مرور

انجمن نجات مرکز فارس

به بهانه تأسیس

چگونه سازمان مجاهدین خلق تولد خود را جشن می گیرد در حالی که هیچ سنخیتی بین سازمان اولیه و عناصر مستقل و شجاع آن با سازمان فعلی موسوم به مجاهدین که اکنون به گواه همه متخصصین و نویسندگان بیشتر یک فرقه مخرب است تا یک سازمان سیاسی، وجود ندارد.

خاطرات کامبیز باقر زاده – قسمت اول

قرار شد همکاری با سازمان را با کارهای مالی – اجتماعی شروع کنم. درس، دوستان و همه چیز را فراموش کرده بودم و ناخواسته به مسیری وارد شدم که انگار فقط راه پیش داشت و هیچ گونه تغییر مسیری امکان پذیر نبود. بعد از مدتی یکی از برادرهایم برای دیدن…

چه کسی نگران کودکان فرقه ی رجوی است

والدین درون فرقه پلی گامیست متهم هستند به این که شستشوی مغزی داده شده اند. چنان چه در همه ی فرقه ها معمول است ؛همانند مجاهدین خلق که پس از انقلاب ایدئولوژیک زوج ها پس از نشست های شستشوی مغزی مجبور به طلاق شدند و سپس در سال 1990 طی جنگ اول…

مادری که در فراق فرزندش عبدالرضا جوکار به آسمان پرکشید

مادران اسوه های فداکاری، جلوه های صبوری و آینه های بردباری که فرزند را از آغاز بودنش بر مهر خویش گرفته و در پناه حمایت خود می پرورانند. لحظه ای از فکر فرزند خود غافل نمانده و اندکی بی توجهی به او روا نمی دارند. اما انقلابی ایدئولوژیک این…

مادری که در فراق فرزندش به آسمان پرکشید

مادری که در فراق فرزندش عبدالرضا جوکار به آسمان پرکشید مادران اسوه های فداکاری، جلوه های صبوری و آینه های بردباری که فرزند را از آغاز بودنش در آغوش پر مهر خویش گرفته و در پناه حمایت خود می پرورانند. لحظه ای از فکر فرزند خود غافل نمانده و…

آخرین فرصت

صحبت اصلی با دولت انگلستان است. شما که به تازگی فرقه را از لیست تروریستی خارج نموده اید و آنها را مسالمت جو و آرام ارزیابی کرده اید، الان که هنگام خروج این فرقه فرا رسیده است چرا ساکت نشسته اید و هیچ سخنی نمی گویید آیا بهتر نیست که این…

اینجا زمانی «اشرف» بود!

سرانجام بعد از مدتها کشمکش بین دولت مردمی نوری المالکی و ارتش اشغالگر آمریکا در بدست گیری کنترل کمپ اشرف، مقر اصلی فرقه تروریستی رجوی، دولت عراق موفق شد روز یکشنبه 31/8/2008 با محاصره این اردوگاه توسط گردان های ارتش عراق، کنترل آنرا از…

اینجا زمانی اشرف بود

. اینجا همانجایی است که افراد زیادی به نام کسب آزادی فریب خوردند و در عوض مبارزه برای آزادی، برای نجات خود از دیو فرقه دست به مبارزه برمی داشتند تا بلکه بتوانند خود را نجات دهند. اینجا جایی بود که همگان برای همیشه یا دست کم برای مدتی بس…

گروگانگیری جدید!

تا پیش از این باندهای آدم ربایی برای رسیدن آسان به پول هنگفت سوژه ای را نشان میکردند و در زمان مناسبی اقدام به ربودن و اخاذی از خانواده وی می نمودند. اما امروزه سازمان مجاهدین خلق پا را از این هم فراتر نهاده و اعضاء و خانواده های اعضاء خود…

گروگانگیری جدید

این گروه تروریستی که ازسالیان پیش در پی ناکامی های پی درپی که در زمینه «استراتژی جنگ مسلحانه» متحمل شد برای جلوگیری از فرار نیروها به سرعت دست به کار شد و این سازمان سیاسی را به یک فرقه مخوف تبدیل کرد و در سایه آن تمامی اعضاء خود را در…