مرور

انجمن نجات مرکز گیلان

همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظارآستانه اشرفیه – قسمت چهارم

چنانچه عزیزشما تماس گرفت واعلام جدایی ازسازمان کرد دیگرنقش شما درهدایت وی به سمت زندگی وکانون گرم خانواده بسیارمؤثراست. شاید شما درزندگیتان مشکلاتی داشته باشید که همه جا ودرهمه ممالک مشکلات اجتماعی هست ولی پذیرفتن وحمایت یک انسان سرخورده…

همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار آستانه اشرفیه ـ قسمت سوم

باید یادآورشوم که دراین مسیرانسانی وخیرخواهانه اول وتا آخرهدفمان این است که چگونه وبا چه مکانیزمی میتوان روی اسرای اشرف توجه داشته باشید که سالیان مغزشویی شده هستند، تاثیرگذارشد تا بتوان به تک تک آنها کمک کرد تا به اشراف وتوانی برسند که…

اکبرمحبی برایت آرزوی موفقیت روزافزون دارم

به اتفاق آقای پورحسن از فعالین انجمن به محل کار جدیدش رفتم که با ذوق وسلیقه وپشتکارخودش اشتغال آفرینی کرده وبرای خودش شغل و وسیله امرارمعاش تدارک دیده بود که البته همه فک وفامیل ودوستداران خودش را بی نها یت خوشحال کرد وخودم نیزذوق کردم و…

صحبتهای محمد باقر کشاورزدرجلسه بازگشت به آغوش خانواده – قسمت پنجم

محمدباقرکشاورزکه با دیدن چهره خانواده ها به هم ریخته بود با احترام گفت:والله حق همه خانواده ها است که با عزیزانشان ارتباط داشته باشند وبتوانند آنها را دوباره دراغوش بگیرند. من وعظیم راد با هم بودیم. عظیم تماما آمادگی بازگشت دارد ومن بخوبی…

یادداشت محمد باقرکشاورز حول مرگ نرگس لطیفی درتشکیلات فرفه رجوی

بمن گفته شده بود که فوت نرگس را هنوزکه هنوزه بدلیل بیماری پدرومادرش به آنها گفته نشده واحتمال سکته آنها هم میرود وازمن خواسته شد که این موضوع را به آنها نگویم. فی الواقع خیلی سخت است آخربا چه وجدانی بتوانم آنرا مخفی کنم وچگونه روزها…

حمایت خانواده های گیلانی از ایستادگی خانواده های متحصن درمقابل پادگان اشرف

آن عزیزان که بی محابا تمام اتهامات ولجن پراکنی دشمن خانواده ها که فرافکنی بیش نیست را به جان خریدند وبا خلق مقاومت جانانه براحقاق حقوق حقه خویش مبنی برملاقات و دیدارحضوری عزیزان دربندشان درخارج ازکنترل تشکیلات مخوف سازمان کوتاه نیامدند، جا…

همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار آستانه اشرفیه – قسمت دوم

شمارقابل توجهی ازخانواده های اعضای دربند تشکیلات رجوی به نمایندگی ازجانب تمامی خانواده ها دراقصی نقاط ایران وحتی خارج ازایران برای خط شکنی وهموارکردن راه خروج عزیزانتان مقابل پادگان اشرف درتحصن نشستند وبالغ برسه ماه است که با تمام قوا به…

تبریک بمناسبت ازدواج خجسته محمد باقر کشاورز از اعضاء بازگشتی مجاهدین

آقای محمد باقرکشاورز با افتخار خبر ازدواج و شروع زندگی مشترک خود را درهمایش اخیر انجمن نجات واقع درشهرستان آستانه اشرفیه به اطلاع خانواده های شرکت کننده رساند و از آنها دعوت کرد که درآینده ای نزدیک درمراسم وجشن عروسی وی شرکت داشته باشند…

همایش انجمن نجات گیلان با حضور خانواده های چشم انتظار آستانه اشرفیه

انجمن نجات گیلان درپاسخ به درخواست خانواده های رنجدیده ازجور و ظلم رجوی درقدم اول در روز دوشنبه مورخه 6/2/89 موفق به برگزاری همایشی با حضور تنی چند ازخانواده های اعضای پادگان کار اجباری اشرف از شهرستان آستانه اشرفیه شده است که دراین همایش…

صحبتهای اکبرمحبی درجلسه بازگشت محمد باقر کشاورز – قسمت چهارم

در بدو ورود به وطن و درهمان جلسه انجمن نجات بخاطرشکرگزاری ازخدای سبحان بدلیل برخورداری ازهمین لحظات خجسته مجدانه ازخانواده ام اجازه خواستم تا جایی که مقدور است و در توان دارم بتوانم برای آزادی سایراسرای دربند پادگان اشرف قدم بردارم که ازقضا…