مرور

انجمن نجات مرکز مازندران

جلوداری ارتش آزادیبخش تا فرار به کنار رودخانه سن

لوی فشار نیروها را گرفتند و دیگر کسی نمی توانست سوالی بکند واگر تناقضی هم داشت باید می گفت، ولی جوابی نمی گرفت و اینگونه مطرح می کردند که شما کار را به مسئولان واگذار کنید. بعداً صدای خودسوزیها در اروپا در آمد و مسئولان سازمان توجیه می…

انجمن نجات یا سفینه نجات نیروهای سازمان

در اوایل تابستان سال 82 بود که صدیقه حسنی، کلیه نیروها را جمع کرد و به تعریف و تمجید از ورود خانواده ها پرداخته و گفت به دریای خلق قهرمان وصل شدیم یا چیزهای از این قبیل که می بایست برای اینکار شهید می دادیم و... حالا این امکان بوجود آمده و…

گزارش نشست اعضای بازگشتی انجمن نجات استان مازندران – قسمت اول

« یک شب متوجه شدیم تعدادی دوربین دید در شب پشت درب پایگاه جلال زاده بغداد، قراردارد و ما اطلاعی از آن نداشتیم که بعد از پیگیری متوجه شدیم که از کمکهای بی دریغ صاحبخانه است. » در ادامه مطرح کرده بود که در امر انتفاضه سال 1991(سرکوبی اکراد و…

30 خرداد استراتژی شکست خورده

مگر خود و صدام را ضد امپریالیست نمیدانستی؟ پس چی شد که یک شبه همه چیز فرو ریخت و حتی نیروهایت هم حق سوال کردن نداشتند که چرا اینگونه شده و اکنون یکی در فرانسه منتظر محاکمه و دیگری هم ناپدید شده و باز از آمریکا! طلب کمک میکنی؟!

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت تعدادی از کوهنوردان

انجمن نجات دفتر مازندران با اعلام همدردی این مصیبت بزرگ را به جامعه کوهنوردی و خانواده های همری و شبانی و بویژه همکار و برادر عزیزمان جناب آقای هادی شبانی (رها شده از چنگال فرقه رجوی) و همسر محترمش تسلیت عرض نموده و خود را در غمشان شریک…

پیام تسلیت به خانواده علیزاده

مطلع شدیم دوست و همکار عزیزمان جناب آقای حسینعلی علیزاده (رها شده از فرقه رجوی) به سوگ عزیزان از دست رفته اش نشسته است. انجمن نجات – دفتر مازندران مصیبت وارده را به ایشان و بستگان و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و خود را در غم و اندوهشان…

پیام تسلیت

مطلع شدیم برادر بزرگوار دیگری از خانواده بزرگ انجمن نجات، جناب آقای عبدالله نورانی در اثر بیماری سخت جان به جان آفرین تسلیم نمود و به لقاء الله پیوست. ما این مصیبت وارده را به خانواده محترم نورانی و بویژه برادر عزیزمان جناب آقای فضل الله…

پیام تسلیت به خانواده امیدی

با خبر شدیم حاجیه خانم صدیقه دهوندی مادر مهربان، دلسوخته و چشم انتظار دیگری از خانواده ی بزرگ انجمن نجات چشم از جهان فروبست و به لقاا... پیوست. ایشان با وجود کهولت سن، به همراه همسر و پدر پیر انجمن آقای حاج علی اصغر امیدی نقش بسیار موثری…

پیام تسلیت به خانواده بحری

مطلع شدیم آقای باباعلی بحری پدر پیر یکی از اعضای انجمن نجات آقای علیرضا بحری، که اخیراً از چنگال فرقه رجوی آزاد شده چشم از جهان فرو بست و به سرای باقی شتافت. ما این مصیبت وارده را به فرزندان ایشان و خانوادة آقای بحری و انجمن نجات تسلیت گفته…

پیام تسلیت به خانواده حاج خانیان

مطلع شدیم پدر پیرو صبور و چشم انتظار دیگری از خانواده بزرگ انجمن نجات حاج رجب حاج خانیان (پدر اسیر دربند فرقه رجوی، مریم حاج خانیان) چشم از جهان فروبست و به سرای باقی شتافت.او که سال ها چشم به راه جگرگوشگانش (دختر و نوه اش)بود در غم دوری و…