مرور

انجمن نجات مرکز گیلان

همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار آستانه اشرفیه

انجمن نجات گیلان درپاسخ به درخواست خانواده های رنجدیده ازجور و ظلم رجوی درقدم اول در روز دوشنبه مورخه 6/2/89 موفق به برگزاری همایشی با حضور تنی چند ازخانواده های اعضای پادگان کار اجباری اشرف از شهرستان آستانه اشرفیه شده است که دراین همایش…

صحبتهای اکبرمحبی درجلسه بازگشت محمد باقر کشاورز – قسمت چهارم

در بدو ورود به وطن و درهمان جلسه انجمن نجات بخاطرشکرگزاری ازخدای سبحان بدلیل برخورداری ازهمین لحظات خجسته مجدانه ازخانواده ام اجازه خواستم تا جایی که مقدور است و در توان دارم بتوانم برای آزادی سایراسرای دربند پادگان اشرف قدم بردارم که ازقضا…

صحبتهای محمد باقر کشاورز در جلسه بازگشت به آغوش خانواده – قسمت سوم

حقیقت اینست که دلایل ازدیاد بیماری سرطان درپادگان اشرف زیاد است. ازجمله اینکه وضعیت بهداشت درآنجا به غایت نازل وپایین است. دیگراینکه ازخود کشورعراق ومنطقه حواشی پادگان اشرف نیزمقداری بیماری سرایت کرده است. ولی فکرمیکنم علت اصلی ریشه…

صحبتهای محمد باقر کشاورز در جلسه بازگشت به آغوش خانواده – قسمت دوم

همه بچه هایی که الان دراسارتگاه رجوی هستند تک به تک از قربانیان رجوی هستند. ولیکن نرگس دوبل قربانی شده است. یکی اینکه مثل سایرین در دام آن مناسبات فرقه ای افتاد با توجه به شرایطی که درآنجا حاکم است از بکارگیری اهرم های کنترل ذهن ومغزشویی و…

صحبتهای محمد باقر کشاورز درجلسه بازگشت به آغوش خانواده

شما از مناسبات سازمان که بر دروغ و کلک مبتنی است زیاد اطلاعی ندارید بیشتر بچه های بازگشتی متوجه منظورم میشوند. هرچند ازسال 1370 من از سازمان بریده بودم ولی تصمیم گیری و آمدنم به ایران و نزد خانواده ام ساده نبود. بطور واقعی بواسطه تاثیرپذیری…

لحظات بازگشت محمد باقر کشاورز در دفتر انجمن نجات گیلان

درشروع مراسم که علاوه براعضای خانواده محترم کشاورز، تنی چند از سایر خانواده های چشم انتظارنیزحضورداشتند ابتدا به ساکن مسئول انجمن نجات گیلان با یاد و نام خدا و ادای شکرگزاری افزود: به هرحال من بخوبی میدانم شرایطی که در پادگان اشرف هست شاید…

بازگشت محمد باقر کشاورز به آغوش پر مهر خانواده

عضو جدید رها شده ازچنگال رجوی متاثر از حضور اجباری در اسارتگاه اشرف و در دستگاه کنترل ذهن و مغزشویی تشکیلات مخوف رجوی که بسیار رنجور و نا امید مینمود، درآن فرصت محدود پرده از زوایای مخوف و وحشتناک تشکیلات حاکم بر پادگان اشرف برداشت که تعجب…

وحشت مجاهدین از دستگیری عبدالمالک ریگی

چگونه سازمان مجاهدین با ادعای حمایت ازخلق وانقلاب و بنام دمکراسی درکش و قوس صعب وسختی راه غلط درپیش گرفته شده از30 خرداد1360، شدیدا به ورطه وگردونه اعمال کورتروریستی درغلطید وازدید وانظارتوده واجتماع ایران طرد و منزوی ومنزجرشد، همپالگی…

حمایت خانواده های چشم انتظارگیلانی ازمقاومت خانواده ها درمقابل قرارگاه عراق جدید

هرچند به مسیر صعب و دشوار وسختیها و امکانات محدود آسایشی خانواده ها درمقابل قرارگاه عراق جدید واقف هستیم ولیکن ضمن خسته نباشید ودست مریزاد ازخانواده های محترم که ازقضا بعضا سالمند وبیمار نیزهستند، خواهشمندیم درمقابل سنگ اندازیهای فرقه…