خاطرات

 • مجاهدین خلقخاطرات قلعه اشرف(15)

  خاطرات قلعه اشرف(15)

  خاطرات منصور تنهائینقض سیستماتیک حقوق بشر،اختناق، شکنجه وکشتار افراد در قرارگاه اشرفنمونه شکنجه و قتل جداشدگاندر اوایل دهه هفتاد فردی به اسم قربانعلی ترابی اهل مازندران و از کادرهای قدیمی به مسئولین سازمان گفته بود قصد دارد از سازمان جدا شده و با زن و…

 • مجاهدین خلقخاطرات قلعه اشرف(13)

  خاطرات قلعه اشرف(13)

  خاطرات قلعه اشرف(13)خاطرات منصور تنهائی شیوه های اغفال و جذب افراد در خارج از کشور ایران در مدت هفده سالی که در قرارگاه اشرف حضور داشتم برای من ثابت شد اغلب افرادی که فریب سازمان را می خورند و به قرارگاه اشرف فرستاده می شوند…

 • مجاهدین خلقخاطرات قلعه اشرف(12)

  خاطرات قلعه اشرف(12)

  خاطرات قلعه اشرف(12) خاطرات منصور تنهائی تاثیرات منفی و ویرانگر نشست طلاق و سرکوب نیازهای طبیعی و انسانی هنگامیکه نشست طلاق شروع شد و در ادامه آن افراد مجبور شدند بنا به دستور رهبری سازمان همسران خود را طلاق دهند پیامدهای منفی آن بر افراد…

 • مجاهدین خلقخاطرات قلعه اشرف(11)

  خاطرات قلعه اشرف(11)

  خاطرات قلعه اشرف(11) خاطرات منصور تنهائی شکنجه و برخورد قرون وسطائی در زندان قرارگاه اشرف(بخش دوم)یکی دیگر از دوستان من که در سال 73 جزء دستگیرشدگان بود و در زیر شکنجه جان خود را از دست داد جلیل بزرگمهر نام داشت.جلیل اهل کرمانشاه بود و…

 • مجاهدین خلقآن سوى پرده (7)

  آن سوى پرده (7)

  آن سوى پرده (قسمت آخر)خاطرات طالب جلیلیان از جداشدگان سازمان مجاهدین ([1] گرفته بودند و بقیه کسانى بودند که خیال داشتند با قایق از اروندرود به کویت بروند. عراق براى دستگیرى هر ایرانى هفتاد هزار دینار جایزه تعیین کرده بود. او در ازاى هر ایرانى،…

 • مجاهدین خلقآن سوى پرده (6)

  آن سوى پرده (6)

  آن سوى پرده (6)خاطرات طالب جلیلیان از جداشدگان سازمان مجاهدین   زندان فُضَیلیه باز هم زندان. همه ‏اش زندان و زندان و زندان. آخر پس کى تمام مى ‏شود. زندان یا به عبارتى بازداشتگاه فضیلیه در حومه بغداد قرار دارد. ساختمان آن پوسیده و قدیمى…

 • مجاهدین خلقآن سوى پرده (5)

  آن سوى پرده (5)

  آن سوى پرده (5)خاطرات طالب جلیلیان از جداشدگان سازمان مجاهدین

 • مجاهدین خلقخاطرات قلعه اشرف(10)

  خاطرات قلعه اشرف(10)

  خاطرات قلعه اشرف(10)   خاطرات منصور تنهائی شکنجه و برخورد قرون وسطائی در زندان قرارگاه اشرف(بخش اول)تردید ندارم که همه نیروهای مستقر در قرارگاه اشرف ماجرای وحشتناک سال 73 را به یاد می آورند. دراین سال سازمان برای سرکوب اعتراضات رو به رشد و فراگیر…

 • مجاهدین خلقپروسه ی جذب و جدایی غلام رضا حمید پور

  پروسه ی جذب و جدایی غلام رضا حمید پور

  پروسه ی جذب و جدایی غلام رضا حمید پور زمستان 1381: بیش تر از یک سال بود که ازدواج کرده بودم و 2 ماهی می شد که دخترم به دنیا آمده بود اختلاف من با خانواده ی همسرم مخصوصاً بعد از به دنیا آمدن بیتا…

 • مجاهدین خلقخاطرات قلعه اشرف(9)

  خاطرات قلعه اشرف(9)

  خاطرات قلعه اشرف(9) خاطرات منصور تنهائی خودکشی افراد واکنش به مناسبات فاشیستی فرقه رجوی من ناظر و شاهد خودکشی تعدادی از اشخاص حاضر در قرارگاه بودم که بر اثر اعتراض به روابط و مناسبات غیر انسانی و ضد دموکراتیک و انباشت مطالبات و تمایلات برای خروج از…

 • مجاهدین خلقخاطرات مهران رستگار فرد

  خاطرات مهران رستگار فرد

  خاطرات مهران رستگار فرد   از  جذب تا جدایی : در آبان ماه سال 1380 من و پسر دایی ام  به قصد پیدا کردن کار و زندگی در خارج از کشور تصمیم گرفتیم از ایران خارج شویم. مدتی طول کشید تا پاسپورت تهیه کردیم و…

 • مجاهدین خلقخاطرات امیر کلوندی

  خاطرات امیر کلوندی

  خاطرات امیر کلوندی این جانب امیر کلوندی فرزند محمد علی به مدت چهارسال در مقطع ابتدایی در منطقه ی فقیر نشین همدان به نام حصار امام تحصیل کردم. به علت بیکاری پدرم مجبور شدم تحصیل را کنار گذشته و به کار خیاطی مشغول شوم. مدت…

دکمه بازگشت به بالا