان و دانشجویان که باید در دانشگاه به قله های علمی می رسیدند.
 • محدودیت فعالیتهای احزاب و گروههایی که هیچ نقشی در ترورها نداشتند اما به دلیل امنیتی شدن فضای کشور از نظر فعالیتهای سیاسی و حزبی باز ماندند و فرصتهای نقد و مخالفت با تاثیر پذیری ازشرایط نظامی از دست رفت.
 • ایجاد فیلترهای محدود کننده برای به کار گیری نیروهایی که می توانستند به خدمت کشور در آیند اما آسیب دیدن رژیم از نیروهای نفوذی سازمان درایجاد و تشدید این محدودیتها نقش انکار ناپذیری داشت.
 • ایجاد شکاف های بازدارنده در صفوف ملت که می توانست در جهت توسعه کشور نقش موثری ایفا نماید.
 • فروش اطلاعات کشور به بیگانگان
 • کشته شدن بسیاری از مدافعان کشور در جنگ تحمیلی با دادن اطلاعات توسط سازمان
 • و اکنون در شرایطی که کشور و مردم آن نیاز به دارو و تجهیزات پزشکی دارند تمام اهتمام سازمان در ترغیب دشمنان ایران برای تشدید فشار تحریم ها صورت می پذیرد
 • هزاران نفر از نیروهای سازمان در آوارگی دل خوش با وعده های غیر واقعی و تحلیل های غیر کارشناسی سازمان عمرشان به بطالت سپری می شود
  این ها گوشه ای از پیامدهای منفی گسترده واقدامات نسنجیده سازمان و شخص مسعود رجوی و در ادامه این روند نقش عروسک خیمه شب بازی او یعنی مریم رجوی است که تنها به کام دشمنان این ملت است.
  پس کدام مردمی هستند که حاضر باشند با دیدن وشنیدن این عملکرد مسعود رجوی هنوز به یاد آزادی او از زندان پهلوی جشن بگیرند؟
منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا