تا به حال جشن”زیل” را شنیده اید؟!

یکی از شبها که از خستگی در خواب ناز بودیم درب آسایشگاه با شدت باز شد و چراغها روشن. از خواب پریدیم فکر کردیم موشک به مقر خورده! به فردی که چراغها را روشن کرد گفتیم چه خبر شده در جواب گفت: آماده شوید بروید زمین صبحگاه! ازآنجایی که من تاسیسات بودم به من گفتند چهار عدد پروژکتور پایه دار ببر زمین صبحگاه و روشنایی زمین صبحگاه را حل کن.
همهمه ای بین نفرات بود یکی می گفت احتمالا آمریکا می خواهد به عراق حمله کند، یکی می گفت بند جدید انقلاب است، یکی می گفت می خواهیم برویم پراکندگی و …… در زمین صبحگاه یک میز بزرگ هم آوردند که روی آن شیرینی بچینند.

بعد از یک ساعتی مسئول زن شورای رهبری فرقه به زمین صبحگاه آمد و گفت می خواهیم جشن بگیریم! تا به حال جشن زیل را شنیده اید گفتیم خیر. در جواب گفت بزودی می فهمید من فکر می کردم یک شخصیتی از خارج آمده بنام زیل و می خواهد از اشرف خراب شده بازدید کند.

دو ساعتی در زمین صبحگاه در خواب و بیداری بودیم. افراد به یکدیگر می گفتند پس چی شد آقای زیل کی تشریف می آورد بعد از دو ساعت و نیم مسئول زن شورای رهبری گفت بچه ها آماده باشید زیل ها دارند می آیند ما گفتیم زیل ها …! مگر چند نفر دارند می آیند که همه آنها نامشان زیل است؟!

نگاه ها به طرف ورودی زمین صبحگاه بود دیدیم سه خودروی آیفا نظامی سه خودروی درب و داغون را یدک می کشیدند وارد زمین صبحگاه شدند زن مسئول شورای رهبری فرقه شروع کرد به شعار دادن مسعود مریم مبارک.. مبارک … ماهم متناقض مجبور به شعار دادن، بعد از کلی دست زدن و شعار دادن مسئول زن شورای رهبری فرقه همه را ساکت کرد و گفت این خودروهای داغون را که می بینید نامشان زیل است برادر با صدام صحبت کرده و کلی از این خودروها را از صدام گرفته. صدام به برادر گفته این ماشین ها از دور خارج هستند و به درد شما نمی خورد برادر در جواب به صدام گفته مجاهدین مرده را زنده می کنند و الان برادر به ما لطف کرده سه خودرو زیل به ما داده که آنها را زنده کنیم … الان هم شیرینی بخورید و بروید دنبال کار روزانه … آن شب ما را تا صبح بیدار نگه داشتند و استراحتی در کار نبود! برای سه خودروی از دور خارج شده که از قبرستان خودروها در یکی از پادگانهای عراق بیرون کشیده بودند. ببینید رجوی و سرانش چقدر ما را در یک محیط بسته و فقر فرهنگ نگه داشته بودند که برای سه خودروی از دور خارج شده دست می زدیم و حق اعتراض نداشتیم فردای آن روز در مقر با دوستان هم محفل هایم هر چه فحش و ناسزا بود نثار فرقه رجوی کردیم و خودمان را تخلیه کردیم. موارد بیدار باش ها زیاد است در فرصت مناسب به آنها می پردازم.
مرگ بر رجوی ضد بشر … مرگ بر سران شکنجه گر رجوی..
فواد بصری

منبع

یک دیدگاه

  1. عملیات روانی خیلی راههای متفاوت دارد یکی از این عملیات ها سرگرم کردن نیرو به کارهای بیهوده است . مرگ بز رجوی و حامیانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا