مرور

انجمن نجات مرکز گیلان

به آمار دروغين عادت كرده ايم

وقتي خبرمنتشره ازسوي سازمان مبني برشركت 70000 { هفتادهزار! } آدم ، چه ايراني وچه خارجي وعلي الخصوص چه لهستاني !؟ دراجتماع سالن ويلپنت پاريس را شنيدم ، بي اختيارآماردروغين وكذائي درمقاطع پيشين به خاطرم آمدكه چگونه كارگاه آمارسازي سازمان…

بیانیه ی خانواده های عضو انجمن نجات گیلان

متاسفانه متوجه شديم كه دردستگاه مغزشوئي فرقه رجوي ، به آنها القاء شده كه نامه جعلي بوده كه برايمان بسيارمسخره اميزبوده ونوعي اهانت به خود تلقي ميكنيم . لذا دراين استشهاد مصرانه تاكيد ميكنيم كه نامه با تمام جزئيات و دركمال اختيار و آگاهي…

خانواده ها در انجمن نجات دفتر استان گيلان گرد هم آمدند

خانواده هاي مرتبط با انجمن نجات به اتفاق، از اتخاذ تصميم دولت عراق و پارلمان آن كشور مبني بركنترل گرفتن و اخراج آنان ازخاك عراق بغايت تشكر و قدرداني كردند ومصر بودند كه انجمن نجات گيلان به نمايندگي ازآنان ازدولت اقاي نوري المالكي بخواهد كه…

پیام تسلیت به خانواده خورسندی

بدينوسيله انجمن نجات گيلان با نهايت تاثروتاسف ، درگذشت جانسوزحاج محمد باقرخورسندي را به خانواده بزرگ خورسندي ،‌خصوصا به مجيد وجلال خورسندي كه دراسارت دستگاه مغزشوئي فرقه رجوي دركمپ اشرف بسرميبرند ، تسليت گفته وارزي صبرو شكيبائي داريم .

استمداد ازدولت مردمي عراق

سازمان بخوبي ميداند كه بخاطردخالت درامورداخلي عراق درزمان حاكميت وديكتاتوري صدام معدوم ومشاركت درسركوب وكشتارمردم بيدفاع ومحروم عراقي خصوصا كردها ، وهمچنين اوضاع بهم ريخته وغيرقابل مهاركشورناامن عراق كه تهديدات عليه اشرف نشينان را مضاعف…

پیام تسليت به خانواده احمدپورلختكي

خبردرگذشت مرحوم حسين احمدپورلختكي يكي ازاعضاي مرتبط با انجمن نجات گيلان ، بشدت مارا متاثركرد وبدينوسيله براي آن مرحوم علودرجات وبراي خانواده گرامي وداغداروهمچنين براي آقاي خسرو احمد پور لختكي يكي ازاعضاي دربند فرقه رجوي، آرزوي سلامتي ورهایی…

به گروگانگیری فرزندانمان در پادگان اشرف پایان دهید

سخنان تاثیر گذار آقای خدابنده که درد مشترک همه انسانها و خانواده های آزاده می باشد تاثر و اشک های غلتان برصورتهای پر مهر ، ساده و صميمي خانواده های زحمت کش گیلکی نمایان ساخت و بعضی از خانوادهها از ایشان دعوت نمودند تا ضمن حضور بیشتر در…

استمداد ازمجامع بين المللي

اينجاست كه مي گوئيم كه توطئه و معامله كثيف وضدانساني درميان است وپيشاپيش اعلام ميكنيم كه مسؤليت عواقب چنين حركت ضدانساني كه خلاف چارچوب هاي تعريف شده وابتدائي ترين حقوق مندرج درمنشوربين المللي ،بشمارميرود ، متوجه همدستان مشترك آمريكا…

در خواست خانواده ها از مجامع بین المللی

اینجانبان از خانواده های اعضای دربند فرقه رجوی ضمن اعلام انزجار از سازمان تروریستی مجاهدین از صلیب سرخ و تمامی سازمان های بین المللي انساندوست خصوصا انجمن نجات تشکر میکنیم که در مسیر رهایی عزیزانمان ازاسارت فکری و جسمی زندانهای سازمان…

پیام تسلیت به خانواده عزیز حسینی

بار دیگر خبری جان سوز و این بار از طرف خانواده گرامی سید جواد حسینی عضو در بند فرقه رجوی، به انجمن نجات دفتر استان گیلان رسید و ما را بی نهایت متأثر کرد.خبر چیزی نبود جز درگذشت مرحومه سیده زهرا خیرخواه حسینی مادری مهربان که با چشمان منتظر و…