وارونه نمایی

رجویها برای مسولین و فرماندهان انتقالی به آلبانی از اسم مستعار استفاده میکند!

لیست انتقالی یک گروه 37 نفری ازعراق به آلبانی که درمورخه یکشنبه سوم آبان درسایت نجات اطلاع رسانی شده است ؛ با اسم " رضا لاقید " درردیف 27 مواجه میشویم که ازاین اسم برای یکی ازفرماندهان خود استفاده نموده است که بسیارسوال برانگیز و مشکوک می باشد.
برای اطلاع بیشتر خوب است بدانیم که رضا لاقید (هم تیم تروریستی مسعود دلیلی که توسط فرقه دردرگیری اشرف دردهم شهریورماه 1392 مثله وقربانی شده است) ازقربانیان رجوی است که درسال 1365 دردرگیری با امنیت ایران درروستای پرکاپشت  شهرآستانه اشرفیه کشته شده است.
رجویها برای مسعود دلیلی هم با اسم مستعار بهمن افرازه (کشته شده دردرگیری پلیس راه سراوان رشت درسال 1365) کارت هویت گرفته بودند.
حال با ذکر نمونه فوق الذکر رجویها باید پاسخگو باشند که چرا برای فرماندهان انتقالی به آلبانی از اسم مستعار استفاده میکند!!؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا