اسیران اشرف

مسعود و مریم رجوی اعضای اشرف را تبدیل به مردگان متحرک کرده اند

قبرستان زندگان به معنای واقعی قلعه الموت بد نام اشرف می باشد در این قلعه الموت بد نام اشرف مریم رجوی در نشست عمومی مسئول اولی قبری ترسیم کرد، که با آنچه در ذهن اعضای اسیر بود تفاوت داشت مریم رجوی می گفت: هر کدام از شما با فردیت های خود ساخته چون، سابقه زندان، پروسه مبارزه، خانواده، زن و شوهر یا بچه قبری تاریک و تار برای خود ساخته اید، پس همه ما دارای یک قبر هستیم که در آن فقط خودمان را می بینیم هرچه موارد فوق بیشتر باشند دیواره های قبر محکمتر وغیرقابل نفوذ می گردد سقف این قبر فردیت را نیز جنسیت و دیدگاه جنسی نامید که مسعود رجوی آن را تضاد تاریخ نامید در ادامه صحبت هایش مریم رجوی قانونی از انیشتین را آورد که اگر هر فرد یک گرم انرژی داشته باشد و آن را تبدیل به ماده کند، انرژی از آن بوجود می آید که برای برهم زدن تاریخ بسنده خواهد کرد،E=MC2 این انرژی آنقدر بیکران بود که مسعود رجوی برای حساب کردنش چند بار تخته را پاک کرد تا عددش را محاسبه کند مسعودرجوی فشار های چند گانه را به حد ماگزیمم رساند وآنقدر پیچیدگی تضاد ها ومعضلات را متعدد وگسترش داد تا افراد با روبرو شدن با هر مشکل جدید وترفند تازه در مقابل فشار ها وارفته شده ودست تسلیم را بالا ببرد ودر این صورت رهبر فرقه گام به گام بر ذهن وروح آنها غلبه می کرد وهر چه بیشتر انسانها را به قسمت تاریکتر ایدئولوژی فرقه ای سوق می داد اعضای موجود در قلعه الموت بد نام اشرف چند مدار بالاتر از مردگان معمولی مرده اند اما مردگان به ظاهر زنده در قبرستان 6در8 اشرف به مردگان فراموش شده ی تاریخ بشری مبدل شده اند اعضای اسیر در قلعه الموت بد نام اشرف برای 15 تا 25سال وشاید هم بیشتر مرده اند وکسی نمی تواند بر سر قبرشان برود،خودشان هم فراموش کرده اند که روزی متعلق به خانواده وجامعه انسانی بوده اند وبدتر از همه نمی توانند بپذیرند زنده هستند ونمی توانند قبول کنند که اراده دارند بدینگونه مریم رجوی قبری ترسیم کرد تا با فریبکاری مسخ شدگان ساده لوح را سالها بفریبد قبری که مریم رجوی برای اعضای فرقه ترسیم کرد، مقدمه ای برای بازسازی فکری، شستشوی مغزی و فریب آنها بود، فقط یک ذره، یک گرم حس کنجکاوی و انتقاد لازم بود تا حیله مسعود رجوی و مکر مریم رجوی خنثی شوند، ریاکاران بی تدبیری که در قبر خودبینی دست و پا می زنند. در حضیض ذلت می خواهند دست دیگران را بگیرند و آزادشان کنند کوری عصا کش کور دگر بود مسعود و مریم رجوی اگر راست می گویند از قبر و پیله ای که دور خود تنیده و از مردم بریده اند را خراب کنند و اجازه بدهند خانواده ها با فرزندانشان ملاقات کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا