مجاهدین ؛ مزدوران بی هویت

شورای مفت خوران فرقه رجوی در مطلبی در سایت های فرقه رجوی ادعای مسخره ای را مطرح کرده اند مبنی براین که ادعای هم دستی مجاهدین خلق با دولت سابق عراق یک دروغ محض است !!!.
آنان همیشه مدعی می شوند که با دولت سابق عراق هیچ گونه همکاری نداشتند اما واقعیت چیست ؟ آیا آنگونه که آنان مدعی می شوند این گونه بود ؟ آیا نشست تبادل اطلاعات بین مسئولین فرقه رجوی با استخبارات عراق که فیلم های آن موجود است دروغ بوده است ؟ آیا فیلم های دادن اطلاعات و گرفتن پول از آنان دروغ بوده است ؟ آیا دریافت ده درصد از فروش نفت عراق دروغ بوده است ؟ کشتار مردم کرد عراقی برای جلوگیری از سرنگونی صدام دروغ بوده است ؟

البته می توان به جنبه های دیگری هم اشاره نمود از جمله می توان به همکاری همه جانبه نظامی دولت سابق عراق با فرقه رجوی اشاره کرد. در اشرف شاهد بودیم که چگونه سیل کمک های نظامی به اشرف سرازیر می شد. ادوات نظامی برای تعمیر به تعمیرگاههای ارتش عراق در تاجی و … برده می شد. از دیگر موارد می تواند به گرفتن تدارکات ماهیانه و بار زدن آنها و بردن به اشرف از روغن گرفته تا پارچه و غیره، گرفتن ماهیانه پول نقد از بانک رافدین در بغداد که در این کار هر لشگر خودش مستقل عمل می کرد، دادن اطلاعات نظامی که توسط استراق سمع و شنود تلفنی از داخل و جبهه ها انجام می گرفت به ارتش عراق و گرفتن ادوات نظامی از آنان- (این کار به حدی بود که مسئولین ارتش عراق عنوان می نمودند ارتش فرقه رجوی یکی از ارتش های عراق محسوب می شوند ) اشاره کرد.

البته اوج جنایت فرقه رجوی در مورد عملیات کرد کشی در منطقه کردستان بوده است چون بعد از حمله اول آمریکا به عراق نیروهای کردی قصد پیشروی به سمت بغداد و فتح آنجا را داشتند که با سد نیروهای ارتش فرقه رجوی مواجه شدند و مانع پیشروی آنان شده و در این رابطه جنایت های بسیاری انجام دادند.
البته برای این خوش خدمتی رجوی به دیکتاتور عراق ، وی در نشست عمومی بعد از عملیات کردکشی عنوان می کرد که عزت ابراهیم معاون قصاب کردستان عراق پیام داده بود که با دیدن ارتش رجوی به گریه افتاده و بسیار خوشحال شده که مانع سرنگونی اربابش شده است.

رجوی در مورد انجام عملیات و شناسایی منطقه عملیاتی و دادن اطلاعات به ارتش عراق می گفت که شبی زنگ پایگاه جلالزاده در بغداد زده شد و وقتی نگهبان در را باز کرد با تعداد زیادی عینک و دوربین شب مواجه شدیم در این قسمت رجوی عنوان نکرد که چه خیانتی علیه کشورش انجام داده که این گونه مورد ستایش دیکتاتور عراق قرار گرفته است!
رجوی مکار همیشه در حرف عنوان می کرد سازمانش در عراق استقلال دارد و این را به صاحب خانه اش گفته است ولی چیزی که ما شاهدش بودیم خبری از استقلال نبود. از اسکورت نیروهای فرقه در ترددات و انجام قرارهای پزشکی و خرید در بغداد بگیر تا تردد به کشور اردن همه توسط نیروهای ویژه حکومت عراق انجام می گرفت و به همین خاطر ستادی برای این کار در بیرون هر قرارگاه برپا کرده بودند .

اما چیزی که بسیار نمود داشت دریافت ده درصد از فروش نفت عراق بود. چون در زمانی که دولت عراق به خاطر محاصره اقتصادی توسط غرب مشکل داشت ولی به خاطر خوش خدمتی هایی که رجوی برای دیکتاتور عراق انجام داده بود ده درصد از فروش نفت به رجوی تعلق می گرفت حال اکنون مدعی هستند آنان در عراق مستقل بودند !!!. البته یا معنی استقلال را نمی دانند یا خودشان را به کودنی می زنند .
این قسمتی از همکاری همه جانبه فرقه رجوی با دیکتاتور سابق عراق بود . رجوی فرصت طلب همیشه بند را آب می داد و در نشست ها به طور مستمر عنوان می کرد اکنون در دنیا هیچ گروهی پیدا نخواهید کرد که مستقل باشد حتماٌ باید به جایی وصل باشد ولی وقتی نوبت به خودش می رسید دم از استقلال می زد این در حالی بود که تا فرق سر وابسته به دولت سابق عراق بود تا می توانست آنان را می دوشید و بعد هم دم از استقلال می زد .

این همه قرارگاه در سراسر عراق را صدام به خاطر خوش خیالی و از روی شکم سیری به رجوی اهدا کرده بود ؟ داشتن دست باز در عراق به چه خاطر بود ؟ دست باز داشتن در کشتن مردم عراق از کجا آمده بود؟
باید به این نکته اشاره کرد رجوی فرصت طلب وقتی همین اربابش یعنی صدام سرنگون شد یک شبه او را دیکتاتور نامید و همکاری همه جانبه ای با اربابان غربی اش آغاز کرد تا بتواند به نوکر صفتی خود ادامه دهد. چون سازمانی که استقلالی از خود نداشته مجبور است هر زمان به جایی وصل باشد و اکنون برای خوش رقصی به غرب به عربستان کودک کش و اسرائیل غاصب آویزان شده تا امورات ضد ایرانی خود را انجام دهد.

در ضمن باید یادآور شد فرقه رجوی بعد از سرنگونی صدام دست به غارت اموال حکومتی زد و تا توانست با قیمت پائین به خرید ماشین آلات پرداخت و بعد آنان را به قیمت های بسیار زیاد به کانالهای خود در عراق می فروخت و از این راه پول زیادی به جیب زد. با این عملکرد فرقه ای که دم از استقلال در عراق می زد به سازمانی تبدیل شده بود که حتی از غارت پایگاه های ارتش عراق نگذشت و تا می توانست اجناس ارتش را به غارت برد و فکر می کرد که می تواند با حکومت جدید و با کمک نیروهای آمریکایی مسلح باقی بماند و امیال قدرت طلبانه ی خود را دنبال کند.
به این ترتیب می بینیم که فرقه دست ساز رجوی هیچ گاه مستقل عمل نکرده و ماهیتی جدای از مزدوری و خیانت علیه وطن و هم وطنان ندارد. حرفهای پوچ مسئولین فرقه و شورای مفت خوران شان هیچ ارزشی و مبنایی ندارد و برای دلخوشی اعضای از همه جا بیخبر فرقه نوشته می شوند و بس. در این مورد می توان چندین کتاب نوشت ولی ما در این چند سطر به گوشه هایی از به اصطلاح استقلال فرقه رجوی اشاره نمودیم .

هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا