نقض حقوق بشر

احمد شهید و حقوق بشر سیاسی شده

از قرار معلوم پروسه فعالیت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران به دلایلی که رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل آن اینطور بیان می کند به پایان رسیده است: « احمد شهید در طول 5 سال فعالیت خود به عنوان گزارشگر ویژه نتوانست خود را به عنوان یک شخصیت حرفه ای، مستقل و بی طرف معرفی کند…». و قرار است خانم«عاصمه جهانگیر» عهده دار این منصب گردد.
پروسه فعالیت احمدشهید که همزمان با معاهدات 1+5 با ایران در رابطه با مسائل هسته ای و برجام بود. از قضا، موضوع اختصاصی این حوزه، حقوق بشر، را بسیار دست خوش سیاست بازی هایی کرده است که گزارشات گزارشگر ویژه به وضوح و اذعان بسیاری از اهل فن از مسیر اصلی خود خارج شده، و با بازی های سیاسی روز دنیا در هم آمیخته شده است.
موضوع فرقه رجوی و خانواده های اسرای در چنگال این فرقه که علی القاعده پرونده ای در حد و حدود مسائل جامعه ایرانی بشمار می آیند و به نظر می رسد باید در خور توجه گزارشگر قرار می گرفت، به موضوعی فراموش شده تبدیل شده است. علیرغم اینکه هیئتی از خانواده های انجمن نجات  خود را به دفتر گزارشگر در ژنو رسانده و حضوری با جناب احمدشهید گفتگو نموده اند. ولی در عمل جهت گیری های عامدانه گزارشگر در برقراری ارتباط مخفیانه با فرقه رجوی گویای حقوق بشر سیاسی شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل می باشد.
به هر روی، دراین مطلب سعی بر این شده است که نگاهی اجمالی بر پروسه فعالیت احمد شهید داشته باشیم. و سیاسی بازی های این مقام  حقوق بشری سازمان ملل را مستند نمائیم.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر – ۱۳۹۵/۰۴/۲۱:
غریب آبادی اظهار داشت: « در جریان اجلاس سی ودوم شورای حقوق بشر که از 24 خرداد تا 18 تیرماه در ژنو برگزار شد، رئیس شورا، احمد شهید را که هنوز یک سال دیگر از ماموریت وی به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران باقی مانده است، به عنوان کاندیدای گزارشگری ویژه آزادی مذهب وعقیده معرفی کرد که با توجه به تعلیق نشست شورا، تصمیم گیری در این خصوص به اجلاس سپتامبر محول شد. از طرف دیگر، رئیس شورا از علاقمندان به صورت کتبی دعوت کرد تا کاندیداتوری خود را برای تصدی پست گزارشگری ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران تا 14مردادماه اعلام کنند.
وی درخصوص علل این تصمیم گزارشگر، بر کناره گیری از سمت فعلی خود گفت: احمد شهید در طول 5 سال فعالیت خود به عنوان گزارشگر ویژه نتوانست خود را به عنوان یک شخصیت حرفه ای، مستقل و بی طرف معرفی کند و همچنین قادر به جلب اطمینان و اعتماد جمهوری اسلامی ایران نشد؛ از این رو، دستاورد و توفیق خاصی برای ارائه به شورای حقوق بشر در این مدت نداشت. اگر در برخی گزارشات هم از توفیقات ماموریت خود صحبت کرده است، در واقع همان مواردی است که ما همواره از پیشرفتهای حقوق بشری در ایران در چارچوب موازین دینی اسلامی و مبانی قانونی از آنها یاد میکنیم و وی فقط تحت برخی شرایط، مجبور به انعکاس گوشه ای از آنها شده است. »

روزنامـه قدس، 3 بهمن 94، شماره 8037 ، به قلم مجید تربت زاده:
گزارش از شخص آقای معمار گزارشگر!
سوابق رسمی:
البته آقای دکتر روابط بین الملل، ســوابق حقوق بشری خوبی دارد. چند سال پیاپی وزیر خارجه مالدیو بوده است و همزمان زده توی کار حقوق بشر. سال 2009 اندیشکده « مرکز مطالعات اســلام و دموکراسی» واشــنگتن جایزه ویژه خود را به دلیل فعالیتهای حقوق بشــری به احمد شــهید می دهد و از او به عنوان « مســلمان دمکرات» نام می برد، مسلمان دموکراتی که در کشــورش مالدیو،پیروان سایر ادیان حق ندارند اعتقادهای خود را آشکار اعلام کنند! پیش از احمد شــهید در سالهای 65 تا 73« گالین دوپل» و از سال 74 تا 80 هم « موریس کاپیتورن» گزارشگران ویژه حقوق بشر در ایران بودند و به ایران هم سفر کردند. احمد شهید اما از ســال 2010 که در رقابت با سفیر ســابق ایتالیا در ایران و یک وکیل سودانی به نام «علی مدنی» به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شده، مقامهای کشورمان با حضور او در ایران موافقت نکرده اند. دستاورد فعالیتهای احمد شهید در این سالها تهیه گزارشهایی علیه ایران بوده اســت که محور اصلی همه آنها انتقاد از برخی قوانین جزایی، اعدامها و دســتگیریها بوده اســت و همه آنها بدون استثنا متکی برادعاهای حقوق بشری مخالفان، بخصوص گروهک تروریستی منافقین(سازمان مجاهدین خلق) است. البته ابراز نگرانی برای حقوق همجنسبازان در ایران را از قلم انداختیم!
فعالیتهای غیر رسمی:
اتهام پول گرفتن احمد شــهید از حاکمان ســعودی را که ادعا می شــد در اســناد «ویکی لیکس» قید شده اســت، در نظر نمی گیریم. چون خبرگزاریهای غربی از قول ویکس لیکس این خبر را تکذیب کردند و بعدها نیز «گاردین» نوشــت، ایرانی ها ســعی دارند پای «احمد شــهید» را به اسناد و یکیلیکس باز کنند. اما دیدار و ملاقاتهای او با برخی از ســران منافقین را می توان جزو ســوابق غیر رسمی او به شــمار آورد. دیدارش با «فیصل حسن فوالد» در هتل رویال شهر ژنو که آبان ماه همین امســال انجام شد نیز از همین سوابق است. «حسن فوالد» از بحرینی های وابسته به آل سعود است که در رابطه با مسایل ضد ایرانی با احمد شــهید دیدار کرده است و ماجرا وقتی جالبتر می شود که بدانیم در این دیدار «فریده کریمی» رابط سازمان منافقین نیز حضور داشته است. به طور معمول گزارشگران حقوق بشری بعد از تهیه گزارش، آن را ابتدا به مسؤولان کشور مورد نظر ارایه میکنند، اما احمد شهید بدون استثنا گزارشهای خود را علیه ایران ابتدا به رسانه ها داده و همیشــه بی بی سی نیز انتخاب اولش بوده است. آقای دکتر در زمینه ازدواج و تکثیر نسل و تشکیل خانواده نیز فعالیتهای قابل قبولی دارد، طوری که تاکنون و لابد با رعایت موازین حقوق بشری و اصول فمینیسم، سه همسر اختیارکرده و دارای 6 فرزند اســت. هرچند هیچ اندیشکده یا ســازمانی هنوز به دلیل این فعالیتهایش به او جایزه ای نداده است!
سرانجام گزارش های آقای گزارشگر:
در سالهایی که گذشت، نتیجه همه تلاشهای ضد ایرانی احمد شــهید و گزارش هایش صدور چند بیانیه علیه ایران بوده است، سالهایی که مسایل هسته ای همواره بزرگترین دستاویز برای اعمال فشار و تحریم ایران بوده است. باید دید در دوره پسابرجام و شــرایط جدید آیا دوران گزارشــگری آقای گزارشگر به پایان می رسد یا در نبود بهانه فعالیتهای هسته ای، حالا «حقوق بشر» به بهانه جدید غرب تبدیل می شــود تا آقای گزارشــگر بیش از پیش به فعالیتهای رسمی و غیررسمی حقوق بشری اش علیه ایران ادامه دهد؟

انتقاد ایران از گزارش احمد شهید، جام جم آنلاین، 24 اسفند 92:
در پی انتشار گزارش جدید احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقاد به نحوه جمع آوری اطلاعات، این گزارش را گزینشی دانسته و تاکید کرده است: افراد مصاحبه شونده در این گزارش متهمان به جرایم سنگین هستند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محتوای گزارش 74 صفحه ای احمد شهید را مصاحبه با 72 ایرانی مقیم هلند، آلمان و فرانسه و 61 ایرانی مقیم ترکیه و ایران تشکیل میدهد. به عبارت دیگر، اساس گزارش احمد شهید عمدتا مصاحبه با افرادی است که اصلا در ایران حضور ندارند.

احمد شهید این بار مدافع قاچاقچیان مواد مخدر شد!، جام جم آنلاین، 8 شهریور 95:
نماینده حقوق بشر سازمان ملل در سخنانی با دخالت در امور قضایی ایران به حمایت از سوداگران مرگ پرداخت. به گزارش جام جم آنلاین از فارس، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اعدام 12 قاچاقچی مواد مخدر را محکوم کرد.

روزنامه حمایت، 9 تیر 1394،  شماره 3392:
به موازات بالاگرفتن گام آخر مذاکرات هسته ای در وین کلید خورد همکاری جدید احمد شهید با تروریستها برای فضاسازی حقوق بشری علیه ایران!
طی سالهای گذشته هربار که موضوع مذاکرات هستهای گروه ایران و 1+5 بالا گرفته است، به موازات آن موضوع حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار علیه کشورمان به پیش کشیده شده است.به عنوان نمونه وقتی در3آذر92،توافق ژنو بین ایران و گروه1+5 انجام شد، روز بعد از آن نهادهای به اصطلاح حقوق بشری و از جمله سازمان عفو بین الملل، موضوع حقوق بشر را به صحنه آوردند و به اصطلاح رجز خواندند که ؛ «اکنون نوبت پرونده حقوق بشر ایران است و کشورمان رابه نقض حقوق بشر متهم کردند.»
موضوعی که چندی پیش رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند: « غیر از مسئله هسته ای سریالهای دیگری نظیر حقوق بشر در انتظار ماست، اینطور نیست که همه مسئله ما با غرب، آمریکا و صهیونیسم در هسته ای باشد» بنابراین اکنون احمد شهید در ادامه ماموریت خود برای فضاسازی حقوق بشری علیه ایران اسلامی، درصدد است با انتشار گزارشهایی،کشورمان را به نقض حقوق بشر متهم کند؛ اما رسوایی آقای گزارشگر و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری در این است که برای متهم کردن ایران به نقض حقوق بشر، دور جدید فعالیتهای خودشان را با گروهکی ها و تروریستها و گروههای معاند علیه جمهوری اسلامی شروع کرده اند. احمد شهید دیپلمات نه چندان مجرب مالدیوی که از سال  2011  به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران انتخاب شد، تاکنون گزارشهای مغرضانه و بی پایه و اساس متعددی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده است؛ در حقیقت آنچه به او به عنوان نقض حقوق بشر در یران دیکته می شود، مطالبی سراسر مبهم و غیر مستند است که اطلاعات آن از افراد وابسته به گروهکهای تروریستی و ضد انقلاب خارج نشین و همچنین وب سایتهای معاند جمع آوری شده است. به گزارش میزان، موضوعاتی از قبیل انتقاد از به رسمیت نشناختن حقوق همجنسبازان، انتقاد از اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، برخورد قاطع با اشرار و… از جمله مواردی است که آقای گزارشگر ویژه، ایران را در رابطه با آن ناقض حقوق بشر! معرفی میکند.براساس گزارشهای مستند، وی با کسب اطلاعات از بنگاههای فرافکنی ضد انقلاب، گروهکهای تروریستی از جمله منافقین، سلطنت طلبها، افراد وابسته به « فرقه ضاله بهائیت» و اپوزیسیون خارج نشین به دنبال محکوم کردن ایران به نقض حقوق بشر است ؛ هرچند که این روش کسب اطلاعات به وضوح امری ناقض حقوق بشر محسوب می شود. تا کنون عکس، فیلم و اسناد زیادی از ارتباط این فرد با عناصر و عوامل ضد انقلاب و گروهکهای منحله مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. مثال در یکی از دیدارها احمد شهید با « پرویز خزاعی» ازعناصر «گروهک تروریستی منافقین» و سرکردگان گروهک تروریستی منافقین در دفتر حقوق بشر نروژ با هم پای یک میز نشسته اند تا باز هم منبع گزارشهای ضد ایرانی آقای گزارشگر یک تروریست باشد. افزون بر این، افراد گوناگونی از گروههای «اپوزیسیون خارجنشین» در این گزارشها، مورد استناد قرار می گیرند.بدیهی است این افراد که همواره در پی یافتن تریبونی برای بیان ادعاهای خود و در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند، فرصت را مغتنم شمرده و ادعاهای سراسر سیاسی خود را به عنوان موارد حقوق بشری در متن گزارشها می گنجانند. یک دیدار تازه اما براساس جستجو در فضای مجازی و اخباری که در شبکه های اجتماعی غربی در روزهای اخیر منتشر شده است، این بار « احمد شهید» با اعضای گروهک تجزیه طلب و ترویستی کومله در نروژ دیدار داشته است. وی در این ملاقات به آنها گفته است: در محیط داخلی ایران باید فضای سیاسی و رسانه ای «حقوق شهروندی» را پررنگ کرد تا جمهوری اسلامی بدین ترتیب تحت فشار برای پاسخگویی قرار گیرد. آقای گزارشگر ویژه به عناصر گروهک توصیه کرده در بخشهای مختلف حقوقی علیه جمهوری اسلامی پرونده سازی کنند. وی همچنین اعلام آمادگی کرده هر نوع خبری که از رابط کومله به دستش برسد را در گزارش سالیانه علیه جمهوری اسلامی ایران درج خواهد کرد. این ملاقات، با نظارت تعدادی از افسران سرویس موساد در یکی از هتل های نروژ و با حضور « عبدالله مهتدی » به عنوان یکی از چهره های تجزیه طلب و حامی استقلال کردستان ایران و به عنوان بخشی از مجموعه طرح بزرگ آمریکاییها برای تجزیه ایران برگزار شده است. البته گفتنی است دیدار خصوصی این گزارشگر حقوق بشرایران با نمایندگان گروهک کومله دو سال قبل هم انجام شده بود.

نقدی بر گزارش ضد ایرانی احمد شهید، سیاست روز، 27 اسفند 1394، شماره 4150:
… البته دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر به اجلاس 31 شورای حقوق بشر، اعلام کرد: به نظر ما گزارش گزارشگر در مورد جمهوری اسلامی ایران از نظر محتوایی جانب دارانه و”با اهداف سیاسی” و تبعیض آمیز تهیه شده است. از نظر روشی نیز این گزارش نامتوازن و ذهنی است و بیش از اینکه به واقعیات موجود توجه کند بر اساس اطلاعات غیر موثق تهیه شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات محتوایی خود در زمینه ارتقای حقوق بشر پایبند بوده و مطابق قانون اساسی و ارزشهای دینی در راستای ارتقای حقوق بنیادین شهروندان خود تلاش”مستمر” میکند و در همین چارچوب در حال تدوین و ارائه”منشور حقوق شهروندی” است. اما با توجه به آنچه گفته شد و اهداف سیاسی و غیر سازنده این گزارش، آن را بصورت کلی رد میکند. از نظر جمهوری اسلامی ایران، ارتقای وضعیت حقوق بشر یک موضوع مهم برای همه کشورها بوده و تنها از طریق همکاری و گفت وگو و برخورد یکسان و غیر گزینشی قابل تحقق است. گزارش حقوق بشری احمد شهید از ایران از نظر محتوا نه فقط هیچ مطلب جدیدی ندارد بلکه از هیچ موضوع قابل توجه و استنادی برخوردار نیست و همچنان اشکالات سابق بر آن وارد است.
… به گزارش فرهنگ نیوز، هنگامی که شورای حقوق بشر، نماینده ای را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره کشوری برمی گزیند، او موظف است با رعایت اصل بی طرفی، سالانه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در آن کشور تهیه کند و در این رابطه با همه دست اندرکاران این موضوع تماس بگیرد. او برای تهیه گزارش خود می تواند از همه منابع اطلاعاتی استفاده کند و نیز اطلاعات خود را از طریق حکومت آن کشور، همچنین سازمانهای مردم نهادی که در رابطه با آن کشور فعالیت می کنند، خواه در درون آن کشور و خواه بیرون از آن باشند
احمد شهید به چه گزارشهایی استناد میکند؟ احمد شهید در گزارشهای خود به مجموعه ای اخبار و تحلیلها مراجعه و گزارش نهایی را براساس آنها تنظیم میکند. به عنوان مثال گزارش اندیشکده هایی نظیر بروکینگز و اخبار سایتهای ضدانقلاب وابسته به سازمان تروریستی منافقین یا مؤسسه پژوهشی سابان (وابسته به اندیشکده بروکینگز) استفاده می کند. وی که مسلمان است، یکی از موارد همیشگی نقض حقوق بشر در ایران را مغایرت قوانین اسلامی با قوانین بین المللی ذکر می کند!

روزنامه شهر آرا، 11 مرداد 1395،‌  شماره 2043:
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه:
پایتخت کشورهای غربی مامنی برای عروسکهای تروریستی شده است:
لاریجانی در ادامـه نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «ستاد حقوق بشر چه اقـدامـی دربـرابـر تحرکات گروههای تروریستی همچون اجلاس گروه تروریستی منافقین در پاریس انجام داده اسـت»، گفت: اینکه یکی مثل احمد شهید با افرادی که اقدامات تروریستی میکنند جلسه بگذارد و از آنهـا به عنوان مدافع حقوق بشر یاد کند، اقدامی خلاف است. وی با بیان اینکه «کشورهایی که از این گروههای تروریستی حمایت میکنند اقدام به نقض معیارهای حقوق بشر کرده اند»، افزود: پایتخت کشورهای غربی مامنی برای عروسکهای تروریستی شده است، اما سیاست ما برخورد با این گروهکهاست و خوشبختانه جمهوری اسلامی از موفقترین کشورها در مبارزه با تروریسم محسوب میشود.
احمد شهید اخیرا فتوا هم میدهد:
لاریجانی در واکنش به برکناری احمد شهید از گزارشگری حقوق بشر ایــران، گفت: احمد شهید خودش خواست گزارشگر آزادی عقیده و مذهب باشد. البته هنوز یک سال از فعالیتش باقی مانده است. دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: البته صحبت اصلی ما این است که انتخاب گزارشگر ویـژه بـرای ایران اقدامی غیرقانونی محسوب میشود و خوشبختانه ایران بالاترین رکورد حقوق بشری را در کل منطقه دارد. البته احمد شهید به تازگی پا را فراتر گذاشته و فتوا هم میدهد؛ مثال میگوید ارتکاب زنا مسئله ای نیست. وی درخصوص منفی بودن مجازات شلاق از سوی غربیها گفت: غربیها در حالی به ما درمورد شلاق ایراد وارد میکنند که خودشان بدترین روشها را برای اعترافگیری به کار می برند.

خبرگزاری فارس، ۹۴/۰۷/۱۱ ،  جزئیات جلسه مخفی احمد شهید با رابط عربستان و منافقین در هتل رویال:
… گفتنی است احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در ایران، چندی پیش در خیابان lAUSANNE (مقابل ایستگاه راه آهن شهر ژنو)،در ساعت 20.45 با لباس مبدل (سویی شرت سبز و شلوار کتان)  وارد لابی هتل رویال در همان خیابان گردید.
رابط سعودی فعال در حوزه یمن و بحرین که به انتظار احمد شهید نشسته بود در لابی هتل رویال  از وی استقبال کرد و منتظر شدند تا مهمانان دیگر این جلسه مخفی حاضر شوند.
گفتنی است تیم منافقین بر خلاف روال همیشگی که روزانه پس از نشست‌های سازمان ملل به فرانسه بر می‌گردند، در رستوران تایلندی کاردینال جنب هتل رویال به همراه جمال بو حسن، نماینده پارلمان بحرین و عناصر همچون مقصودی(رابط منافقین و شبکه من و تو) مشغول صرف شام بودند که بعد از آن به جمع احمد شهید و رابط سعودی اضافه شدند.

خبرگزاری فارس، ۹۴/۰۸/۰۳، رابط منافقین با احمد شهید کیست:
یکی از رابطین گروهک تروریستی منافقین با احمد شهید که به‌صورت دائم در لابی شورای حقوق بشر سازمان ملل با NGO های پوششی منافقین حضور میابد، فریده کریمی است.
وی که زنی هم سن و سال مریم رجوی است مسئولیت هماهنگی و برنامه‌ریزی عناصری است که به‌صورت سیاهی‌لشکر و غیررسمی و تنها به‌عنوان یک شهروند عادی ساکن اروپا وارد سازمان ملل می‌شوند، تا به گونه وانمود نمایید که فعالین حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی هستند.
وظایف عمده افرادی که اطراف فریده کریمی حضور دارند را می‌توان این‌گونه تشریح کرد: تعقیب، مراقبت و جاسوسی از تیم‌های ایرانی حاضر در نشست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل و ارائه گزارش به سرویس‌های غربی، تلاش برای ایجاد درگیری و تنش در فضای بیرونی سازمان ملل، ایجاد ارتباط با گروه‌های خارجی حاضر در سازمان ملل و ارائه اطلاعات در جهت سیاه نمایی علیه ایران، برگزاری پنل های مشترک با تجزیه‌طلبان، بهاییت، عناصر عربستان و… در جهت نمایش حضور ظاهراً رسمی سازمان در نشست‌های حقوق بشری (که البته چنین وجاهتی وجود ندارد) و…
همه این هماهنگی های عنصر نفاق در حالی است که وی تمام تلاش خود را دارد که به دلیل ماهیت نفرت انگیز منافقین در افکار عمومی داخل کشور و اروپا از نزدیکی به سایر عناصر ضد ایرانی همچون بهائیت،سلطنت طلبان و تجزیه طلبان بصورت مستقیم و مشهود،خودداری کند و تصویر مشترکی از آنها منتشر نگردد.
در خصوص ارتباط وی با احمد شهید نیز گفتنی است، با توجه به وجود پایگاه منافقین در فرانسه، آن‌ها رفت‌وآمدشان را به نحوی تنظیم می‌کنند که به هر نحوی پایان روز را در مقر اورسورواز در پاریس حاضر باشند، اما جلسات مکرر با احمد شهید موجب شده است تا ایشان شب‌ها نیز در محل‌های اطراف شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن قرار مشترک با عوامل عربستانی، زمان بازگشت خود به فرانسه را تغییر بدهند.
آنچه دراین‌ بین مشهود است، منافقین از مشکلات و فضای حاکم بر عربستان در منطقه و البته تمایل آل سعود برای تقویت جریان‌های معارض ایرانی بهره کافی را می‌برند و با برگزاری قرارهای مشترک میان مثلث شوم، اطلاعات حاصل از جاسوسی ایشان در کنار پول‌های عربستان به احمد شهید داده می‌شود.

احمد شهید وحقوق خانواده های قربانیان فرقه رجوی:
انجمن نجات،  ۵ خرداد ۱۳۹۲:
هیات انجمن نجات متشکل از خانم‌ها عبداللهی و بهشتی و آقایان اتابای و اکبرزاده در آخرین اجلاسیه حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور یافتند. علیرغم تهاجم و اهانت‌های سخیف اراذل و اوباش دسته رجوی، نمایندگان انجمن ضمن افشای ماهیت فرقه‌ای و تروریستی مجاهدین، تعجب حاضرین را برانگیختند و تنی چند از نمایندگان NGOها و سازمان‌های حقوق بشری از کشورهای مختلف ضمن همدردی با خانواده‌ها خواستار ملاقات و حضور در ایران شدند.

نمایندگان انجمن به مدت 30دقیقه در دفتر احمد شهید با ایشان ملاقات و تقاضاهای خانواده‌ها از جوامع بین‌المللی و ایشان را مطرح نمودند. همچنین نمایندگان انجمن به مدت یک ساعت با خانم مارا استکازینا، نماینده حقوق بشر سازمان ملل به طور خصوصی ملاقات و صحبت نمودند.

خبرگزاری مهر، 1 فروردین 92، ماجرای دیدار مادر زخم‌خورده از منافقین با احمد شهید
گفتگو با ثریا عبداللهی مادری که فرزندش 15 سال قبل پس از سفری به ترکیه به عضویت گروهک منافقین درآمد. اما او پس از آن هیچگاه موفق نشد تنها پسرش را ببیند.

*آیا توانستید کسی را ببینید تا خواسته هایتان را مطرح کنید؟
بله من احمد شهید را دیدم همه حرفهایم را به او زدم ولی وی به من گفت من فقط نماینده هستم در مورد نقض حقوق بشر در ایران صحبت کنم. من هم در جواب او گفتم من یکی از همان ایرانی ها هستم که 4 سال در کشور عراق ماندم تا بچه ام را ببینم حتی موفق نشدم به مدت یک دقیقه او را ببینم. این حرفها را خانم بهشتی، آقایان آتابای و اکبرزاده نیز زدند.
*احمد شهید در جواب شما چه گفت؟
هیچی! احمد شهید گفت سازمان مجاهدین به ما گفته ایران نقشه دارد و می خواهد این جوانان را از ما بگیرد ببرد داخل ایران و همه آنها را اعدام کند، همان لحظه من به احمد شهید گفتم با اطمینان و با سند و مدرک و شاهد عینی به شما ثابت می کنم کسانی که در سازمان منافقین هستند  و سابقه طولانی دارند و جنایت های سازمان را می دانند اگر بخواهند بیرون بیایند رجوی آنها را می کشد. برای اینکه  اگر آنها بیایند بیرون تمام جنایت های آنها را افشا می کنند.
* مثالی برای این حرف خودتان دارید؟
بله، مثل غلامعلی حسین نژاد که 25 سال مترجم مریم و مسعود رجوی بود که وقتی فرار کرد و آمد بیرون تمام جنایت های سازمان را مو به مو آشکار کرد، البته خیلی ها این جنایت ها را نگفتند و یا نتوانستند بگویند، ولی آقای حسین نژاد در سایت‌های خبری داخلی و خارجی تمام این اتفاقات و جنایات سازمان منافقین را منتشر کرد. به احمد شهید گفتم چرا ایران باید اینها را اعدام کند در حالی که الان نزدیک 1200 نفر از منافقین سابق در ایران ازدواج کرده اند و زندگی عادی دارند. سر کار می روند و تنها کسی که می خواهد اینها را بکشد سازمان مسعود و مریم رجوی است. این یک واقعیت است که اگر اعضای خسته و بریده از سازمان از آن بیرون بیایند سازمان منحل می شود البته اینها می خواهند این افراد را بکشند و با این کار شهید سازی کنند در حالی که ما و همه دنیا می دانیم این گره کور مسعود رجوی با خون همین افراد باز خواهد شد.
* بالاخره جواب احمد شهید به استدلال و مدارک شما چه بود؟
البته آقای احمد شهید به ما وعده داد که من اینها را بررسی می کنم و گفت اگر صحبت شما درست باشد رسیدگی خواهد شد حتی آدرس سایتش را داد دیگر نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در بعدازظهر همان روز در پنل احمد شهید  که در دیدار مخالفان سیاسی بود حضور پیدا کردیم منافقین نیز در این پنل بودند من بارها دستم را بلند کردم تا حرف بزنم ولی کسی که منشی احمد شهید بود اصلا اجازه صحبت نداد تا اینکه در نهایت احمد شهید اجازه صحبت داد.
موضوع پنل در مورد نقض حقوق زنان در ایران بود من هم بر اساس همان موضوع نقض حقوق زنان در اشرف را که در 25 بند آماده کرده بودم، خواندم اما مخالفان جمهوری اسلامی به من اجازه ندادند بیشتر از 12 بند آن را بخوانم.
همان موقع یکی از سران منافقین به اسم کریمی به همراه منیره جعفری صحبت کرده و به احمد شهید گفتند ایشان یعنی من جزو افراد جمهوری اسلامی ایران هستم و از طرف جمهوری اسلامی آمده ام اینجا و آنها گفتند این خانم 4 سال در اشرف بوده و خیلی ما را اذیت کرده. همه این چیزها که این خانم به شما گفته است دروغ است و او کسی را در اشرف ندارد.
ناچار شدم سریع عکس پسرم را بردارم و فریاد زدم تنها پسر من اسیر این فرقه است. خانم بهشتی و آقای آتابای هم با ما هم صدا شدند که احمد شهید نیز گفت این خانم شکایت دارد و باید به شکایتش رسیدگی شود.

نامه نگاریهای گسترده توسط خانواده های اسرای در چنگال فرقه رجوی :
تا کنون بسیاری از خانواده های افراد اسیر در فرقه رجوی، با ارسال نامه به آدرس ایمیل گزارشگر ویژه حقوق بشر، احمد شهید، و درج آن در سایتها، خواست خودشان مبنی بر ورود گزارشگر ویژه به موضوع دیدار با عزیزانشان را به آن مرجع بین المللی ارائه و متذکر گشته اند ولی دریغ از پاسخ وحسن توجه!
بسیاری از خانواده ها با ارسال نامه خصوصی به آدرس ایمیل گزارشگر تقاضای خودرا مطرح کرده اند. و در مواردی نامه های جمعی در سایتهایی درج شده است. که در ذیل لینک آدرس برخی از نامه هایی که خانواده ها و جداشده ها به احمد شهید نوشته اند آورده می شود:
نامه سر گشاده به آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران
https://www.nejatngo.org/fa/posts/18496
نامه سرگشاده کانون ایران قلم به آقای احمد شهید
https://www.nejatngo.org/fa/posts/16600
نامه یک جدا شده به احمد شهید
https://www.nejatngo.org/fa/posts/16099
نامه خانواده های گیلک به احمد شهید
https://www.nejatngo.org/fa/posts/14417
نامه آقای میرباقر صداقی به آقای احمد شهید
https://www.nejatngo.org/fa/posts/15743
نامه مرتضی پورحسن به آقای احمد شهید
https://www.nejatngo.org/fa/posts/14494
نامه سرگشاده جمعی از اعضای جداشده فرقه رجوی به آقای احمد شهید
https://www.nejatngo.org/fa/posts/13995
درخواست خانواده های گلستانی از نماینده حقوق بشری
https://www.nejatngo.org/fa/posts/17935
نامه سرگشاده خانواده های یزدی به نماینده ویژه حقوق بشر
https://www.nejatngo.org/fa/posts/19906
نامه سرگشاده محسن عباسلو به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد…
https://www.nejatngo.org/fa/posts/11379
نامه خانواده های استان قزوین درمحکومیت اقدامات بازدارنده ومرگ های مشکوک.
https://www.nejatngo.org/fa/posts/16988

خراسان، 13 شهریور 1395، شماره 19344، جانشین احمد شهید کیست:
عاصمه جهانگیر از همکاران شیرین عبادی و از وکالی پرونده برخی بهاییان علیه ایران است:
سرانجام پس از چند ماه حرف و حدیث بر سر پایان یافتن ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، این دیپلمات مالدیوی روز پنجشنبه از پایان مأموریت خود در ماه نوامبر (مهر- آبان) خبر داد و در توئیتر خود نوشت که دو ماه دیگر مسئولیتش را به «عاصمه جهانگیر» پاکستانی تحویل میدهد. هر چند تاکنون سازمان ملل به صورت رسمی خبر انتصاب خانم جهانگیر را اعلام نکرده اما گویا قرار است با پایان دوران ماموریت احمد شهید عاصمه جهانگیر، فعال پاکستانی حقوق بشر به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، معرفی شود. خانم جهانگیر از رهبران”جنبش وکلا” در پاکستان بود و در سال 19۸3 در دوره ضیاءالحق به زندان افتاد. وی بین سالهای1998 تا 2004 گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر اعدام بود و از 2004 تا 2010 نیز به عنوان گزارشگر ویژه که سازمان ملل آن را «آزادی مذهب و عقیده» نامیده فعالیت می کرد و در این مدت بارها از ایران به دلیل آن چه «نقض حقوق بهاییان» میخواند، انتقاد کرده بود.  به گزارش مشرق، «عاصمه جهانگیر» که برخی منابع خبری از او به عنوان وکیل بهاییان یاد می کنند، زمانی که «گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی های مذهبی اقلیت ها» بود، با کمک شیرین عبادی و همکارانش در داخل ایران، به کار گزارش سازی و سندپردازی علیه ایران، به ویژه در موضوع بهاییان مشغول بود. برای نمونه، در سال 2006،طی گزارشی رسمی ایران را به «آزار سیستماتیک و حکومتی» بهاییان متهم کرد.

پایان سخن:
انتظار داریم، با جابجایی گزارشگر ویژه، شیوه فعالیت این ارگان حقوق بشری نیز در مسیر اصلی خود قرار بگیرد. انتظار این است اگر مضمون اصلی فعالیت حقوق بشر است، صدای خانواده هایی که سالیان فرزندان خود را در چنگال فرقه رجوی می بیند نیز شنیده شود. انتظار می رود حقوق بشر برای همه و یکسان اجرا و گزارش گردد.

حسینی

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا