قاطعانه از حضور خانواده های دردمند درمقابل کمپ لیبرتی حمایت میکنیم

با اضمحلال وفروپاشی اسارتگاه اشرف و برغم کارشکنیهای متعدد رجوی در انتقال تمام اسرا به سرپل کمپ لیبرتی انتظار داشتیم که آسانتر از قبل بتوانیم تحت نظارت کمیساریای عالی پناهندگان و نماینده ویژه ملل متحد درپوش فراهم نمودن امنیت بتوسط قوای عراقی با عزیزانمان ولو دقایقی دیدار و ملاقات حضوری و بدور از کنترلرهای تشکیلات خفقان آور رجویها باشیم.
چهارسال تمام است که درکمال تاسف با بده و بستان های پشت پرده فی مابین سران رجویها با مسولین ذیربط کمیساریا دروازه لیبرتی نیزبه سوی ما  خانواده ها بسته شد و دیگر بار عزیزانمان در حصار وحشتناکی محبوس شدند که با وجود بحران و عدم امنیت در عراق خصوصا اکتیوته داعش به نگرانیهای ما بسا افزوده شد.
امروز بسیارخوشحال و شادمانیم که خبردارشدیم شماری دیگرازخانواده های دردمند و چشم انتظار با تقبل بسا مشقات و رنج سفرخود را به مقابل دروازه زندان رجوی ساخته رساندند و به نمایندگی از تمام خانواده های اعضای گرفتار و دربند میخواهند فریاد دادخواهی سربدهند شاید که به حق مشروع خود که همانا ملاقات چند دقیقه ای با عزیزانشان هست برسند.

دراین وانفسا مشابه قبلتر رجویها درفرار از خواسته به حق خانواده ها آنان را به آماج تهمت وافترا قراردادند و مزدور!! قلمداد کردند وازجمله درافاضات کذایی شان عنوان کردند " نماینده ویژه ملل متحد نقض عهد کرده است چونکه قرارنبوده خانواده ها بخواهند به لیبرتی بیایند!!؟ ".
یا اینکه دراطلاعیه ای که سراسیمه درهراس ازحضورخانواده ها درکمپ لیبرتی وگوش بیخ خود خطررا احساس کردند نابخردانه مدعی شدند " اصلا این خانواده ها آمدند که اعضای مجاهدین شکنجه روحی وجسمی بشوند وسرانجام موجبات حمله به لیبرتی و کشتار اعضا را فراهم کنند!!؟ ".
اباطیل  و خزئبلات رجوی آنقدرمضحک ومسخره است که ارزش پرداختن و پاسخگویی بدان را ندارد چرا که کدام پدرومادری هست که فرسنگها راه طی طریق بکند تا فرزندش را به کام مرگ بفرستد!!؟
ما خانواده های مرتبط با انجمن نجات گیلان قاطعانه حمایت همه جانبه خودمان را ازحضور قهرمانانه شماری ازهم دردان خود اعلام میکنیم وخود نیزآماده ایم که دراسرع وقت درمقابل کمپ لیبرتی برای دیداربا فرزندانمان به تحصن بنشینیم واز وجدانهای بیدار بشری استمداد بطلبیم.
خیلی مایل هستیم که ازفرصت استفاده کرده وانتقال فرزند آقای محمدی وخانم عبدالهی به آلبانی را به آن عزیزان سختکوش تبریک وتهنیت بگوییم.
به امید رهایی تمام اسرای لیبرتی وبازگشتشان به دنیای آزاد خصوصا کانون پرمهرخانواده
شماری ازخانواده های چشم انتظارگیلک

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.