ماشین تبلیغاتی مجاهدین

از تروریسم تا ژورنالیسم – قسمت اول

سخنگوی سابق شواری ملی مقاومت یا به تعبیر هافینگتن پست عضو "پارلمان در تبعید"، علی صفوی از فوریه ی سال 2010 تاکنون نوزده مقاله در این نشریه منتشر کرده است. پس از مطالعه ی دقیق این مقالات، درصدد بررسی نکات برجسته ی آن ها بر آمدم. نتیجه این که در همه ی مقالات به یک الگوی مشترک رسیدم: صفوی بی پرده و مستقیم از سازمان تروریست شناخته شده مجاهدین خلق حمایت می کند و سعی می کند اهداف این گروه را در مقالات خود پیش ببرد.
در دست کم هیجده مقاله از نوزده مقاله ی بررسی شده، صفوی تنها نام سازمان مجاهدین خلق – شامل همه ی اسامی مختلف، کامل یا نام های مستعار گروه – را بیش از سیصد و چهل بار ذکر می کند. از این رقم بزرگ، در بیش از بیست مورد، نویسنده ادعا می کند که مجاهدین خلق" اپوزیسیون اصلی و سازمان یافته " و نماینده ی مردم ایران علیه " رژیم " است.
وی واژه ی "رژیم" را برای اطلاق به حکومت جمهوری اسلامی بیش از صد مرتبه به کار می برد، که از این رقم بیش از 50 مرتبه، "رژیم" را با رفتارهایی چون " اعدام"، "کشتار"، شکنجه"، "سرکوب" به تصویر می کشد و با صفاتی چون " سرکوبگر"، "غیرانسانی " و "مرگبار" بیان می کند.
وی " مقاومت مردمی" و " ایرانی " – به گفته ی خودش – را نیرویی برای به ارمغان آوردن " تغییر دمکراتیک " و متعاقباً " دموکراسی" در ایران می داند و اصطلاح " تغییر دمکراتیک" و " دمکراسی" را در نزدیک به 40 مورد عنوان می کند. این تغییر دمکراتیک به زعم صفوی، "حقوق بشر "، "آزادی " و " حقوق زنان" را برای مردم ایران تضمین خواهد کرد.
به علاوه، صفوی در حدود 10 بار از واژگان " سلاح هسته ای " برای هشدار دادن درباره ی " تهدید " هسته ای ایران و " بمب هسته ای " که به نظر وی " رژیم " ساخته است، استفاده می کند. رقم سیصد و چهل را که نام مجاهدین در مقالات علی صفوی ذکر شده است به یاد آوریم. از این رقم دست کم 58 مرتبه رجوی درباره ی وجود نام سازمان در فهرست تروریستی وزارت خارجه ی امریکا توضیح می دهد که این اقدام " ژست حسن نیت " امریکا در مقابل تهران و نتیجه ی " تبلیغات رژیم " علیه سازمان بوده است. وی مخالفان مجاهدین در غرب را " حامیان تهران" می خواند که با " سیاست مدارا" با جمهوری اسلامی دست و پای سازمان تروریستی مجاهدین خلق را بسته اند.
صفوی " راه حل سوم " – که بارها توسط رهبران گروه پیشنهاد شده است – را ارائه می د هد که شامل حمایت از سازمان برای پیش برد برنامه ی " سرنگونی " به اصطلاح " مسالمت آمیز " می شود. در این راستا، وی در بیش از سی جمله و عبارت از افعال " باید"، " نیاز هست"، "مجبور هستید " و " می توانید " استفاده می کند تا به دولت امریکا به ویژه شخص پرزیدنت اوباما نصیحت و توصیه یا حتی دستور بدهد تا " فوراً مجاهدین را از فهرست خارج کنند".
این عضو به اصطلاح پارلمان تبعیدی، نام رهبر ناپدید شده ی سازمان، مسعود رجوی را به عنوان رهبر" جنبش دمکراتیکی " که می خواهد جانشین " رژیم کنونی" شود در حداقل 15 مورد بیان می کند و همچنین شش مرتبه مریم رجوی را به عنوان " رئیس جمهور منتخب " "پارلمان در تبعید" معرفی می کند. از کل مجموع دفعاتی که نام رجوی ها را می برد (21 مرتبه)، 11 مرتبه برای اثبات مشروعیت سازمان به سخنرانی ها، پیام ها و نامه های آن ها رجوع می کند تا ادعا کند که مجاهدین خلق " یک سازمان مسلمان است که معتقد به تعبیری دمکراتیک و بردبار از اسلام است."
جوهره ی صدها صفحه مقالات علی صفوی که از الگوهای خاصی که وی در نوشته هایش بهره برده است، گرفته می شود، اثبات می کند که حدس مخاطب درست است و بله صفوی آشکارا و گستاخانه در پی پیش برد اهداف مجاهدین خلق در یک نشریه ی ظاهراً متعادل مانند هافینگتن پست است. و این را تنها می توان ژورنالیسم مغرضانه نامید که در بخش بعد این سری مقالات به بررسی دقیق تر آن خواهیم پرداخت.
مزدا پارسی

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا