فرقه گرایی مجاهدین

 • حق انتخاب در فرقه ها ...

  حق انتخاب در فرقه ها…

  حق انتخاب در فرقه ها...

 • عضو پذیرفته شده در فرقه مجاهدین

  عضو پذیرفته شده در فرقه مجاهدین

  عضو پذیرفته شده در فرقه مجاهدین

 • شرط اول برای ورود به فرقه مجاهدین

  شرط اول برای ورود به فرقه مجاهدین

  شرط اول برای ورود به فرقه مجاهدین

 • غسل هفتگی

  فیلم غسل هفتگی

  عملیات جاری و غسل هفتگی برای کنترل روح و روان و ذهن نیروها در فرقه رجوی بکار می رود و برای خمارکردن و رباط سازی انجام می پذیرد. در این روشها هویت فردی افرادی که توسط فرقه"خمار ایدئولوژیک" شده اند، منهدم می شود.

 • عملیات جاری

  نگاهی به عملیات جاری

  عملیات جاری و غسل هفتگی برای کنترل روح و روان و ذهن نیروها در فرقه رجوی بکار می رود و برای خمارکردن و رباط سازی انجام می پذیرد. در این روشها هویت فردی افرادی که توسط فرقه"خمار ایدئولوژیک" شده اند، منهدم می شود.

 • زنده سوزاده شده

  زنده سوزاده شده

  بیش از یکسال، آقای آلن شوالریاس درباره مجاهدین تحقیق کرده است. وی طی این مدت، جهت جمع آوری شواهد تاریخی مجاهدین به ایران، عراق، آلمان و انگلستان سفر کرد. نویسنده دراین سازمان، دنیایی غریب یافت که در آن اسلام و مارکسیسم به هم آمیخته می…

دکمه بازگشت به بالا