اضمحلال فرقه رجوی

خانواده های اسیران و مردم عراق رجوی ها را به آخر خط رسانده اند

در پی اظهارات وزیر خارجه عراق آقای هوشیار زیباری، مبنی بر تروریست بودن فرقه رجوی و لزوم خروج این فرقه از عراق و تجمع اعتراضی مردم چندین استان عراق در ضلع های مختلف اشرف، رجوی های جنایتکار آن چنان صحنه را باخته اند که از فرط درماندگی به هذیان گویی افتاده اند. نکاتی چند از اطلاعیه های شورای خارجه نشین رجوی ها و پیام آنان در این رابطه گویای این حقیقت است.
1- علت تجمع:
رجوی مدعی شد که این تجمع واکنشی در برابر حکم دادگاه اسپانیا بوده است.
– « تجمع شماری از اجیرشدگان عراقی در جنوب اشرف، به دنبال سفر وزیر خارجه رژیم و در واکنش به حکم دادگاه اسپانیا.» به نقل از اطلاعیه شورا با عنوان تعرض به اشرف – شماره 1- 17 دی ماه
– « پاتک علیه اشرف، در واکنش حقیرانه در برابر حکم دادگاه اسپانیا…» – به نقل از پیام رجوی دیکتاتور در تاریخ 17 دی ماه
در این رابطه باید گفت حکم دادگاه مربوط به 14 دی ماه می باشد در حالی که شورای خارجه نشین فرقه در اطلاعیه ای به تاریخ 12 دی ماه از برگزاری تجمع عراقیان در اشرف خبر داده بود:
– « کمیته سرکوب اشرف در نظر دارد جمعه ۱۷ دی ماه در یک شوی مضحک و تکراری، گروهی از اجیرشدگان عراقی را از بغداد، صلاح الدین، جنوب و کردستان به ورودی اشرف ببرد…» دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران۱۲دی ۱۳۸۹
رجوی شیاد بر اساس روش همیشگی اش فکر می کند که محور عالم است و برای اثبات این امر و ارضای جاه طلبی اش، آسمان و ریسمان را به هم می بافد و با فریبکاری موضوعاتی که هیچ ربطی با هم ندارند را مرتبط با هم جلوه می دهد.
2- ادعای عدم شرکت مردم عراق:
در این مورد فرقه رجوی مدعی گردید که تنها 50 نفر در این تجمع شرکت داشتند.
– « بسیج سفارت رژیم و مزدوران نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات در منطقه با شکست مفتضحی روبرو شده است و تنها توانسته اند عده یی از اجیرشدگان بدنام در منطقه را بسیج کنند » اطلاعیه شماره 1 در تاریخ 17 دی
– « ۲۱ اتوبوسی که ساعت ۱۲ به اشرف رسیدند اکثراً خالی بودند و جمعا ۵۰ اجیر شده را با خود به صحنه آوردند.» اطلاعیه شماره 2 در تاریخ 17 دی
اینکه چگونه 21 اتوبوس فقط برای 50 نفر می باشد را باید خود رجوی های شیاد پاسخ دهند هر چند با یک حساب سر انگشتی می توان گفت اگر هر اتوبوس 5 نفر را هم با خود می آورد تعداد نفرات 250 نفر می شد اما نکته جالب تر در اطلاعیه شماره 4 فرقه درج شده است:
– « مزدوران از شهرهای مختلف از جمله بغداد و بصره و عماره و ناصریه به اشرف منتقل شده اند.»
اینکه فرقه مجبور به اعتراف می گردد که مردم عراق از 4 استان آمده اند خود گویای این امر است که تعداد آنان چقدر زیاد بوده است. نکته دیگر که حاکی از حضور تعداد زیادی از مردم عراق در این تجمع است را می توان در پیام رجوی دیکتاتور دید
– « پوزه مزدوران در حمله به اشرف از شرق و غرب و جنوب قرارگاه بار دیگر به خاک مالیده شد»
اولا که رجوی شیاد برای فریب و بزرگ کردن خودش در حالی که بنابر آنچه در اطلاعیه شماره 1 خود تصریح کرده بودند و بر اساس آنچه که خود در فیلم های شان نشان می دهند، درگیری ها در ضلع جنوب بوده است، به یکباره مدعی می شود که رستم دستان شده و در سه جبهه!!! پوزه دشمن را به خاک مالیده است!!! (معلوم نیست کدام را باید باور کرد، ادعای پیروزی یا ادعای مظلوم نمایی و دادن صدها مجروح را؟!!!)
اگر واقعا مردمی که در بیرون اشرف تجمع کردند 50 نفر بودند، با توجه به این ادعا که در سه ضلع قرارگاه مستقر شده بودند، پس در هر ضلع حدود 17 نفر عراقی تجمع کردند. پس این ادعاها چیست که فقط در ضلع جنوب 517 نفر از افراد فرقه را مجروح کرده اند؟!!! طبق این ادعا 17 نفر سنگ پرانی کرده و حدود 1000 نفر از افراد مستقر در اشرف را مورد تهاجم قرار داده و موفق شده اند که 517 نفرشان را مجروح کنند!!! آن هم در حالی که بین این دو گروه یک سیاج مستقر بوده است!!! نکند نفرات اشرف مثل چوب خشک همانجا ایستاده بودند که فقط سنگ بخورند؟!!!
اگر تجمع کنندگان خیلی بیشتر از این حرف ها بوده اند پس این تبلیغات دروغین چیست؟ چرا مدعی شدید که کسی نیامده و برنامه سوت و کور بوده است؟
البته می دانیم که این سوال ما نیز از طرف رجوی و فرقه اش مانند بسیاری سوالات دیگر بی پاسخ خواهد ماند اما چهره رجوی های شیاد را رو خواهد نمود.
3- اغراق و تناقض گویی درباره آمار مجروحان برای مظلوم نمایی و بهره برداری سیاسی:
در حالی که در اطلاعیه های شماره 1 و 2 مربوط به وقایع روز جمعه هیچ خبری از مجروح شدن کسی نیست و حتی به یک مورد هم اشاره نشده ناگهان از اطلاعیه شماره 3 آمار مجروحان به 108 تن می رسد!!! اما علت این امر چیست؟
علت این است که نفرات سازمان به سمت فیلمبرداران و تجمع کنندگان عراقی سنگ پرانی کرده و تعدادی از آنان را مجروح نمودند تا حدی که برای رسیدگی به بیماران آمبولانس هم وارد صحنه می‌شود. این امر را در اطلاعیه شماره 3 فرقه بخوبی می توان مشاهده نمود:
– « 108تن از ساکنان شامل ۵۵ تن از زنان مجاهد در اثر اصابت سنگ توسط مزدوران مجروح شدند……. رژیم در یک فرار به جلو و دروغ مضحک، از طریق العالم, تلویزیون عربی زبان خود اعلام کرد: ساکنان اشرف که مسلح هستند، تظاهرکنندگان و خبرنگاران را با سنگ مورد حمله قرار داده و شماری از آنان مجروح شده اند. کمیته سرکوب اشرف هم، عمر خالد، مدیر عراقی بیمارستان تحت اشغال اشرف را در یک صحنه سازی مشمئزکننده به نزد مزدوران فرستاده تا مدعی شوند عده یی از آنها مجروح شده اند. » به نقل از اطلاعیه شماره 3 فرقه
با توجه به انعکاس خبر حمله افراد فرقه به تجمع عراقی ها، رجوی برای لاپوشانی و معکوس کردن واقعیت، دامنه درگیری را زیاد کرده و با گرفتن فیلم و عکس سعی در مظلوم نمایی نمود. اما رجوی دجال به این بسنده نکرده و پیاپی در هر اطلاعیه آمار مجروحان را بالا و بالاتر برد و در اطلاعیه شماره 5 آمار مجروحان را به 155 و سپس در اطلاعیه شماره 6 این آمار را به 517 تن رساند. اما از آنجا که این آمار خیلی اغراق آمیز بود شخص رجوی در پیام خود که بعد از اطلاعیه شماره 5 و ختم قضایا به نیروهایش داد و آن را برای تبلیغ در سایت هم گذاشت به عدد 175 قناعت نمود و مریم قجر نیز در پیام دیگری این عدد را به 176 رساند.
البته اینکه از طرفین تعدادی مجروح شدند یک حقیقت است. اما اینکه چه کسی شروع کننده این درگیری بوده موضوعی است که باید بررسی شود. آنچه از سیر اطلاعیه های فرقه می توان استنباط کرد و بر اساس شناختی که ما از رجوی داریم می‌توان حدس زد این است که رجوی برای خراب کردن حرکت مردم عراق سعی در ایجاد درگیری نموده است.
4- زمینه سازی برای به کشتن دادن اسیران اشرف:
رجوی در پیام خود هدف از ایجاد این درگیری را نیز بیان می کند:
– « از این پس قاطعانه می گوییم که جواب تعرض و سنگ و مشت مزدوران، سنگ و مشت و دفاع تمام عیار است »
رجوی که از صحبت های وزیر خارجه عراق و از تجمعات مردم عراق پی به این برده که زمان تعطیل شدن اسارتگاه اشرف فرا رسیده است، می خواهد بر اساس خوی خونخوار خود، تا حد ممکن کاری کند که جان افراد بیشتری در خطر بیافتد.
ما ضمن هشدار به مقامات ذیربط عراقی از مجامع بین المللی و از دولت عراق می‌خواهیم برای ممانعت از خونریزی و آسیب رساندن به جان افراد، که خواسته رجوی خونخوار است، با تعطیل کردن قرارگاه اشرف و انتقال افراد اسیر به یک محیط غیر تشکیلاتی زمینه را برای پاک شدن اذهان اسیران از مغزشویی های رجوی فراهم نمایند تا آنان بتوانند در محیطی آزاد نسبت به آینده خود تصمیم بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا