امام جمعه‎ی نجف بر اخراج مجاهدین تأکید کرد

"صدرالدین القبنجی" امام جمعه‎ی نجف اشرف در خطبههای روز جمعهی گذشته که در حسنیهی الفاطمیه این شهر برگزار شد، با اشاره به اردوگاه نظامی گروه اپوزیسیون ایرانی، مجاهدین خلق، در عراق گفت:

دولت عراق تصمیم گرفته است که سازمان مجاهدین خلق خاک عراق را ترک کند. اعطای پناهندگی سیاسی و یا انسانی به یک سازمان تروریستی که خطری برای کشور هم‎سایه بهشمار میرود در هیچ کشوری قابل قبول نیست، ما نیز قبول نمیکنیم که مجاهدین خلق در خاک کشورمان باقی بمانند.

صوت العراق

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.