بازگشت

 • مجاهدین خلقاوج‎گیری بحران ریزش نیرو در اشرف

  اوج‎گیری بحران ریزش نیرو در اشرف

  اوج‎گیری بحران ریزش نیرو در اشرفایران‎دیدبانگشتاپوی اشرف، روز گذشته برای چندمین بار با اصرار زیاد از نیروهای امریکایی خواست تا کمپ جداشدگان را از جوار اردوگاه اشرف به مکان دیگری منتقل کنند.این درخواست پس از شکست سیاست‎های فشار صنفی و اجتماعی بر روی جداشدگان به‎منظور…

 • مجاهدین خلقفلسفه مکاتبات مسئولین سابق مجاهدین

  فلسفه مکاتبات مسئولین سابق مجاهدین

  فلسفه مکاتبات مسئولین سابق مجاهدینمهدوی، پرونده سیاه، یازدهم نوامبر 2006بدون استثنا هر عضوی که از فرقه مجاهدین جدا شده وپایش به دنیای آزاد رسیده چند مرحله وپروسه را طی می کند از جمله: 1_دوران نقاهت ومادون بودن.2_ دوران غریبه بودن با تکنولوژی.3_ دوران ترس ونگرانی…

 • مجاهدین خلقسونامی! در سازمان مجاهدین

  سونامی! در سازمان مجاهدین

  سونامی! در سازمان مجاهدین مسعود جابانی، یازدهم اکتبر 2006وحشتناکترین سانحه طبیعی را طی چند سال اخیر همه بیاد دارند.شدت زمین لرزه در اعماق دریا آنقدر زیاد بود که امواج تولید شده از آن چندین جزیره را در نواحی تایلند با خود شست و برد و…

 • مجاهدین خلقتبعات همکاری با یک گروه تروریستی

  تبعات همکاری با یک گروه تروریستی

  تبعات همکاری با یک گروه تروریستی ایران‎دیدباندر حالی که اعضای جدا شده از گروه تروریستی مجاهدین که در کمپ جداگانه‎ای از آنها مراقبت می‎شود، مدت‎ها است رابطه‎ی تشکیلاتی خود را با این گروه قطع کرده و از اعمال تروریستی این گروه تبری جسته‎اند و در…

 • مجاهدین خلقتشکیل دولت عراق و تکلیف نیروهای خواهان جدایی

  تشکیل دولت عراق و تکلیف نیروهای خواهان جدایی

  تشکیل دولت عراق و تکلیف نیروهای خواهان جداییایران دیدبانروند تشکیل حکومت عراق ، علیرغم تمامی کارشکنی های داخلی و خط ونشان کشیدنهای قدرتهای بیگانه و در سایه مصائبی که تروریستهای نامسلمان و ضد انسان در عراق بوجود آورده اند ، راه خود را پیمود و…

 • مجاهدین خلقبرای خروج اززندان ِ اشرف نوبت را رعایت کنید

  برای خروج اززندان ِ اشرف نوبت را رعایت کنید

  برای خروج اززندان ِ اشرف نوبت را رعایت کنیدسایت پرونده سیاه، بیست و هشتم می 2006اطاعت کور کورانه از فرهنگ فرقه تا زمانی صورت می گیرد که اعضای گرفتار در قلعه اشرف ادامه دهنده خط وخطوط تروریستی وضد بشری رجوی باشند، ولی از لحظه ی…

 • مجاهدین خلقدرد مشترک

  درد مشترک

  درد مشترکبهزاد علیشاهی، وبلاگ حسن زبل، بیست و هفتم می 2006گرچه بار اول نیست که برنامه تلویزیونی اجرا میکنم و بارها و بارها این کار را کرده ام( مدتها در سیمای آزادی مجاهدین چه بعنوان مجری پیک شادی و چه برنامه خبری روزانه خبرچین )…

 • مجاهدین خلقتلويزيون پيوند و مشق دمكراسي

  تلويزيون پيوند و مشق دمكراسي

  تلويزيون پيوند و مشق دمكراسي عليرضا ميرعسگریدر دنياي امروزهر گروه، حزب يا سازمان سياسي صحبت از دمكراسي و آزادي بيان و تحمل سخن منتقدان را ميكند. تا آنجا كه اين سخنا ن بر روي كاغذ هستند حرفهاي زيبايي است ولي عمل كردن به آن به…

 • مجاهدین خلقاعلان جنگ رسمی با خانواده ها

  اعلان جنگ رسمی با خانواده ها

  اعلان جنگ رسمی با خانواده هامهدوی، سایت پرونده سیاه، بیست و چهارم میدرست در سال های اوایل انقلاب وقتی رجوی سازمان مجاهدین را به سمت فرقه گرایی سوق می داد وعملا آن را در کادر ی بسته ودگم قرار داد اولین ترفندی که به عنوان…

 • مجاهدین خلقبازگشت به خاک وطن

  بازگشت به خاک وطن

  بازگشت به خاک وطن سید مهدی علوی سلام، امروز دگر بار عزیزی دیگر به نام اقای حاتمی بندهای اسارت و بردگی و بندگی خودرا که سالیان سال به پای های او بسته بودند پاره کرد و شهر اصفهان غرق شور و شعف بازگشت این عزیز…

 • مجاهدین خلقشوق دیدار

  شوق دیدار

  شوق دیداربهزاد علیشاهیهنوز هم کسانی در خاک عراق در اسارت مانده اند. این افراد غریبانه و تلخ در دست سازمان مجاهدین ودر پادگان اشرف در اسارتند. هر شب با یاد عزیزانشان میخوابند تا شاید با دیدن آنان در خواب از غم تلخ روزمرگی و سنگینی…

 • مجاهدین خلقخدا پدر این جدا شده ها را بیامرزد

  خدا پدر این جدا شده ها را بیامرزد

  خدا پدر این جدا شده ها را بیامرزدپرونده سیاه، دوازدهم آوریلمن عضو مجاهدین هستم ،رزمنده یا شرمنده ارتش خصوصی صدام هستم،عضو مرد یا زن هستم،Mجدید یا قدیم هستم،MOیا شورای رهبری هستم والا آخر من نوعی شاید 10 سال ویا شاید 27 تا35 سال عمر تشکیلاتی…

دکمه بازگشت به بالا