مرور

تصویری

فیلم تجمع خانواده ها مقابل سفارت عراق

تعدادی از خانواده های عضو انجمن نجات در تاریخ پنج شنبه 5/9/83 با در دست داشتن چندین پارچه و پلاکارد که خواسته هایی مبنی بر: اجازه سفر به عراق و ملاقات با بستگان خویش در کمپ آمریکائیان و اردوگاه اشرف بدون حضور و مراقبتهای پیدا و پنهان…

فیلم تجمع خانواده ها مقابل سفارت فرانسه

به مناسبت سالروز دستگیری مریم قجر رجوی در فرانسه به دعوت انجمن نجات صدها تن از اعضاء خانواده های افراد دربند فرقه رجوی از ساعت 30/10 صبح چهارشنبه 27/3/83 در یک تجمع آرام مقابل سفارت فرانسه در تهران باسر دادن شعارهایی علیه مسعود رجوی و…