عملکرد سازمان مجاهدین خلق

دلایل سیاسی حملات فرقه مجاهدین به آقای محمد علی اصفهانی

کلیه عناصر ریز و درشت فرقه مجاهدین از هفته ها قبل تا کنون همچنان به سنگسار سیاسی آقای اصفهانی مشغولند. اینکه فرهنگ مجاهدین حکم می کند که با هر منتقد خود با نهایت رذالت برخورد نماید، چیز عجیبی نیست ولی اینبار حجم حملات لمپنی و کینه توزانه فرقه مجاهدین به آقای اصفهانی ریشه در جای دیگری دارد.

اظهارات آقای اصفهانی بطور خاص در تضاد با پیام خیانت بار اخیر مسعود رجوی درمورد وطن فروشی مجاهدین و حمایت از جنگ آمریکا علیه ایران است که آنان را اینچنین برافروخته است ولی این بیعت گرفتن از حقوق بگیران شورایی همچنان ادامه خواهد داشت و تا آخرین نفر باید به آقای اصفهانی سنگی در حد شعور خود پرتاب نمایند تا سرسپردگی خود را به اثبات برسانند.

مسعود رجوی و سازمان مجاهدین که در وطن فروشی و خدمت به بیگانگان ید طولایی دارند، اکنون نیز بشدت مشغول چاکر منشی و تکرار اظهارات خشن ترین جناح جنگ طلب امریکا و لابی های اسرائیلی بوده و به خیال خود بدنبال تلاش برای مهیا کردن شرایطی جهت حمله نظامی علیه ایران میباشند و بشدت مایلند نقش " سگ شکاری" پنتاگون را بازی کنند.

عملکرد و نقش خائنانه مجاهدین در رابطه با بحران فعلی بر هیچ نیروی سیاسی و بویژه مردم ایران پوشیده نیست اما اظهارات شجاعانه آقای اصفهانی برای اولین بار چالش سیاسی را رودرروی مجاهدین قرار داد چرا که به ناگهان از میان افراد شورا یک نفر با اعتراض به این وطن فروشی و با دلائل سیاسی و آنهم در قلب اروپا و در پاریس از آنان فاصله میگیرد و این همان ریشه اصلی مشکلات مجاهدین میباشد و این فرقه می خواهند بسرعت و بدون آبروریزی از آن عبور کنند.

اکنون فرقه مجاهدین با این تصور ننگین که بزودی در جریان حمله امریکا به ایران و سرنگونی حکومت آخوندی آنها به قدرت رسیده و مردم اینگونه اظهارات وطن فروشانه آنها را در عوض سرنگونی فراموش خواهند کرد، مایل هستند که در این مقطع هیچکس راجع به این عمل کثیف آنها حرفی نزده و زودتر امریکا قصد خود را عملی نماید. ولی این بار آقای اصفهانی با آب ریختن به لانه مورچه ها و اعتراض به اظهارات جنگ طلبی این فرقه، این بازی کثیف را آن هم از موضع یک عضو قدیمی همان شورا علنی و رسوا کرده است.

تمامی چماقداران فرقه رجوی مرکب از اصلی ترین و خائن ترین عناصر مجاهدین شامل جابرزاده، محسن رضایی، مهدی ابریشم چی، محمد علی توحیدی ودیگر سران این فرقه که مقالات آنان به اسامی مسعتار وجعلی منتشر می گردند و همچنین حقوق بگیران شورایی هیچکدام به دلایل و ریشه اصلی جدایی آقای اصفهانی از مجاهدین و شورا اشاره ای نمی کنند و این مساله آگاهانه صورت میگیرد والا ازدواج ایدئولوژیکی و معامله زن و هدیه دختر و این قبیل مسائل چیز تازه ای نیست که تاکنون به مسعود رجوی و مجاهدین نسبت داده شود.

از نگاه سایت آوا هرچقدر گرایشات ضد جنگ و احتمال حمله آمریکا به ایران قویتر و بحث آن درجریانات مختلف ایرانی ومحافل سیاسی با هر نگرشی عمیق تر شود، فرقه مجاهدین با بن بست جدی تری روبرو می گردد و در همین رابطه باید لگد پراکنی فرقه مجاهدین به آقای اصفهانی را ارزیابی نمود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا